English

Clubture

Projekti u realizaciji

Naziv projekta: CRTICE S OTOKA


Vrsta projekta: Suradnički
Budžetna kategorija: 40 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta

Puni naziv organizacije: Umjetnička organizacija Silba Environment Art
Službena adresa nositelja: Silba 412, 23295 Silba
Ime i prezime odgovorne osobe Natasha Kadin
Voditelj/ica projekta Bojan Krištofić
Telefon: 0992885558
Email: info@silba-environment-art.hr
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu

Puni naziv organizacije: Udruga "Zadarski pisci" (ZaPis)
Grad: Zadar
Adresa: Ulica II zasjedanja ZAVNOH-a 6, 23 000 Zadar
Puni naziv organizacije: Udruga SOL
Grad: Olib
Adresa: Olib 10


Opis projekta

Koncept:
Crtice s otoka izvorno su bile (i pored ovog projekta nastavljaju biti) jedna od rubrika web stranice umjetničke organizacije Silba Environment Art, posvećena kratkim zapisima o životu na otoku Silbi, iz pera ljudi koji na njemu prebivaju ili ga (redovito) posjećuju, a sudjeluju i u programima SEA-e. Tema projekta u suštini je otočka svakodnevnica, ali sada u obliku novina čiji će autori biti sami stanovnici Silbe i njihovi gosti, koji će tijekom osmodnevne radionice dobiti priliku da uz mentorstvo renomiranih radnika u području medija i dizajna osmisle i izrade suvremene silbenske novine, producirane u potpunosti prema "uradi sam" principima. Nakon završetka radionice i prezentacije na Silbi, novine i projekt bit će predstavljeni na susjednom otoku Olibu sredinom kolovoza, u suradnji s lokalnom udrugom SOL, dok će im u rujnu u Zadru predstavljanje biti organizirano u sklopu KaLibar bestiVala, jedinog gradskog književnog festivala, u suradnji s udrugom ZaPis. Svrha radionice bit će provesti sudionike procesom rada na takvom tipu medija, od ideje do realizacije prvog broja novina, koji bi se distribuirao na otoku te u brodovima koji do njega plove. Razlog pokretanja projekta prije svega je to što Silba, osim zastarjelih turističkih prospekata i brošura, nema "svoj" tiskani medij, svojevrsno glasilo. Kroz rad na vlastitim novinama njihovi autori/ce produbili bi svoju medijsku pismenost te kritičnije iščitavali sadržaje koji im se svakodnevno nude u srodnim medijima, što će pozitivno utjecati na njihovu samosvijest i spremnost na sudjelovanje u životu zajednice. Radionica će biti podijeljena na dva dijela: u prvom, pod vodstvom dizajnera i pisca Bojana Krištofića, sudionici će stvarati sadržaj novina te učiti o općenitim zakonitostima informativnih medija, dok će u drugom, pod vodstvom Svena Sorića i Hrvoja Spudića (dizajn duo This Town Needs Posters), prionuti na materijalnu izradu novina pomoću lako savladivih tehnika ručnog i analognog tiska.

Opis partnerstva:
Budući da je u Crticama s otoka riječ o suradničkom projektu s radioničkim programom čiji je fokus rad na specifično lokalnom, otočkom mediju ― i to novinskom ― osmodnevna radionica na Silbi s pripadajućim predstavljanjem njihovog prvog izdanja, u provedbi umjetničke organizacije Silba Environment Art, podrazumijeva osnovu inicijative tijekom koje će biti usustavljena znanja i vještine potrebne da se takav sadržaj realizira u jednom distinktivnom okruženju. Skupa sa svim svojim mogućnostima i ograničenjima, otočka sredina predstavlja poseban izazov kako u smislu osnivanja medija koji će biti relevantan za društveni život zajednice, tako i razvijanja njegovog kontinuiteta nakon svršetka samog projekta. Pored produkcije novina per se, cilj nam je i razraditi i precizirati metodologiju pomoću koje bi se sadržaj ovog projekta ubuduće mogao nastaviti granati na lokalno provediv i održiv način, dok bi se također mogao jednostavno implementirati u sličnim sredinama, a novine istodobno biti jedan od elemenata kohezije (između) samih otoka i nova, inspirativna spona s kopnom koje za otoke mari samo u vizuri turističke sezone i prihoda koje ostvaruju tijekom nje. Predstavljanje projekta i distribucija novina na susjednom otoku Olibu stoga su zamišljeni upravo u smjeru konceptualizacije ideje o pokretanju mreže novina malih otoka zadarskog arhipelaga (Silba, Olib, Premuda, Ist, Molat i dr.), čemu bi Crtice s otoka mogle biti ishodište, dok će promocija u Zadru kao posebna programska večer KaLibar bestiVala prikladno poslužiti tome da se javnost šira od otočke upozna s razlozima, rezultatima i dosezima proizvodnje ovakvih kulturnih sadržaja na otoku, odnosno otocima. Naša želja je da na Olibu i u Zadru kao cjelovit tim nastupe autori/ce silbenskih otočkih novina, njihovi voditelji na radionici i predstavnici organizatora projekta.

Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Silba
Termin: prva polovina srpnja 2018.

Događaj 2
Mjesto: Olib
Termin: druga polovina kolovoza 2018.

Događaj 3
Mjesto: Zadar
Termin: rujan 2018.


Clubture budžet

24,915.00 kn