English

Clubture

VUKA

(Vukovarska udruga kulturnog aktivizma)


adresa
Prosina 5, Vukovar
kontakt osobe
Zoran Kulić
e-mail
vuka.vukovar@gmail.com
web
https://www.facebook.com/vukavukovar
članica od
2014. godine
VUKA (Vukovarska Udruga Kulturnog Aktivizma) je nevladina neprofitna organizacija koja se bavi promicanjem urbane kulture u gradu Vukovaru i Slavoniji.Cilj je organizirati što veći broj glazbenih radionica, seminara, izložbi, instalacija, projekcija, koncerata i drugih aktivnosti vezanih za urbanu kulturu kako bi potakli što veći broj mladih da se aktivno uključe i sudjeluju u raznim aktivnostima u gradu Vukovaru.