English

Clubture

Popis predloženih suradničkih projekata i turneja

Naziv projekta: CRTICE S OTOKA


Vrsta projekta: Suradnički
Budžetna kategorija: 40 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta

Puni naziv organizacije: Umjetnička organizacija Silba Environment Art
Službena adresa nositelja: Silba 412, 23295 Silba
Ime i prezime odgovorne osobe Natasha Kadin
Voditelj/ica projekta Tihana Mandušić
Telefon: 0992885558
Email: info@silba-environment-art.hr
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu

Puni naziv organizacije: TZ Zlarin
Grad: Zlarin
Adresa: Sunčana obala 14, 22 232 Zlarin
Puni naziv organizacije: Udruga SOL
Grad: Olib
Adresa: Olib 10, 23296 Olib


Opis projekta

Koncept:
Nastavno na projekt / turneju Crtice s otoka 2018., u sklopu programa podrške Clubturea uspješno provedenog na otoku Silbi te u obliku javne rasprave / druženja predstavljenog na susjednom Olibu i u Zadru (kao dio programa književnog događanja KaLibar Bestival), umjetnička organizacija Silba Environment Art, zajedno s olipskom Udrugom SOL i Turističkom zajednicom Zlarin, za godinu 2019. kao suradnički projekt priprema produkciju prvih novina na tim dalmatinskim otocima, dok nam je na Silbi želja objaviti novi, drugi broj, koji će se primarno baviti životom na otoku zimi (za razliku od prvog, realiziranog na ljeto 2018.). U slučaju Oliba i Zlarina, radni model što smo ga zasad uspostavili i koji se pokazao iznimno uspješnim, namjeravamo nastaviti koristiti uz obraćanje pozornosti na prepoznatljive otočke specifičnosti. Drugim riječima, na oba otoka raspisali bismo jednotjednu radionicu pisanja, uređivanja, grafičkog oblikovanja i tiska prvih lokalnih novina (ni Olib ni Zlarin ih dosad nisu imali), otvorenu za sve zainteresirane, ali s ciljem formiranja generacijski reprezentativne grupe sudionika/ica. Radionica na Silbi ovaj put bi bila djelomično pozivna, kako zbog nastavka rada s kreativnim pojedincima različite dobi koji su "zagrizli" za projekt, radi svladavanja zahtjevnijih i slojevitijih formi novinskih priloga, tako i zbog zadiranja u teme distinktivne za otok zimi te što je moguće dublji dokumentarni pristup. No, u sva tri slučaja opći cilj je utemeljiti i kontinuirano razvijati tiskani medij zajednice, posvećen značajnim otočkim sadržajima što će ih za otočko stanovništvo kritički analizirati i interpretirati, a za kopneno prikladno i poticajno kontekstualizirati. Naravno, uz neprekidno usvajanje novih znanja i vještina u (tiskanom) medijskom polju za sudionike/ice radionica, među kojima kreativno pisanje i kritičko čitanje nipošto nisu najmanji alati, dapače presudni su, uz znatnu dozu zabave.

