English

Clubture

Popis predloženih suradničkih projekata i turneja

Naziv projekta: Turneja "Zlatna lubenica 3.0"


Vrsta projekta: Turneja
Budžetna kategorija: 20 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta

Puni naziv organizacije: UDRUGA ZA RAZVOJ AUDIO VIZUALNE UMJETNOSTI "METAMEDIJ"
Službena adresa nositelja: Koparska 31
Ime i prezime odgovorne osobe Marino Jurcan
Voditelj/ica projekta Sara Turković
Telefon: 0998789284
Email: contact@metamedia.hr
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu

Puni naziv organizacije: KA-MATRIX
Grad: KARLOVAC
Adresa: JURJA HAULIKA 22
Puni naziv organizacije: UDRUŽENJE ZA RAZVOJ KULTURE URK
Grad: ZAGREB
Adresa: TRNJANSKI NASIP BB
Puni naziv organizacije: CENTAR ZA MLADE CEZAM ČAKOVEC
Grad: ČAKOVEC
Adresa: DR. IVANA NOVAKA 38


Opis turneje

Opis sadržaja koji se predlaže za turneju:
Izložba Zlatna lubenica 3.0 dio je festivala Media Mediterranea koji se već 20 godina održava u Puli sredinom kolovoza. Na izložbi izlažu odabrani finalisti natječaja Zlatna lubenica - za autorske radove iz područja suvremene umjetnosti, novih medija i inovativnih te interdisciplinarnih umjetničkih praksi. Natječaj je namijenjen umjetnicima (ili umjetničkim kolektivima) iz Hrvatske, koji su mlađi od 35 god. Autor natječaja i članovi stručnog žirija su profesionalni ili istaknuti umjetnici (Oleg Šuran, Sunčica Ostoić, Marko Vojnić) koji svojom ekspertizom osiguravaju visoku kvalitetu sadržaja te savjetodavno sudjeluju u fazi produkcije. Natječaj će biti usko vezan uz temu festivala „Jezik i komunikacija“, a odabrani će radovi biti izloženi na festivalu, te će nastaviti turneju u 3 grada; Karlovcu, Zagrebu i Čakovcu. U svakom gradu izložba će trajati 7 dana. Pet autora najboljih radova će dobiti priliku boraviti u Puli u trajanju festivala Media Mediterranea 21 te razmijeniti svoja znanja i iskustva iz novomedijskog područja. Zlatna lubenica 3.0 ima dvije kategorije: Kategorija A: Natječaj za umjetničke radove Na A kategoriju natječaja mogu se prijaviti radovi nastali nakon siječnja 2016. godine. Pet finalista koje će izabrati naš stručni žiri biti će predstavljeni u sklopu festivala. Prvi dan festivala bit će svečano proglašenje dobitnika Zlatne lubenice. Svim finalistima biti će osigurani putni troškovi i smještaj za vrijeme trajanja festivala, a dobitnik Zlatne lubenice osvojit će novčanu nagradu u iznosu od 1000 kn. Kategorija B: Natječaj za produkciju radova Na natječaj se mogu prijaviti koncept, ideja, nacrt, nedovršeni rad i projekt i sl. Metamedij odabranom umjentiku/ci osigurava produkcijsku i prezentacijsku podršku u realizaciji projekta (prostor udruge Metamedij za rad, najosnovniji pribor, troškovi materijala i produkcije, savjetovanje stručnjaka za produkciju i/ili drugih suradnika, i mogućnost i troškovi javne prezentacije). Odabrani će umjetnik/ca imati priliku boraviti na kratkoj rezidenciji u Puli tijekom koje će moći raditi na finalizaciji vlastitog projekta. Novoproducirani rad predstavit će se u sklopu Zlatne lubenice. U kategoriji B će se razmatrati samo ideje ili radovi koji su u prvoj fazi izvedbe i nisu već bili izloženi. Zlatna lubenica će se 2019. održati treću godinu za redom u Puli u sklopu fesivala Media Mediterranea 21. Media Mediterranea je multimedijski festival koji se održava od 1999. godine. Programski je fokusiran na područje novih medija i tehnologija, a za cilj ima promociju inovativnih i interdisciplinarnih umjetničkih praksi te afirmaciju mladih i talentiranih domaćih autora koji se bave istima, ali i razmjenu između umjetnosti, javnosti i glazbe. U fokusu festivala je jačanje produkcije i promocije domaćih mladih autora iz medijskih kulturnih praksi, što je i jedan od ciljeva osnivanja same udruge. Festival se iz godine u godinu razvija u skladu s društvenim aktualnostima, bavi se temama i naglašava probleme na području intermedijalne umjetnosti i najnovijih tehnologija, stoga će na festivalu biti predstavljeni radovi koji na kreativan i kritički način raspravljaju o društvu i umjetničke radove s lokalnim stanovništvom, pa i sama publika djelomično oblikuje i pridonosi sadržaju festivala.


Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: KARLOVAC
Termin: Rujan 2019.

Događaj 2
Mjesto: ZAGREB
Termin: Rujan 2019.

