English

Clubture

CTHR: Programska razmjena i suradnja 2017.

Naziv projekta: Kome treba poduzeće?


Vrsta projekta: Turneja
Budžetna kategorija: 20 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta

Puni naziv organizacije: Centar za mirovne studije
Službena adresa nositelja: Selska cesta 112a, 10000 Zagreb
Ime i prezime odgovorne osobe Zrnka Kušen
Voditelj/ica projekta Jasna Račić
Telefon: 014820094
Email: borovo1988@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu

Puni naziv organizacije: Vukovarska Udruga Kulturnog Aktivizma
Grad: Vukovar
Adresa: Prosina 5
Puni naziv organizacije: Savez udruga Rojca
Grad: Pula
Adresa: Gajeva 3
Puni naziv organizacije: Mavena
Grad: Split
Adresa: Rokova 13


Opis turneje

Opis sadržaja koji se predlaže za turneju:
Istraživanjem “Kontinuitet društvenih sukoba 1988.-1991.: kombinat Borovo” u istraživačkoj grupi proizašloj iz suradnje CMS-a i BRID-a kroz studiju slučaja proučavali smo veze između radničkih štrajkova, odnosno klasnih sukoba s kraja osamdesetih i početka nasilnih sukoba iz devedesetih. Pokušali smo rekonstruirati iskustvo borovskoga radništva, promjenu njihove pozicije s obzirom na promjene u jugoslavenskom društvu, ali i dostupne strategije za artikulaciju njihovih interesa; prije svega otpor općem srozavanju životnog standarda, osiromašenju i prekarizaciji rada. Rezultati ovog istraživanja pretočeni su u izložbu koja otkriva Vukovar koji je izbrisan iz našeg kolektivnog sjećanja. Otkriva grad sa snažnom radničkom tradicijom; iznova reaktualizira klasno iskustvo i klasnu perspektiva. * Iskustvo slično onom borovskih radnika pregledom arhiva možemo locirati i u drugim industrijskim središtima: Puli, Kninu, Splitu, Sisku, itd. Također, mnogi trendovi ponavljaju se i danas. U tom smislu, izložba ne nudi tek mogućnost oživljavanja prebrisanog iskustva, već nudi i alate za analizu sadašneg trenutka. Partnerstvom s organizacijama iz bivših industrijskih središta Vukovara (Vukovarska udruga Kulturnog aktivizma - Vuka), Pule (Društveni Centar Karlo Rojc) i Splita (Mavena) kroz realizaciju izložbe kao interdisciplinarnog kulturnog projekta želimo doprinijeti decentralizaciji kulturnih sadržaja i potaknuti raspravu o implikacijama deindustralizacije na društveno tkivo gradova, značaju radničkog organiziranja i mogućim lekcijama koje istaživanje u tome pogledu nudi. U Puli, Vukovaru i Splitu realizirat će se 7-dnevno gostovanje izložbe koju će pratiti i tribina kroz koju će istraživači i autori izložbe s lokalnim partnerima, istraživačima i publikom stvorili prostor za dijaloško propitivanje suvremenih implikacija nalaza istraživanja. Za ovu turneju koristiti ćemo materijale realizirane u sklopu izložbe “Kome treba poduzeće? Kombinat Borovo 1988-1991”. Članice CMS-a i BRIDA volonterski će uložiti vrijeme i rad za logističko i administrativno praćenje projekta. *Rezultati istraživanja po prvi puta su preneseni u izložbeni postav u 2016. godini kada je u suradnji BRID-a, CMS-a i WHW-a realizirana izložba "Kome treba poduzeće" (više o izložbi možete saznati online: http://www.whw.hr/galerija-nova/izlozba-kome-treba-poduzece.html , http://borovo1988.radnickaprava.org/)


Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Pula
Termin: Rujan 2017.

Događaj 2
Mjesto: Split
Termin: Listopad 2017.

Događaj 3
Mjesto: Vukovar
Termin: Studeni 2017.


Clubture budžet

12,200.00 kn