English

Clubture

Projekti u realizaciji

Naziv projekta: F12 - free art display


Vrsta projekta: Turneja
Budžetna kategorija: 20 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta

Puni naziv organizacije: F12 platforma
Službena adresa nositelja: Splitska 41a, 47 000 Karlovac
Ime i prezime odgovorne osobe Anđela Žapčić
Voditelj/ica projekta Anđela Žapčić
Telefon: 099 859 37 12
Email: tallyrayneadams@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu

Puni naziv organizacije: KA-MATRIX
Grad: Karlovac
Adresa: Jurja Haulika 22
Puni naziv organizacije: Udruga Kultura i edukacija-UKE
Grad: Gračac
Adresa: Vranska 5
Puni naziv organizacije: Autonomni kulturni centar - Attack!
Grad: Zagreb,
Adresa: Pierottijeva 11


Opis turneje

Opis sadržaja koji se predlaže za turneju:
“F12 platforma” ime je prve Karlovačke neformalne inicijative s ciljem promoviranja i širenja ideje o Community artu. Community art obuhvaća razvoj, poticanje i realizaciju umjetničkih aktivnosti unutar lokalne zajednice, a karakterizira ga interakcija i dijalog s okruženjem. Često uključuje profesionalne umjetnike koji kolaboriraju s civilnim društvom i ljudima koji inače ne djeluju u kreativnim industrijama. Aktivnosti u okviru platforme provode se u obliku besplatnih izložbenih postava koji se postavljaju na javnim mjestima (napušteni prostori i javne površine, objekti u lošem stanju). Nakon postavljanja izložba, donirani radovi prepušteni su publici na “udomljavanje”. Radovi za izložbene postave izravne su donacije umjetnika koji sudjeluju u stvaranju i djelovanju platforme. Ovim putem potiže se i umrežavanje autora okupljenih oko platforme. F12 postoji zbog publike, izbjegavaju se javna događanja, otvorenja i sl. 1. Za potrebe besplatnih izložbenih programa u sklopu turneja, raspisuje se Open call za sudjelovanje koji će se promovirati putem CT mreže i mreža partnerskih organizacija). Zaprimat će se isključivo digitalni radovi (fotografije, kolaži, skenovi orginalnih radova, glitch art. I sl ) putem maila platformaf12@gmail.com. Broj radova po izložbenom postavu ograničen je na 50. Open call traje mjesec dana od objave projekta nakon čega slijedi kuriranje odnosno izbor radove, opremanje radova za izlaganje (tisak i ljepljenje radova na okvire/ tiskarski karton ) 2. Prezentacija i rasprava o Community artu i mogućnostima privremenog i povremenog korištenja javnog prostora za kulturne i društvene namjene / prezentacija rada platforme na lokalnoj razini - F12 u Karlovcu, rezultati dosadašnjih aktivnosti. 3. Izložbe se postavljaju u 5 gradova o čemu se obavještavaju mediji i javnost putem društvenih mreža. Postavljanje izložbi se dokumentira u foto i video formatu.


Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Duga Resa
Termin: 20.06.2018.

Događaj 2
Mjesto: Lovinac
Termin: 15.7.2018.

Događaj 3
Mjesto: Karlovac
Termin: 15.8.2018.

Događaj 4
Mjesto: Zagreb
Termin: 10.09.2018.

Događaj 5
Mjesto: Rijeka
Termin: 20.09.2018.


Clubture budžet

13,677.00 kn