English

Clubture

CTHR: Programska razmjena i suradnja 2017.

Naziv projekta: FROOOM – ODGOJNO-OBRAZOVNI PROGRAM MEDIJSKOG OPISMENJAVANJA


Vrsta projekta: Suradnički
Budžetna kategorija: 40 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta

Puni naziv organizacije: Udruga Bacači Sjenki
Službena adresa nositelja: Bosanska 10, 10000 Zagreb
Ime i prezime odgovorne osobe Boris Bakal
Voditelj/ica projekta Boris Bakal
Telefon: 014640262
Email: bacaci.sjenki@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu

Puni naziv organizacije: UDRUGA MLADIH EFEKT
Grad: PRELOG
Adresa: Glavna 35, Prelog (Marko Đurić: marko_djuric28@hotmail.com, 099 235 48 49)
Puni naziv organizacije: Sinjski kulturni urbani pokret (S.K.U.P.)
Grad: SINJ
Adresa: Pavla Vučkovića 7, Sinj (Ante Bilić: ante.bilic@skup-sinj.hr, 098 939 19 18)


Opis projekta

Koncept:
Suradnički projekt FROOOM – ODGOJNO-OBRAZOVNI PROGRAM MEDIJSKOG OPISMENJAVANJA je složeni interdisciplinarni odgojno-obrazovni program nastao je 2011. g (sad već u 7 gradova RH) iz zakonski izražene društvene potrebe za drukčijim obrazovnim metodama koje će djeci i mladima pružiti uvid u stvaranje filmova i medijskih umjetnosti te izmjestiti i izoštriti pogled na stvarnost i medijski okoliš kojem su svakodnevno izloženi. Inovativnost Froooma je integralan i problematski diskurzivan (majeutički) pristup obrazovanju što se postiže dinamičnim ispreplitanjem povezanih dramskih i prostornih vježbi te vježbi tehničkog tipa i filmskog jezika na tematskim razinama, a program uključuje i besplatne filmske matineje, koncerte filmske glazbe te predavanja otvorene javnosti koje su dosad podržali i omogućili mnogi domaći i strani producenti i distributeri, regionalni filmski arhivi, TV postaje, razne partnerske udruge te kulturni centri. U Zagrebu surađujemo s HFS-om već 6 godina i provodimo projekt na sve tri odgojno-obrazovne razine (početna, napredna i majstorska) te očekujemo da u 2017. preko 130 djece prođe kroz projekt. U Sinju i Prelogu, nastavno na projekt iz 2016. provest ćemo dvije odgojno-obrazovne razine (početna i napredna) te očekujemo sudjelovanje oko 30 djece u svakom gradu. Kroz suradnju s lokalnim udrugama (Efekt i S.K.U.P.) te kulturnim centrima i gradskim kinima broj korisnika se penje na 100 po svakom gradu. Cilj je medijsko opismenjavanje u sredinama gdje je prisustvo ovakvog projekta gotovo nepostojeće a potreba za njegovim uvođenjem velika. Iskazano zadovoljstvo lokalne zajednice, a pogotovo roditelja i obitelji polaznika iz 2016., potvrđuje njegovu uspješnost i neophodnost, a kroz kapacitiranje članova lokalnih udruga cilj nam je ostaviti trajan trag u zajednici. Suradnja Koristimo najjeftiniji prijevoz i transport, skroman smještaj i tražimo minimalne dnevnice.

Opis partnerstva:
Partneri sudjeluju u pripremi projekta, provedbi (organizaciji, produkciji i izvršenju) projekta, sufinanciranju projekta te zajednički vrednuju i unapređuju projekt. Akcent je na osnaživanju lokalne sredine i razmjeni znanja. Već u prvoj godini suradnje to je ostvareno i kroz profesionalno usavršavanje stručnjaka/suradnika u lokalnim sredinama, a nastavit će se pogotovo u drugoj godini sa dodavanjem napredne razine obrazovanja. Tijekom prve godine suradnje uspješno je provedeno istraživanje kapaciteta i mogućnosti lokalne sredine, kako prisutnih i voljnih za suradnju stručnjaka kako i kapaciteta lokalne sredine da primi, provede i unapređuje jedan ovako složen i zahtjevan (produkcijski, sadržajno i stručno) projekt. Upravo zbog izuzetno dobro izvedenog projekta u 2016. predlažemo ovaj suradnički projekt i u 2017. U 2017. (ali i djelomično i u 2016.) planiramo više pred aktivnosti projekta koje će biti financirane izvan troškovnika ove prijave, a osim što će biti pripremne za provedbu glavnog dijela projekta, one će biti i kvalitetna najava i PR za samo događanje kasnije u 2017. godini. Namjeravamo kao prvo u gradskom kinu, uz pomoć partnera i uprave grada (i Sinj i Prelog) prikazati sve uradke polaznika FROOOM! radionica iz svih gradova Hrvatske (Rijeka, Pakrac, Koprivnica, Prelog, Split, Sinj i Zagreb). Zatim planiramo jednu kreativnu filmsku radionicu za pripadnike "treće životne dobi" (uglavnom iz obitelji i susjedstva one djece i mladih koji su bili korisnici projekta i programa FROOOM! u 2016.), a prema mogućnostima i potrebi, namjeravamo raditi i pripremnu radionicu za nove suradnike u lokalnim sredinama. Sve ove radionice i programi će biti produkcijski, organizacijski, promidžbeno i izvedbeno ostvarene kroz partnerstvo ovdje tri navedene partnerske organizacije te uz pomoć i suradnju institucija i lokalne samouprave.

Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Zagreb
Termin: 17. lipnja - 15. srpnja 2017.

Događaj 2
Mjesto: Sinj
Termin: 26. kolovoz - 2. rujna 2017.

Događaj 3
Mjesto: Prelog
Termin: 26. kolovoz - 2. rujna 2017.


Clubture budžet

29,783.00 kn