English

Clubture

Popis predloženih suradničkih projekata i turneja

Naziv projekta: Močvarine putujuće radionice audio inženjeringa


Vrsta projekta: Turneja
Budžetna kategorija: 20 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta

Puni naziv organizacije: Udruženje za razvoj kulture "URK"
Službena adresa nositelja: Trnjanski nasip bb
Ime i prezime odgovorne osobe Kornel Šeper
Voditelj/ica projekta Filip Pacak
Telefon: 016159668, 0913666106
Email: mochvara@urk.hr
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu

Puni naziv organizacije: Udruga za razvoj alternativne kulturne scene - Subsonic Events
Grad: Zagreb
Adresa: Ulica Slavoljuba Bulvana
Puni naziv organizacije: Udruga Diston
Grad: Rijeka
Adresa: D. Šćitara 4
Puni naziv organizacije: Centar za mlade Čakovec
Grad: Čakovec
Adresa: Dr. Ivana Novaka 38
Puni naziv organizacije: KUM - Koalicija Udruga Mladih
Grad: Split
Adresa: Ulica Slobode 28, 21000 Split


Opis turneje

Opis sadržaja koji se predlaže za turneju:
"Močvarine putujuće radionice audio inženjeringa" edukacijski je projekt zamišljen kao ciklus višednevnih radionica tehničkog oblikovanja zvuka koje će se održati u tri grada: Rijeci, Križevcima i Čakovcu. Radionice će se održavati po 3 dana u svakom gradu, u trajanju od 4-6 sati po danu. U zadnjih nekoliko godina svjedočimo uzletu kreativnih projekata, posebno na području nezavisne kulture. Međutim, unatoč tome, tijekom rada i kontinuiranog kontakta s udrugama i organizacijama širom Hrvatske primijećen je kroničan nedostatak stručnjaka za oblikovanje zvuka, bez kojih realizacija kulturno-umjetničkog sadržaja postaje praktički nemoguća. Nadalje, taj nedostatak primijećen je posebice u manjim gradovima, što neizbježno rezultira kočenjem kulturnog razvoja takvih sredina, te centralizacijom kulturnog sadržaja. S tim problemom na umu organizirane su ove radionice čiji je cilj ponuditi tehničko osposobljavanje u gradovima u kojima je prisutna takva potreba. Tijekom radionica polaznici će kroz individualni rad s edukatorom, ali i kroz rad u timovima naučiti ne samo osnove tehničkog oblikovanja zvuka, već će višednevni format radionica omogućiti edukatoru da pobliže prenese i prezentira bitne značajke struke. Također, osim edukativnog aspekta, značajka radionica jest njihov praktični aspekt. Naime, organiziranjem koncerta na kraju svake radionice, polaznicima će se omogućiti da prezentiraju i primijene znanje koje su stekli tijekom rada s edukatorom, ali i da dobiju uvid u u praktične i realne okolnosti rada tehničkog oblikovanja zvuka. Cilj je ovog projekta potaknuti interes kod mlađe populacije za rad u sound inženjeringu kao temeljnog faktora u samoj realizaciji kulturnog sadržaja svih vrsta, ne samo glazbenog, te na taj način omogućiti održavanje i razvijanje kulturne ponude u navedenim gradovima. Osim Udruženja za razvoj kulture "URK", projekt će se provesti u suradnji s udrugom Diston iz Rijeke, Centrom za mlade Čakovec, udrugom K.V.A.R.K. iz Križevaca, te Udrugom za razvoj alternativne kulturne scene - Subsonic Events iz Zagreba.


Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Split
Termin: Sredina 10. mjeseca

Događaj 2
Mjesto: Rijeka
Termin: Sredina 5. mjeseca

Događaj 3
Mjesto: Čakovec
Termin: Sredina 6. mjeseca ili sredinom jeseni (10. ili 11. mjesec)


Interes partnera:
Ponajprije, svi navedeni partneri dijele URK-ovu misao vodilju i ciljeve, a to je razvoj kulturnog života vlastitih urbanih sredina, te kontinuirana promocija nezavisne i alternativne scene, što smatramo ključnim u ostvarenju uspješne suradnje. Također, razlozi zbog kojih smo se odlučili na suradnju s navedenim partnerima jesu visoka razina profesionalnosti, stručnosti članova te predanosti navedenih organizacija održavanju i razvoju nezavisne te alternativne kulture. Zahvaljujući toj predanosti, svi navedeni partneri značajni su faktori u kulturnom životu svojih lokalnih sredina. Ovdje je važno navesti raznolikost organiziranog programa Distune Promotions, te važnost koju aktivnosti organizacije ima na razvoj nezavisne i alternativne kulture u Gradu Rijeci. Slično Distune Promotions, udruga K.V.A.R.K. iz Križevaca svojim dugogodišnjim predanim radom kontinuirano obnavlja kulturnu ponudu grada projektima kao što su Ulični festival Kufer, Teatar Kvark, CrossTown Music Festival i sl.

