English

Clubture

Projekti u realizaciji

Naziv projekta: FROOOM! u Sinju, u Komiži i u Zagrebu


Vrsta projekta: Suradnički
Budžetna kategorija: 40 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta

Puni naziv organizacije: Udruga Bacači Sjenki
Službena adresa nositelja: Bosanska 10, 10 000 Zagreb
Ime i prezime odgovorne osobe Boris Bakal
Voditelj/ica projekta Boris Bakal
Telefon: 014640262 (0981658186)
Email: bacaci.sjenki@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu

Puni naziv organizacije: Sinjski kulturni urbani pokret (S.K.U.P.)
Grad: 21230 Sinj
Adresa: Pavla Vučkovića 7, Sinj (Ante Bilić: ante.bilic@skup-sinj.hr, 098 939 19 18, www.skup-sinj.hr/))
Puni naziv organizacije: Kazalište BESA
Grad: 21480 Vis
Adresa: Šetalište stare Isse 25 (Marica Grgurinović, kazalistebesa@gmail.com, 095 5177 577, www.besa.hr)


Opis projekta

Koncept:
Frooom! je inovativni odgojno-obrazovni program medijskog, filmskog i informatičkog opismenjavanja za djecu od 7 do 15 godina, čiji su ciljevi definiranje, zagovaranje i promicanje ljudskih prava i prava djece te autorsko i kritičko planiranje, stvaranje i promišljanje medijskih i filmskih sadržaja kojima su svakodnevno izloženi. Inovativnost Froooma je integralan i problematski diskurzivan (majeutički) pristup obrazovanju što se postiže dinamičnim ispreplitanjem povezanih dramskih i prostornih vježbi te vježbi tehničkog tipa i filmskog jezika na svim nastavnim razinama, a uključuje i besplatne filmske matineje, koncerte filmske glazbe te predavanja otvorena javnosti koje su dosad podržali i omogućili mnogi domaći i strani producenti i distributeri, regionalni filmski arhivi, TV postaje, partnerske udruge te kulturni centri. U Zagrebu surađujemo s oš Dr. Ivan Merz od 2009. i provodimo projekt na sve 3 odgojno-obrazovne razine (početna, napredna i majstorska) te očekujemo da u 2018. preko 300 djece. U Sinju nastavno na projekt iz 2016. i 2017. provest ćemo 3 odgojno-obrazovne razine (početna, napredna i majstroska) te očekujemo sudjelovanje 45 djece iz Sinja, Splita i svih okolnih mjesta. U Komiži provest ćemo program u Kulturnom centru “Vitić”, a organizirat ćemo i prijevoz djece iz Visa i ostalih mjesta. Kroz suradnju s lokalnim udrugama (Besa i S.K.U.P.) te gradskim ustanovama broj izravnih korisnika se penje na 100 po događanju. Cilj je medijsko i filmsko opismenjavanje u sredinama gdje je ono skoro nepostojeće a potreba za njegovim uvođenjem velika. Iskazano zadovoljstvo lokalne zajednice, a pogotovo roditelja i obitelji polaznika iz 2016. i 2017., potvrđuje njegovu uspješnost i neophodnost, a kroz kapacitiranje članova lokalnih udruga i šire zajednice cilj nam je ostaviti trajan i postojan trag. Sredstva: Koristimo najjeftiniji prijevoz i transport, provodimo ciljan i efikasan PR, koristimo skroman smještaj, tražimo minimalne dnevnice te realne honorare.

Opis partnerstva:
U ovom projektu partnerska suradnja je izravna, ispreplićuća i nadopunjujuća. Partneri sudjeluju u svim aspektima projekta: u pripremi projekta, u provedbi (organizaciji, produkciji i izvršenju), u sufinanciranju te potom zajednički vrednuju i unapređuju projekt za slijedeću godinu. Akcent je na osnaživanju lokalne sredine i razmjeni znanja. U prve dvije gdoine suradnje ostvareno je profesionalno usavršavanje i uključivanje stručnjaka/suradnika iz lokalnih sredinama, a s time nastavljamo i sada, u trećoj godini sa dodavanjem majstorske razine obrazovanja. Tijekom druge godine suradnje uspješno je provedeno istraživanje kapaciteta i mogućnosti lokalne sredine, da primi, provede i unapredi jedan ovako složen i zahtjevan (produkcijski, sadržajno i stručno) obrazovni projekt. Zbog besprijekorno izvedenog projekta u protekle dvije godine predlažemo ovaj suradnički projekt i sada, ali ga širimo i na novi lokalitet na otok Vis/Komiža – izvan turističke sezone. Početkom 2018. planiramo pred-aktivnosti projekta koje ćemo volonterskim doprinosom i samofinanciranjem provesti, a radi se o najavi i pripremi projekta: u lokalnim kinima u Sinju (Gradsko kino) i Komiži (kino Mediteran) , a i u Zagrebu (te u još 8 gradova) prikazat ćemo preko 45 kratkih animiranih, dokumentarnih, eksperimentalnih filmova koja su djeca na ovogodišnjem Frooom!-u i u svih 7 gradova napravila. U Sinju za 2018. pripremamo i kreativnu filmsku radionicu za pripadnike "3 životne dobi" (uglavnom iz obitelji i susjedstva one djece i mladih koji su bili korisnici projekta i programa FROOOM! U 2016. i 2017.), a prema mogućnostima i potrebi, namjeravamo održavati i pripremne radionice za nove suradnike u lokalnim sredinama. Sve aktivnosti ove radionice i programi će biti produkcijski, organizacijski, promidžbeno i izvedbeno ostvarene kroz partnerstvo ovdje tri navedene partnerske organizacije te uz pomoć i suradnju kulturnih i obrazovnih institucija i ustanova lokalne samouprave te privatnog sektora.

Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Vis
Termin: 2-7 travnja 2018.

Događaj 2
Mjesto: Zagreb
Termin: 27-31 kolovoza 2018.

Događaj 3
Mjesto: Sinj
Termin: 27-31 kolovoza 2018.


Clubture budžet

29,559.00 kn