Događaj 3
Mjesto: ČAKOVEC
Termin: Listopad 2019.


Interes partnera:
Za spomenute partnere smo se odlučili prvenstveno zato što smo prepoznali ključan zajednički interes, a to je afirmacija, promocija i poticanje produkcije među mladim autorima i kreativcima koji se bave suvremenom umjetnošću i eksperimentalnim intermedijskim umjetničkim praksama, kao i potpora i razvoj nezavisne kulturne scene. Udruga KA-MATRIX već dugi niz godina vrlo uspješno djeluje na području stvaranja i promocije nezavisne kulture, s posebnim naglaskom na području novih medija, U.R.K. i "Galerija Močvara" predstavljaju važno okupljalište mladih uključenih u klubsku i suvremenu scenu u Zagrebu, a Centar za mlade Čakovec smo odabrali prvenstveno zbog njihove paticipativne i aktivističke uloge na sceni među mladima u sjevernoj Hrvatskoj. S obzirom da se na natječaj Zlatna lubenica mogu prijaviti autori iz cijele Hrvatske, vjerujemo da će ova vrsta suradnje pridonijeti i većem broju prijava na natječaj, kao i većoj vidljivosti autora samih. Svi partneri uključeni u projekt djeluju sa sličnim ciljevima te su kroz godine pokazali važan utjecaj na nezavisnu scenu unutar geografskih prostora u kojima djeluju, ali i šire. Svaka od odabranih organizacija u svome će gradu biti će domaćin izložbe Zlatna lubenica na tjedan dana.

Podaci o izvoditelju:
Udruga Metamedij osnovana je 12.06.2001. godine s ciljem razvoja audio vizualne umjetnosti, multimedije, internet kulture i kulture općenito te oboljšanja kvalitete života mladih kroz edukativne kulturne, umjetničke i druge djelatnosti. Neprofitna smo organizacija koja se bavi razvojem kulture mladih u području novomedijske umjetnosti, kroz organizaciju edukacija, prezentacija i promocija na nacionalnoj i međunarodnoj razini. U proteklih devet godina udruga je imala značajnu ulogu u razvoju sektora izvaninstitucionalnog obrazovanja i kulture mladih i za mlade, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Svojim programima nudimo teme, metode i konceptualne paradigme koje nisu obuhvavećene u formalnom obrazovnom sustavu. Glavni programi udruge su: 1. MM LAB 2. MEDIJSKI KULTIVATOR 3. KULTURISTRA- PORTAL ZA KULTURU ISTARSKE ŽUPANIJE 4. FESTIVAL MEDIA MEDITERRANEA 5. SURADNJA S UDRUGAMA U ROJCU ZA RAZVOJ DRUŠTVENOG CENTRA KARLO ROJC 6. MI PLUS- SUVREMENA MEDIJSKA PLATFORMA ISTRE

Reference:
MarinoJurcan Mag Kulture i turizma, Zaposlenik Udruge Metamedij na radnom mjestu koordinatora projekata udruge. Profesionalno iskustvo: dugogodišnji voditelj udruge i koordinator projekata, član Vijeća za novomedijske kulture Istarske županije, voditelj medijskih i izdavačkih projekata, voditelj projekata razvoja javnih politika, član UO- a udruge SU Klubtura u dva mandata, bivši član UO Saveza udruga Rojca. Član međunarodne mreže kulturnih menadžera Oracle. Sudjelovanje u međunarodnoj mreži TEH, timu za pripremu EPK 2020 za grad Pulu, izradu kulturne strategije grada Poreča. Boris Vincek Novinarsko iskustvo stečeno radom u dnevnim novinama Glas Istre (teme iz kulture) uz savladavanje svih novinarskih formi. Fotografiranje te snimanje i montiranje audio i video priloga. Iskustvo u uređivanju portala Kulturistra.hr. Osmišljavanje i provođenje projekta Medijski kultivator te mentoriranje rada polaznika. Uređivanje i prevođenje publikacija udruge Metamedij. Vođenje raznih kulturnih programa (književno-filmske Bijele večeri udruge Pulska filmska tvornica, prezentacijski programi Dnevnog boravka Društvenog centra Rojc) te moderiranje tribina i okruglih stolova. Aktivno prevođenje sa i na engleski i talijanski jezik. Mateja Filipović Sandalj 2015, Diplomirani komunikolog (UN), Sveučilište u Ljubljani, Fakultet za društvene znanosti 2016, Institut za komparativnu književnost Margarida Losa (ILCML), Fakultet za umjetnost i humanističke znanosti, Sveučilište u Portu, (PT) 2014–2015, P.M. Poslovni mediji d.o.o., Ljubljana, (SLO) 2013–2015, Renault Nissan ́ Hrvatska, Kontaktni center M d.o.o., Ljubljana (SLO), 2017 - Udruga Metamedij, Projektna asistentica, koordinacija i organizacija aktivnosti u sklopu Metamedia Lab-a. Iskustvo u provođenju istraživanja u znanstvenom radu, u razvoju odnosa s javnošću, strateškom planiranju, te organizaciji događaja. Sara Turković Diplomirani likovni pedagog, Akademija primijenjenih umjetnosti sveučilišta u Rijeci (APURI), Pedagoški fakultet Sveučilišta u Ljubljani. Nacionalno osposobljavanje „CROSS OVER 2018“ za K2 projekte u okviru Erazmus+ programa; koordinacija projekta Novomedijski kultivatora; iskustvo u provođenju programa usmjerenim mladima; koordinacija volontera u sklopu festivala Media Mediterranea; koordinacija dječjih radionica u sklopu Mini Mediterranea. Sudjelovanje u različitim likovnim radionicama (Punat Sea Art, Radionice LUMS, Ruksak (pun) kulture, Boulevard world Genius). Oleg Šuran (vanjski suradnik) Rođen u Puli 1988. godine, gdje je završio Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna smjer grafički dizajn. 2009. godine stekao BA Dizajn vizualnih komunikacija na DVK/UMAS, te 2011. MA dizajn u novim medijima na istoj instituciji. Uz Andija Pekicu i Olega Morovića vodi UO Fazan, Polet, portal nakonjusmo.net i FazanFonts slovolivnicu. Izlagao na više skupnih i samostalnih izložbi u RH i inozemstvu, član je Upravnog odbora HDD-a. Živi i radi Split-Pula. Član žirija Zlatna lubenica 3.0. Marko Vojnić (vanjski suradnik) Marko Vojnić rođen je 1980. u Puli. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2007. godine, a 2009. upisuje poslijediplomski doktorski studij pri ALU, Zagreb. Izlagao je na brojnim skupnim i samostalnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu, a djela mu se nalaze i po muzejskim zbirkama. Za svoj rad do sada je bio nagrađivan više puta. Samostalno izlaže od 2002. godine. Član žirija Zlatna lubenica 3.0

