English

Clubture

Škatula

(Udruga Škatula)


adresa
Ulica Fiorella La Guardije 19/II, Rijeka
telefon
051 212 957
kontakt osobe
Damir Batarelo
e-mail
skatula.udruga@gmail.com
facebook
http://www.facebook.com/udrugaskatula
članica od
2015. godine
Škatula promiče glazbenu raznolikost, potrebu za društvenom promjenom, angažman pri izgradnji snažnijeg civilnog društva. Udruga nastaje davne 2004. godine kao studentska inicijativa koja okuplja različite pojedince s namjerom stvaranja poligona za političko djelovanje kroz nužnost društvene decentralizacije te promatranje supkulturnih sadržaja kroz organizaciju glazbenih manifestacija. Fokus rada udruge se pritom nastavio prema jasnoj potrebi osnaživanja različitih glazbenih pravaca, organizaciji i promociji "uradi sam" kulture, izgradnji i uređenju prostora kroz afirmaciju kritičke misli i praktičnog djelovanja pri rješavanju problema s kojima se suočavamo kada razmišljamo o društvenoj preobrazbi civilnog društva.