English

Clubture

ROMB

(Kulturno umjetnička udruga Romb)


adresa
Savska bb, Split
telefon
021 540 537, 091 576 8705
kontakt osobe
Nela Perković
e-mail
nela.perkovic@gmail.com
članica od
2002. godine
Kulturno umjetnička udruga Romb je apolitična, nezavisna, kulturna udruga kojoj je cilj u savezu s drugim udrugama iz Splita uspostaviti kulturno društveni centar u Domu mladih. Udruga potpomaže i podržava pojedince, udruge i inicijative u ostvarivanju njihovih ideja i projekata koji pridonose kulturi življenja te razvoju civilnog društva, a posebno onih koji se tiču alternativne kulture življenja. Svojim radom promoviramo interese mladih, pridonosimo njihovoj integraciji u zajednicu te podržavamo, unapređujemo i promičemo svaki oblik kulturnog i umjetničkog rada na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. U interese udruge Romb spada i međunarodna razmjena i suradnja na polju djelatnosti.