Opis partnerstva:
Za razliku od "prvog poglavlja" Crtica s otoka, kad je nositeljica projekta, UO SEA, potpuno samostalno organizirala i provela radionicu izrade prvih otočkih novina, a udruge SOL i ZaPis sudjelovale su u projektu u svojstvu domaćina koji su "pripremili teren" za predstavljanje novina u svojim sredinama, sad je svo troje partnera uključeno u suradnički projekt s jednakovrijednim radionicama istih temelja, ali s razlikama u realizaciji na terenu. Pored aktivnog sudjelovanja u svim fazama produkcije prvih brojeva novina na njihovim otocima, od priprema radionica u smislu tehničke podrške te agitacije i promocije među lokalnim stanovništvom, do distribucije otisnutih novina u dogovorenom okruženju, članovi/ce SOLi i TZ Zlarin trebali bi sudjelovati u radioničkom procesu i u ulogama svojevrsnih supervizora, koji bi bili zaduženi za to da njihove otočke novine zadobiju nedvojbeno lokalni kolorit i budu u potpunosti odraz zatečenog stanja u kojem su nastale, dakle da "nadgledaju" tijek rada kako bi se već oblikovani model što prikladnije prilagodio novim otocima. Nadalje, voditelji/ce radionica nastavili bi biti dizajner i pisac Bojan Krištofić te spisateljica i novinarka Antonela Marušić (literarno-urednički dio), odnosno dizajneri i arhitekti Sven Sorić i Hrvoje Spudić (oblikovno-tiskarski dio), s Natashom Kadin (SEA) kao koordinatoricom cijelog projekta i njegovom glavnom supervizoricom. "Izmještenima" iz dosadašnje, silbenske sredine, njihove uloge bit će još više "operativne" nego prije, na tragu fleksibilnog korištenja modela osmišljenog sa Silbom na umu, koji je ondje funkcionirao djelotvorno baš zato što je bio efektivno silbenski, dok rad u drugim, također izdvojenim otočkim situacijama sad predstavlja novi i zanimljivi izazov. Zaključno, sva je prilika da će oblikovno-tiskarski dio radionice, s obzirom na raznolikost i različitu dostupnost prijeko potrebnih alata i tehnika, biti taj koji će se možda najviše mijenjati od otoka do otoka.

Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Silba
Termin: ožujak 2019., prvo tromjesečje

Događaj 2
Mjesto: Zlarin
Termin: lipanj 2019., drugo tromjesečje

Događaj 3
Mjesto: Olib
Termin: rujan 2019., treće tromjesečje


Sadržaj

Događaj 1
Prvi događaj suradničkog projekta Crtice s otoka bit će nova radionica na Silbi koja bi se trebala održati u prvom tromjesečju 2019., dakle drugoj polovici ožujka, kako bi se na otoku kalendarski i klimatski zahvatila zima, godišnje doba tijekom kojeg takva, izdvojena sredina funkcionira bitno drugačije nego ljeti, tijekom turističke sezone. Za razliku od prošloljetne radionice, ova, posvećena izradi drugog broja otočkih novina bit će djelomično otvorena za sve putem javnog natječaja, ali će biti i pozivna, kako bi se nastavila suradnja sa zainteresiranim pojedincima što su se donekle profilirali prilikom rada na prvom broju te privukle određene osobe koje neprekidno žive na otoku i imaju značajnu ulogu u njegovom društveno-kulturnom životu. Dakle, ciljna skupina ovaj put nešto je drugačija. Već uspostavljeni urednički okvir trebao bi k tome postati i čvršći te "mapirati" goruće otočke teme na naglašeno reportažni, polivalentni novinarski način, dok će tehnička realizacija novina po svoj prilici ići dodatno u smjeru korištenja analognih tehnika tiska, barem u distinktivnim detaljima (npr. glava, ilustracije i sl.), za što je tijekom proizvodnje prvog broja nedostajalo vremena, a i kako bi polaznici usvojili nove vještine mimo fotokopiranja i baratanja različitim postavkama nabavljenog digitalnog pisača.

Događaj 2
Drugi događaj suradničkog projekta bit će radionica izrade prvih otočkih novina na Zlarinu, s odvijanjem u lipnju, još uvijek pred sezonu, ali sa željom da obuhvati i školsku godinu. Metodologija rada ne bi se trebala značajno mijenjati, ali imajući na umu da je Zlarin, mada im je veličinom te količinom i gustoćom nastanjenosti blizak, od Silbe i Oliba ipak bitno različit otok, zbog blizine kopna i svoje učestale povezanosti s njim (svega pola sata vožnje Jadrolinijinim brodovima od Šibenika), što stvara drugačiju dinamiku na temelju činjenice da mnogi otočani rade na kopnu, dok na Zlarinu žive cijele godine. Zbog znatno veće udaljenosti takva situacija na Silbi i Olibu nije pravilo, a odrazila se i na mentalitet te otočke životne prilike, u principu "mobilnije" nego drugdje. Ipak, Zlarin je Silbi i veoma sličan zahvaljujući brojnim kulturnim i edukacijskim sadržajima koji se ondje odvijaju (ne samo) u sezoni, kao i zbog toga što je s otoka porijeklom ili tamo redovito boravi mnogo radnika u kulturi. Sve to skupa najavljuje interesantnu radionicu i novine koje će imati priliku pokriti zaista širok spektar raznolikih tema, od važne literarne tradicije (npr. Zlarin je bio rodni otok pjesnika Vesne Parun i Mladena Bjažića) do izvanredne, a pristupačne gastronomije, duboko povezane s drevnim otočkim načinom života.

