English

Clubture

CTHR: Programska razmjena i suradnja 2017.

Naziv projekta: ReaWL Tour – čitaj, piši, slušaj!


Vrsta projekta: Turneja
Budžetna kategorija: 20 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta

Puni naziv organizacije: Autonomni kulturni centar
Službena adresa nositelja: Pierottijeva 11, Zagreb
Ime i prezime odgovorne osobe Sunčica Remenar
Voditelj/ica projekta Sunčica Remenar
Telefon: 0955511093
Email: akc.attack@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu

Puni naziv organizacije: Autonomni alternativni klub kulture
Grad: Đurđevac
Adresa: Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac
Puni naziv organizacije: Udruga Kultura i edukacija
Grad: Lovinac
Adresa: Sv. Mihovila 11, 53 244 Lovinac
Puni naziv organizacije: KA-MATRIX
Grad: Karlovac
Adresa: Jurja Haulika 22, 47000 Karlovac


Opis turneje

Opis sadržaja koji se predlaže za turneju:
Turneja obuhvaća tri elementa događanja koja putuju zajedno. Prvi element je radionica pisanja i izrada fanzina za djecu. Prvi element odvija se u ranim popodnevnim satima, a ima za cilj potaknuti literarno stvaralaštvo kod djece te dati im ideju kako svoj rad šire prezentirati na jednostavan način. Drugi element je “Otvoreni Poemo-Fon“ odnosno večer čitanja autorske poezije i sličnih izričaja. Događanje se odvija u ranim večernjim satima, a autori/ce su pozvani prijaviti se za čitanje vlastitih radova. Nastup pojedinog/e autora/ice je vremenski ograničen, a forma obuhvaća oblike od klasičnog poetskog izričaja do slama. U čitanju autorskih radova sudjeluju i članovi i članice literarnog kružoka Proezlotta iz udruge AKC. Glavni motiv ovakve aktivnosti je afirmirati pjesništvo (urbano i klasično) te potaknuti sudionike na samoorganizaciju unutar mjesta stanovanja prema danom primjeru. Treći element je muzika odnosno glazbeni dio događanja. Publici se prezentira rad DJ i Djica koji su rezidenti/ce u udruzi AKC (Jahstice sound, Aboggabba). Dok su prva dva elementa sama po sebi uvijek drugačija, ali koncipirana na isti način u svakom od mjesta događanja, treći element, odnosno vrsta muzike dogovara se se partnerom domaćinom ovisno o preferencijama domaće publike ili potrebi za širenjem drugih glazbenih vrsta.


Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Đurđevac
Termin: drugo tromjesečje 2017.

Događaj 2
Mjesto: Lovinac
Termin: treće tromjesečje 2017.

Događaj 3
Mjesto: Karlovac
Termin: treće tromjesečje 2017.


Clubture budžet

9,603.00 kn