Podaci o izvoditelju:
Filip Pacak je tehničar kluba Močvara, koncertni promotor i edukator u sklopu više različitih programa vezanih za tonske radionice. Radi još i kao freelancer u sklopu projekata drugih organizacija i institucija kao HRT, Pogon Jedinstvo, te kao tonski tehničar surađuje s mnogim imenima alternativne scene. Završio je svoje obrazovanje u Ljubljani na SAE Institutu, te kao baccalaureus audio inženjeringa radi na skoro svim nivoima vezanim uz svijet glazbe, te izvedbenih i vizualnih umjetnosti.

Reference:
Tonske radionice u organizaciji Udruženja za razvoj kulture "URK" i kluba Močvara mogu se pohvaliti iznimnim uspjehom, stabilnošću i kontinuitetom, te se tako u sklopu projekta ciklusa radionica "Močvarni laboratorij" održavaju neprekidno od 2004. godine. Od svog osnutka educirale su mnogo ljudi, kako početnika tako i već upućenih u struku, da usavrše ili saznaju nove informacije i vještine. Polaznici radionica bili su radijski tehničari, studijski producenti i tehničari, DJ-i, televizijski snimatelji, koncertni tonci i slično. Kroz program koji je obuhvaćao sve od osnova tonskog posla, kao što su fizika i biologija, pa sve do struje, ljudske psihologije i umjetničkog aspekta posla, učilo se o ljudskom uhu i kako čujemo, kako se zvuk ponaša, kako putuje i kako ga ljudi percipiraju, kakvi tipovi opreme postoje, povijest audio tehnike, razlike među različitim tehnologijama, tipovi posla u svijetu audia i slično. Potreba za istim radionicama se povećala od tada te se preselila i u srednje škole s jednako dobrim uspjehom. Potreba je isto tako sve veća i u manjim sredinama. U tom smislu, plan je ovog projekta radionice proširiti izvan Zagreba, kako bi pospješili decentralizaciju realizacije kvalitetnog kulturnog sadržaja. Također, još jedan cilj projekta jest, odvajanjem tonskih radionica od dosadašnjeg ciklusa radionica "Močvarnog laboratorija" fokusirati se na to određeno polje, što će omogućiti strukturno i sadržajno proširenje radionica, kako bi polaznici dobili još kvalitetniju, ali i cjelovitu edukaciju na polju audio inženjeringa.

Dokumenti

Tonska_radionica.rar


Okvirni medijski plan:


Promotivne aktivosti projekta uključuju promociju na web-stranici Kluba Močvara, društvenim stranicama kluba (Facebook i Instagram), ali i i na web-straniciama partnerskih organizacija, te na njihovim društvenim stranicama. Također, s obzirom na inherentno glazbenu prirodu radionica, projekt će se promovirati i preko svih relevantnih glazbenih vjesnika i stranica (Muzika.hr, Soundguardian isl.).

Budžet Clubture

Opis troška Br. jedinica Cijena kn Iznos kn Tip troška Događaj
Cestarina/gorivo - Rijeka 1 462.0   462.0 put 2
Honorar za izvedbu i produkciju radionica -> 1 osoba 1 2000.0   2000.0 honorar 2
Smještaj za jednu osobu, odnosno voditelja radionice, 3 dana 1 500.0   500.0 smještaj 2
Prehrana za jednu osobu, 3 dana 1 360.0   360.0 prehrana 2
Cestarina/gorivo - Čakovec 2 278.0   556.0 put 3
Smještaj za jednu osobu, odnosno voditelja radionice, 3 dana 1 450.0   450.0 smještaj 3
Honorar za izvedbu i produkciju radionica -> 1 osoba 1 2000.0   2000.0 honorar 3
Prehrana za jednu osobu, 3 dana 1 360.0   360.0 prehrana 3
Cestarina/gorivo - Split 1 1180.0   1180.0 put 1
Honorar za izvedbu i produkciju radionica -> 1 osoba 1 2000.0   2000.0 honorar 1
Prehrana za jednu osobu, 3 dana 1 360.0   360.0 prehrana 1
Facebook ads 3 358.0   1074.0 promocija svi
Smještaj za jednu osobu, odnosno voditelja radionice, 3 dana 1 500.0   500.0 smještaj 1
Najam opreme potrebne za održavanje radionice. Pod ovu kategoriju spadaju razne tehničke stvari poput specifičnih mikrofona, zvučnika, razglasa, miksete, DJ opreme i slično, u slučaju da ih prostor u kojemu će se radionice odvijati nema. 3 100.0   300.0 najam opreme svi
Ukupno     12,102.00

Pregled budžeta Clubture

Tip troška Iznos kn Udio (%)
put 2,198.00 18.16 %
smještaj 1,450.00 11.98 %
prehrana 1,080.00 8.92 %
tisak plakata i letaka 0.00 0 %
honorar 6,000.00 49.58 %
transport opreme 0.00 0 %
najam opreme 300.00 2.48 %
Ukupno: 12,102.00

Izjava:
Izjava_o_neapliciranju.pdf