Događaj 3
Treći događaj bit će osmodnevna radionica na Olibu, otoku susjednom Silbi, njoj sličnom koliko i različitom: geografski (još je niži i bitno manje šumovit), kulturno-privredno (više je težački otok nego pomorski i sl.), što će zasigurno utjecati i na drugačiji rezultat programa, koji će se inače odvijati po sličnom principu kao prošloljetna radionica na Silbi, otvorena svim uzrastima, ali s prioritetom okupljanja generacijskog "presjeka" otočana i posjetitelja te podijeljena na literarno-urednički i oblikovno-tiskarski dio. Prva olibska radionica održat će se neposredno nakon turističke sezone, kad je sastav otočkog stanovništva homogeniji i više autohton, dok će se sa stečenim iskustvom sa Silbe tijekom rada na novinama pokušati izraziti dinamika otočkog života u periodu kad nakon sezone otok ponovno upada u "zimski san" te će ga ova radionica jo neko brijeme držati "budnim". Riječ je, dakle, o ocrtavanju kontrasta tipičnog za svaki otok, pa tako i za Olib. Što se tiče načina umnažanja i distribucije olipskih Crtica s otoka, ništa presudno ne bi se trebalo mijenjati u odnosu na Silbu, budući da bi dva otoka ionako trebala uspostaviti čvršće i češće veze, za što nove novine u obje sredine mogu itekako poslužiti kao važan i realno izgradiv most.


Okvirni medijski plan:


Javni pozivi za sudjelovanje u radionicama bit će pravodobno najavljeni na matičnim web stranicama udruga i subjekata-partnera, a također će biti zajamčeno da će ih prenijeti lokalni (zadarski i šibenski), odnosno regionalni (županijski) tiskani i digitalni mediji, kao i specijalizirani civilni mediji na nivou zemlje (npr. Culturenet.hr, Kulturpunkt.hr, koji posjeduje zasebnu rubriku za pozive i natječaje, i sl.). O tijeku radionica dogovorit ćemo izvještavanje sa zainteresiranim lokalnim medijima, a s gore navedenima, naravno, i vijesti o njihovim rezultatima, uz potencijalne skupne ili individualne intervjue sa sudionicima i voditeljima. Dakako, s naše strane cijeli proces bit će podrobno fotografski i spisateljski dokumentiran, s ciljem izgradnje arhive projekta koji raste, dok najavljenu distribuciju novina na plovilima koje putuju zadarskim akvatorijem tek treba realizirati, ali takav postupak bit će primijenjen i na šibenski arhipelag (osim na Silbi, prvi broj Crtica s otoka zasad se može pronaći u olibskom kafiću Grobak te u Zadru putem udruge ZaPis, suradnika u "prvom poglavlju" projekta i organizatora KaLibar Bestivala). Medijska prezentacija po završetku procesa također će obuhvatiti i multimedijalne priloge u specijaliziranim civilnim medijima za kulturu, umjetnost i javni sektor.

