English

Clubture

CTHR: Programska razmjena i suradnja 2017.

Naziv projekta: Svjetlo i Voda


Vrsta projekta: Suradnički
Budžetna kategorija: 40 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta

Puni naziv organizacije: Centar za plesnu i izvedbenu umjetnost F.R.E.E. D.A.N.C.E. Karlovac
Službena adresa nositelja: Križanićeva 13, Karlovac
Ime i prezime odgovorne osobe Melita Spahić Bezjak
Voditelj/ica projekta Melita Spahić Bezjak
Telefon: 0993887207
Email: info@freedance.hr
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu

Puni naziv organizacije: Udruga za razvoj ''uradi-sam'' kulture – Radiona
Grad: Zagreb
Adresa: Kozjačka 41
Puni naziv organizacije: Udruga za scenske umjetnosti Prostor Plus
Grad: Rijeka
Adresa: Korzo 28/I


Opis projekta

Koncept:
Novi rad multidisciplinarnog suvremenog projekta nastaje u kolaboraciji stručnjaka iz raznih disciplina. Rad projekta/predstave/instalacije inspiriran je idejama: svjetlosti, vode, energije i snage zapažanja. Tijelo i um kao i energija stavljaju se u centar propitkivanja i pronalazaka radnog kreativnog materijala. Inspiracija N. Teslom i njegovim životnim stilom koji je iznad svega osebujan, protkana multimedijalnim detaljima povezuje prošlost i budućnost ispričane u sadašnjosti. Čovjek budućnosti cijelog je života nošen snagom i inspiracijom vode i prirode. Njegovo nastojanje da um i tijelo dovede do savršenstva protkani simbolikom dviju konstanti koje ga cijeli život inspiriraju: svjetlo i voda, doživljeni pokretom, stavljaju tijelo u poziciju provoditelja energije i komunikacijski kanal bez prepreka. Univerzalni jezik. Voda kao inspiracija Tesline misli, pogleda na svijet, energija i dijeljenje iste polaznice su svakog suradnika u istraživanju i kolaborativnom radu. Osebujnim karlovačkim lokacijama uz samu rijeku, pričama, istraživanjima i novim kolaboracijama ovaj projekt otvara nove vidove komunikacije suvremenog umjetničkog produkcijskog stvaralaštva s publikom, lokacijama stvaralaštva te svim sudionicima uključenim u rad. Umjetnički i suradnički tim: Kompozitorica-Ana Horvat, Medijska umjetnica, kustosica- Debora Hustić, Ideja, koncept, koregrafija: Melita Spahić Bezjak, Plesna suradnica- Maja Drobac, Glazbena suradnica- Kaja Farszky,Video i tehnologija- Majda Džanić Bogojević, Scenski tehničar: Saša Bogojević, Fotografija: Denis Stošić, Multimedijalna umjetnica:Nives Sertić, Suradnice za dokumentaciju projekta: Ivana Francišković Olrom, Ivana Slunjski, Nives Soldičić. Posebitost i čar istraživanja i rada na novom djelu jest inspiracija Teslinim životom; umjetnost u znanosti i umjetnost življenja a stvaralački rad za novu ideju okuplja poseban tim suradnika, umjetnika i stručnjaka. Sama predstava je i proces propitkivanja novih suradničkih i umjetničkih iskustava. Koncept projekta propitkuje slobodu tijela i uma povezanih prirodom, o snazi slobode pokreta kao jedinstvenim komunikacijskim kanalom lišenim svih prepreka. Na način kako je to Tesla doživljavao- naučite zapažati pojave u prirodi, ona vam daje odgovore na sva pitanja.

Opis partnerstva:
Nositelj projekta je ujedno i koordinator te planira zajednički tijek i proces rada. Svaka partnerska organizacija planira i dogovara u svojoj zajednici i gradu održavanje aktivnosti. Svi zajednički partnerski prate tijek i aktivnosti rada na svojim web stranicama, kao i zajedničkim mini PR i marketinškim aktivnostima. Umjetnički i kreativno sudjeluju svi, a organizacijski iz svake organizacije određuje se jedan koordinator. Susreti se planiraju održavati i u formi improvizacijskih otvorenih formi koje će nadamo se pridonijeti razvoju novih okvira za buduće suradnje i temelje novih umjetničkih rezidencija u parterskim organizacijama i prostorima. Iste će rezultirati otvorenim prezentacijama nastalih radova. Povezivanje umjetnika i šire zajednice doprinosi i razvijanju inovacijske kulture i suvremenog umjetničkog stvaralaštva, neposrednom kontaktu sa novim publikama, promoviranju disciplinarnosti u umjetnosti te njezinoj društvenoj vidljivosti. Vidljivost i dostupnost vrlo su bitne kako za suradnike tako i za širu javnost i zajednice u kojima umjetnici djeluju, te se od svakog sudionika projekta očekuje uključenost i pripremu i realizaciju svih događanja; s tim da domaćin događaja preuzima organizacijski dio u svom mjestu djelovanja. Kolaborativna zajednička tema doprinjet će ne samo novom umjetničkom djelu, već i mobilnosti suradnika, te novim mogućnostima i radnim praksama. Ona unapređuje ono najbitnije, a to je mogućnost daljnjeg prenošenja vizije suradničkih ideja i nastalih novih formata bitne za suvremenost i ideju kreativnosti, mašte i novih pronalazaka. Samim umjetničkim istraživanjem teži se za pronalaskom novih izvedbenih refleksija te time istraživanje prati tzv. ''SURADNIČKI KREATIVNI UGOVOR'' . Kreativni tim ujedno je i izvođački tim partnerskih organizacija Free Dance i Radiona koji koprodukcijski zajednički određuju i finaliziraju rad, dok je partnerska organizacija Prostor Plus u samom činu kreacije ''vanjsko oko'' suradnje. Zajednička ideja uključivanja javnosti u prezentacije i proces rada odvija se u svim gradovima.

Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Karlovac
Termin: travanj

Događaj 2
Mjesto: Zagreb
Termin: svibanj

Događaj 3
Mjesto: Karlovac
Termin: lipanj

Događaj 4
Mjesto: Rijeka
Termin: rujan

Događaj 5
Mjesto: Karlovac
Termin: rujan

Događaj 6
Mjesto: Zagreb
Termin: rujan


Clubture budžet

18,400.00 kn