English

Clubture

CTHR: Programska razmjena i suradnja 2017.

Naziv projekta: forward towar-d 2


Vrsta projekta: Suradnički
Budžetna kategorija: 40 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta

Puni naziv organizacije: kulturno umjetnička udruga "Uzgon" - Split
Službena adresa nositelja: r. boškovića 13, Split
Ime i prezime odgovorne osobe hrvoje cokarić
Voditelj/ica projekta hrvoje cokarić
Telefon: 0959053879
Email: raido@inorbit.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu

Puni naziv organizacije: Udruga Kultura i edukacija
Grad: Lovinac
Adresa: Sv. Mihovila 11, 53 244 Lovinac
Puni naziv organizacije: Udruga 4 GRADA DRAGODID
Grad: Komiža
Adresa: Dragodid


Opis projekta

Koncept:
Osnovna ideja projekta je sintezom visoke tehnologije i prepoznatljive dalmatinske životinje – magarca,omogućiti produkciju vrhunskih umjetničkih djela, te brendirati projekt kao prepoznatljivu hrvatsku i regionalnu atrakciju. Projekt objedinjuje umjetničku, edukativnu, turističku, ekološku i socijalnu komponentu. Tehnički, radi se o treniranim magarcima koji umjesto samara nose solarne panele i punjive baterije , prijenosnu računalnu stanicu, bežični (Wi-fi/bluetooth) odašiljač, i prijenosnu audio-video opremu. U sklopu prve dvije godine projekta završeno je je snimanje većine materijala za produkciju dokumentarnog filma o procesu treninga magaraca te izrade tehničko-programskog sklopa računala i magarca. U filmu se detaljno prati jednogodišnji trening mladih magaraca i prezentiraju se upute kako replicirati i upotrijebiti tehničko programski sklop koji je neovisan o klasičnim energentima. Također opisana je i istražena povijesna povezanost čovjeka i magarca u ovim krajevima. Prezentacija filma je jedna od komponenata koju ćemo predstaviti u skopu projekta. U sklopu prve dvije godine projekta realizirana je radionica zvučne produkcije, sa naglaskom na elektronsku glazbu, unutar koje je skupina glazbenika oblikovala zvučnu kulisu izgrađenu uzorcima prirodnih zvukova snimljenim na lokacijama gdje magarci još uvijek obitavaju. ovakva metodologija rada bit će aplicirana i u ovoj fazi projekta. U sklopu prve dvije godine projekta više likovnih i video umjetnika je u rezidencijalnim boravcima od 10ak dana realiziralo svoja umjetnička djela na "towar-d" jedinicama. Odabrani umjetnici u okviru ovog projekta prezentirat će nastala djela, te predstaviti tehničko-programski sklop računala i magarca. U nadolazećoj fazi projekta planirane su još i radionice za više razrede osnovnih škola o praktičnoj sintezi obnovljivih izvora, tradicije i umjetnosti, u kojima bi se polaznici pobliže upoznali sa "towar-d" jedinicama.

Opis partnerstva:
Udruga UKE uključena je u pripremnoj fazi projekta u osmišljvanje edukativnih novomedijskih radionica za djecu i mlade, a u realizaciji projekta osigurat će mjesto za provedbu programa u Lovincu, sudjelovati će u produkciji audio radionice., te će pružiti tehničku potporu za projekt. Udruga 4 grada Dragodid uključena je u pripremu projekta u smislu osmišljavanja radionica suhozida, a u realizaciji projekta bit će odgovorna za pripremu većine programa koji će se odvijati u Dragodidu, te će biti zadužena za dokumentaciju cijelog projekta. Udruga Uzgon je kordinator cijelog projekta i realizirat će većinu umjetničkog programa u okviru projekta.

Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: lovinac
Termin: svibanj 2017.

Događaj 2
Mjesto: Dragodid
Termin: lipanj 2017.

Događaj 3
Mjesto: Split
Termin: srpanj 2017.


Clubture budžet

21,483.00 kn