Budžet Ukupno

Opis troška Br. jedinica Cijena kn Iznos kn Tip troška Događaj
Put Zagreb-Silba-Zagreb 4 200.0   800.0 put 1
Put Split-Silba-Split 1 200.0   200.0 put 1
Smještaj Silba ožujak 3 2000.0   6000.0 smještaj 1
Prehrana Silba (5 osoba x 10 dana x 120,00 kn) 5 1200.0   6000.0 prehrana 1
Materijali za provedbu radionice 1 1000.0   1000.0 materijalni troškovi 1
Put Zagreb-Zlarin-Zagreb 4 200.0   800.0 put 2
Put Split-Zlarin-Split 1 100.0   100.0 put 2
Smještaj Zlarin Lipanj 5 1200.0   6000.0 smještaj 2
Prehrana Zlarin (5 osoba x 10 dnevnica x 120,00 kn) 5 1200.0   6000.0 prehrana 2
Materijali Zlarin 1 1000.0   1000.0 materijalni troškovi 2
Put Zagreb-Olib-Zagreb 4 200.0   800.0 put 3
Put Split-Olib-Split 1 200.0   200.0 put 3
Smještaj Olib rujan 5 1200.0   6000.0 smještaj 3
Prehrana Olib (5 osoba x 10 dana x 120,00 kn) 5 1200.0   6000.0 prehrana 3
Materijali Olib 1 1000.0   1000.0 materijalni troškovi 3
Promocija svi 3 1700.0   5100.0 promocija svi
Honorari za sva događanja (Bojan Krištofić - urednički poslovi, Antonela Marušić - urednički poslovi, Natasha Kadin - urednički i koordinacijski poslovi, Sven Sorić - dizajnerski i grafički poslovi, Hrvoje Spudić - dizajnerski i grafički poslovi) 5 6000.0   30000.0 honorar svi
Ukupno     77,000.00

Budžet Clubture

Opis troška Br. jedinica Cijena kn Iznos kn Tip troška Događaj
Put Zagreb-Silba-Zagreb 4 200.0   800.0 put 1
Put Split-Silba-Split 1 200.0   200.0 put 1
Prehrana Silba (5 osoba x 10 dana x 120,00 kn) 5 1200.0   6000.0 prehrana 1
Put Zagreb-Zlarin-Zagreb 4 200.0   800.0 put 2
Put Split-Zlarin-Split 1 100.0   100.0 put 2
Prehrana Zlarin (5 osoba x 10 dnevnica x 120,00 kn) 5 1200.0   6000.0 prehrana 2
Put Zagreb-Olib-Zagreb 4 200.0   800.0 put 3
Put Split-Olib-Split 1 200.0   200.0 put 3
Prehrana Olib (5 osoba x 10 dana x 120,00 kn) 5 1200.0   6000.0 prehrana 3
Promocija svi (udio) 1 3100.0   3100.0 promocija svi
Honorari za sva događanja (Bojan Krištofić - urednički poslovi, Antonela Marušić - urednički poslovi, Natasha Kadin - urednički i koordinacijski poslovi, Sven Sorić - dizajnerski i grafički poslovi, Hrvoje Spudić - dizajnerski i grafički poslovi) - udio 5 3000.0   15000.0 honorar svi
Ukupno     39,000.00

Pregled ukupnog budžeta

Tip troška Iznos kn Udio (%)
put 2,900.00 3.77 %
smještaj 18,000.00 23.38 %
prehrana 18,000.00 23.38 %
tisak plakata i letaka 0.00 0 %
honorar 30,000.00 38.96 %
transport opreme 0.00 0 %
najam opreme 0.00 0 %
Ukupno: 77,000.00

Pregled budžeta Clubture

Tip troška Iznos kn Udio (%)
put 2,900.00 7.44 %
smještaj 0.00 0 %
prehrana 18,000.00 46.15 %
tisak plakata i letaka 0.00 0 %
honorar 15,000.00 38.46 %
transport opreme 0.00 0 %
najam opreme 0.00 0 %
Ukupno: 39,000.00

Drugi izvori financiranja

Donator Iznos kn
Grad Zadar 10000.0
Grad Šibenik 10000.0
TZ Silbe 8000.0
TZ Zlarina 10000.0

Ukupni budžet

Ukupni budžet 77,000.00 kn
Ukupno Clubture 39,000.00 kn (50.65 %)


Izjava:
Clubture_izjava.pdf