English

Clubture

CTHR: Programska razmjena i suradnja 2017.

Naziv projekta: Izložbena turneja Rudnici kulture


Vrsta projekta: Turneja
Budžetna kategorija: 40 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta

Puni naziv organizacije: Labin Art Express XXI
Službena adresa nositelja: Rudarska 1, 52220 Labin
Ime i prezime odgovorne osobe Dean Zahtila
Voditelj/ica projekta Igor Dundara
Telefon: 052.857041
Email: lae@pu.t-com.hr
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu

Puni naziv organizacije: Art Radionica Lazareti
Grad: 20000
Adresa: Frana Supila 8
Puni naziv organizacije: Platforma 9,81-Institut za istraživanja u arhitekturi
Grad: 21000 Split
Adresa: Kliška 15
Puni naziv organizacije: ACT Grupa
Grad: 40000 Čakovec
Adresa: Dr. Ivana Novaka 38


Opis turneje

Opis sadržaja koji se predlaže za turneju:
Izložba „Rudnici kulture – od industrijske do umjetničke revolucije“ jedna je od aktivnosti projekta suradničke platforme u Jugoistočnoj Europi, kojeg je udruga L.A.E. XXI, zajedno s partnerima iz svim zemalja bivše Jugoslavije provodi kuntinuirano od 2014. Do sada su održane 3 inozemne izložbene turneje (2014./2015./2016.) s ukupno 14 izložbi u Sloveniji (2), BiH (2), Srbiji (4), Crnoj Gori (1), Makedoniji (1) i Kosovu ( 2 – u tijeku!), dok su u Hrvatskoj održane samo 2 pojedinačne izložbe (2014.: Labin, KuC „Lamparna“ i 2016: Pula, DC „Karlo Rojc“). Autor koncepta i selektor izložbe je Branko Franceschi, a pojedinačnih izložbenih postava Damir Stojnić, koji i otvara izložbe. Na izložbi sudjeluje 10 autora iz svih zemalja bivše države – AUTOPSIA (RS/CZ), METAL GURU, DARIO ŠOLMAN (HR), LAIBACH (SI), NIKOLA PIJANMANOV (MK), MLADEN MILJANOVIĆ, VLADIMIR KNEŽEVIĆ (BA), ŽELIMIR ŽILNIK (RS), IRENA LAGATOR PEJOVIĆ (ME) i ALBAN MUJA (XK) – koji potiču iz bivših ili sadašnjih rudarskih krajeva (npr. Metal Guru, Laibach, V. Knežević, M. Miljanović, A. Muja,...) ili se radovi (od slike i skulpture do video radova, filmova, 3D grafika i instalacija) bilo tematski bili materijalom ili na bilo koji drugi način referiraju na rudarstvo i/ili industriju. Izložba je popraćena katalogom u boji kao i monografijom „Rudnici kulture“.


Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Čakovec
Termin: Drugo tromjesečje

Događaj 2
Mjesto: Split
Termin: Drugo tromjesečje

Događaj 3
Mjesto: Dubrovnik
Termin: Drugo tromjesečje


Clubture budžet

18,729.00 kn