Dokumenti


Okvirni medijski plan:


- Udruga Metamedij i partneri redovito ćemo objavljivati vijesti i novosti vezane za natječaj na našoj web stranici kako bi upoznali širu javnost našim radom i neposredno razvijali publiku; - Objavljivat će najave i pozive na javna događanja, izvještaje s aktivnosti (kroz sliku i tekst); - Udruga Metamedij vodi projekt Kulturistra – web portal za kulturu Istarske županije. Na tom ćemo portalu, kao i Facebook stranici, također objavljivati sve informacije vezane za natječaj i izložbu. - Najavit ćemo program festivala na Radiju Rojc kojeg vodi platforma Saveza udruga Rojca; - Udruga Metamedij ćemo intervjue i nastupe u lokalnim medijima s kojima imamo već otvorenu komunikaciju: Glas Istre, TV Nova, Radio Pula, Radio Labin. Od partnera se očekuje da provede medijski plan u svojoj lokalnoj zajednici; - Udruga Metamedij će održati konferencije za medije dva tjedna prije održavanja festivala Media Mediterraneo 21 na kojoj će najaviti i izložbu "Zlatna lubenica 3.0"; - Osigurat ćemo promociju festivala i izložbe „Zlatna lubenica 3.0“ sa zakupom reklamnog prostora te medijskog prostora (plaćeni prilozi na TV-u);

Budžet Clubture

Opis troška Br. jedinica Cijena kn Iznos kn Tip troška Događaj
A5 Katalog izložbe 300 12.0   3600.0 promocija svi
Projektori, LCD TV 3 1800.0   5400.0 najam opreme svi
Najam kombija 3 600.0   1800.0 put svi
Mat. za postavljanje izložbe 3 200.0   600.0 materijalni troškovi svi
A3 Plakati 300 4.0   1200.0 promocija svi
Smještaj za nositelje projekta 2 500.0   1000.0 smještaj 1
Smještaj za nositelje projekta 2 500.0   1000.0 smještaj 2
Prehrana za nositelje projekta 2 100.0   200.0 prehrana 2
Prehrana za nositelje projekta 2 100.0   200.0 prehrana 3
Hrana i piće za otvorenje izložbe 3 100.0   300.0 prehrana svi
Honorar za postavljanje izložbe 3 450.0   1350.0 honorar svi
Smještaj za nositelje projekta 2 350.0   700.0 smještaj 3
Prehrana za nositelje 2 120.0   240.0 prehrana 1
Naknada za tehničara 3 400.0   1200.0 honorar svi
Putni trošak Pula - Karlovac- Pula- Vlak 2 200.0   400.0 put 1
Putni trošak Pula - Čakovec- Pula- Vlak 2 400.0   800.0 put 3
Ukupno     19,990.00

Pregled budžeta Clubture

Tip troška Iznos kn Udio (%)
put 3,000.00 15.01 %
smještaj 2,700.00 13.51 %
prehrana 940.00 4.7 %
tisak plakata i letaka 0.00 0 %
honorar 2,550.00 12.76 %
transport opreme 0.00 0 %
najam opreme 5,400.00 27.01 %
Ukupno: 19,990.00

Izjava:
Izjava_Udruga_Metamedij.PDF