English

Clubture

Popis predloženih suradničkih projekata i turneja

Naziv projekta: Frooom 2019! u Sinju, Komiži i Zagrebu


Vrsta projekta: Suradnički
Budžetna kategorija: 40 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta

Puni naziv organizacije: Udruga Bacači Sjenki
Službena adresa nositelja: Bosanska 10
Ime i prezime odgovorne osobe Boris Bakal
Voditelj/ica projekta Boris Bakal
Telefon: 014640262
Email: bacaci.sjenki@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu

Puni naziv organizacije: Udruga Bacači Sjenki
Grad: Zagreb
Adresa: Bosanska 10
Puni naziv organizacije: Sinjski kulturni urbani pokret (S.K.U.P.)
Grad: 21230 Sinj
Adresa: Pavla Vučkovića 7, Sinj
Puni naziv organizacije: Kazalište BESA
Grad: 21480 Vis
Adresa: Šetalište stare Isse 25


Opis projekta

Koncept:
Kroz ovaj projekt nastavljamo razvijati i provoditi Frooom!, jedinstveni inovativni program medijskog i filmskog opismenjavanja u Republici Hrvatskoj, kako bi odgovorili na potrebe naše ciljne skupine (djeca od 8 do 16 godina) te da bismo filmsko i medijsko opismenjavanje provodili i u onim sredinama gdje takvih sadržaja gotovo da i nema. Cilj Frooom! programa je približiti medijske sadržaje i medijski opismeniti djecu mlađih uzrasta na njima prihvatljiv i kreativan način. Tijekom radionica djeca gledaju najnovije i antologijske filmove, uče analizirati i gledati film s kritičke i polemičke strane. Polaznici se igraju svega što je povezano s filmom i sa svime što je učinilo film mogućim. Sve se uči i radi kroz igru i praksu te se na taj način razvijaju i društvene vještine i osjećaj zajednice koji su osnova skupnog stvaranja filma. Glavni razlog pokretanja ovog projekta je nedostatak kvalitetnih sadržaja za djecu i mlade u lokalnim zajednicama, posebice u manjim sredinama i otocima u području medijske pismenosti. Za djecu su mediji nulta stopa komunikacije, s njima su rođeni, koriste ih u svakodnevno, u školi i izvan nje, a mediji će tim naraštajima obilježiti i ostatak života kako na osobnoj, tako i, vrlo vjerojatno, na profesionalnoj razini. Stoga je važno u njihove kompetencije medijske pismenosti ulagati sada. No, obrazovni sustav promjene uvodi vrlo sporo i ne prati na adekvatan način ubrzani razvoj novih tehnologija i novih medija. Sadržaji u školi povezani s medijima nisu zastupljeni na način da propituju kritičko mišljenje, potiču samostalnost, razviju svijest o etičnom i moralnom ponašanju te građanskoj odgovornosti. Naš program, stoga, premošćuje tromost obrazovnog sustava u uvođenju promjena i potrebe djece za aktualnim i zanimljivim sadržajima medijske pismenosti, posebice one djece u manjim sredinama gdje inače postoji nedostatak kvalitetnih sadržaja za djecu i mlade. Projekt provodimo u suradnji s lokalnim udrugama: S.K.U.P iz Sinja i Besa s Visa.

Opis partnerstva:
Partnerstvo čine 3 organizacije koje su provodile Frooom! program u prethodnim ciklusima: S.K.U.P iz Sinja i Besa s Visa. Kako bismo naš program pripremili na najbolji mogući način i prilagodili ga lokalnoj sredini i ciljnoj skupini za koju program provodimo za partnere odabiremo organizacije s kojima surađujemo te u koje imamo povjerenja. U fazi pripreme projekta organiziramo zajedničke sastanke, zbog udaljenosti češće putem Skype-a, te raspravljamo o proteklim Frooom! ciklusima i zapažanjima voditelja tijekom radionica kako bi se pogreške izbjegle u idućem ciklusu. Partneri u fazi pripreme daju inpute za proračun te informacije o svojim zaduženjima i odgovornostima tijekom provedbe. Također, partneri daju povratne informacije o kvaliteti projektnog prijedloga. Voditelj projekta je odgovoran za cjelokupnu provedbu i koordinaciju, što uključuje i ugovaranje voditelja radionica za sva 3 grada. Izvještavanje (narativno i financijsko) je odgovornost Bacača Sjenki, Voditelj projekta koordinira taj proces i šalje izvještaj donatoru. Partnerske organizacije imenuju koordinatore za provedbu programa u njihovim gradovima. Sve 3 organizacije sudjeluju u animiranju ciljne skupine, osmišljanju i provedbi promidžbene kampanje, diseminaciji promo materijala, gostovanje u medijima, prezentaciji projekta i projektnih aktivnosti zainteresiranim dionicima. Svaka organizacija u svom gradu je zadužena za logističku provedbu (prostor, catering, PR) dok je Voditelj projekta zadužen za opremu, i transport, potrebnu za radionice. Nakon provedbe Frooom! programa polaznici kreiraju svoje filmske uratke koje predstavljamo na Frooom! revijama u svim gradovima provođenja programa. Nakon odrađenog Frooom! ciklusa sve 3 organizacije sudjeluju u organizaciji revija te ostalih sadržaja (koncerti, filmske projekcije za građanstvo i sl.) ukoliko se osiguraju sredstva za njihovo financiranje. Partneri po potrebi samostalno apliciraju na lokalne natječaje za dokapitalizaciju projekta.

Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Otok Vis, Komiža
Termin: 23.-27.04.2019.

Događaj 2
Mjesto: Sinj
Termin: 26.-30.08.2019.

Događaj 3
Mjesto: Zagreb
Termin: 26.-30.08.2019.


Sadržaj

Događaj 1
Projekt će se na Visu provoditi u prekrasnom Kulturnom centru “Vitić” u Komiži te u gradskom kinu koje vodi udruga Kino Mediteran kao i 2018. godine kada se projekt prvi put održao na Komiži. Bit će organiziran svakodnevni prijevoz djece iz Visa i drugih mjesta na otoku do Komiže što se pokazalo jako korisnim jer su prošle godine mogla prisustvovati i djeca iz udaljenijih sela na otoku. Priprema projekta s partnerima je već počela i u tijeku su dogovori za njegovo provođenje, a UO Besa iz Visa je našla i lokalnog stručnog suradnika na poziciji filmskog suradnika. U Komiži, ćemo provesti početnu obrazovno-odgojnu razinu projekta:od Platonovih sjena, kineskih Zoetropa, preko nijemog filma do pametnih telefona i dronova. U odabiru filmova i primjera medijskih sadržaja stavit će se naglasak i na lokalnu tradiciju, stvaralačku i kulturno-društvenu te iz nje pronaći inspiraciju i motive koje će djeca na Visu pretvoriti u filmove i filmske vježbe. Prošlogodišnji polaznici početne radionice nastaviti će s naprednom radionicom gdje će unaprijediti stečeno znanje. Prva najava projekta bit će revija Frooom! dječjeg filmskog stvaralaštva u veljači, a dogovorena je i medijska suradnja s lokalnim radijem. Predavači, suradnici i voditelji projekta u Komiži su: B. Bakal, Marica Grgurinović, Marnel Tomić, Anita Čeko i psihologinja Ivana Bandić.

Događaj 2
Projekt se u Sinju provodi u Alkarskim dvorima te gradskom kinu od 2016. godine. Priprema je već sada započela, a u 2019. ćemo provesti 3 obrazovno-odgojne razine te organizirati prijevoz iz okolnih mjesta. Početna uvodi djecu u svijet filma i filmsko-televizijskih medija kroz razne igre koje prate povijest nastanka ideje pokretnih slika: od kineskih Zoetropa, Camera Obscura i optičkih eksperimenata do računalnih igra i društvenih mreža te medijskih formi na Internetu. Preplitanjem plesnih i dramskih vježbi s tehničkim djeca lako i brzo savladavaju i pamte složena nazivlja te postupke. Tijekom te razine naglasak je na procesu, zajedništvu, kritičnosti i uvidu, a manje na proizvodnji medijskih uradaka, iako djeca skoro svakodnevno proizvedu samostalno ili u suradnji s grupom neke manje filmske forme. Napredna razina usmjerena je na stvaranje (barem) jednog kratkog igranog i jednog dokumentarnog filma. Djeca zajednički traže važne lokalne teme koje bi htjeli filmski obraditi, potom pišu scenarij, dijele poslove i izrađuju plan snimanja te snimaju filmove. Majstorska razina u Sinj dovodi “laboratorij analognog filma” gdje će se snimati na analognu filmsku traku te razvijati film u kino klubu Split te na kraju montirati. Voditelji: Bojana Burnać, Nada Kovačević, Lidija Kraljić, Marnel Tomić, Ivana Bandić i Martina Meštrović.

Događaj 3
Frooom! u Zagrebu Projekt će se provoditi u OŠ SS Kranjčević s kojom na Frooom!-u surađujemo od 2018. godine. Ranije se Frooom u Zagrebu održavao u OŠ dr. Ivan Merz. Kroz projekt u Zagrebu će proći više od 180 djece i mladih od 8 do 16 godina na sve 3 razine obrazovanja (početna, napredna i majstorska) te će biti prikazano polaznicima, ali i široj javnosti preko 35 igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i animiranih filmova. Ovogodišnje majstorske radionice se bave naprednom montažom, hermenautikom filma, kostimografijom, programiranjem medijskih portala, specijalnim efektima (Green Screen), stop i računalnom animacijom te 3D mapiranjem scenografija i objekata. Predavači i voditelji projekta u Zagrebu su: Paula Skelin, Magdalena Ptiček, Hana Matejašić, Pavle Perković, Dalija Dozet, Anita Čeko, Irena Boćkai, Božidar Trkulja, Ines Pletikos. Frooom se u Zagrebu uspješno provodi od 2009. godine i medijski opismenjava generacije učenika kroz svoj program.


Okvirni medijski plan:


Medijska komunikacija je usmjerena na nacionalne i lokalne medije i odvija se u suradnji s lokalnim partnerskim udrugama, ustanovama i organizacijama. Komunikacija s medijima odvija se na više razina: a) izravnim kontaktiranjem i slanjem press obavijesti o radionicama na lokalnoj i nacionalnoj razini omogućuje se pravodobno informiranje zainteresirane javnosti o svim aktivnostima Froooma; b) medijska prisutnost je osigurana na lokalnoj i na nacionalnoj razini i u tiskanim izdanjima dnevnih novina, televiziji, internetskim medijima i u radijskim programima; c) ciljanjem specijaliziranih portala za roditeljstvo, djecu, kulturu i umjetnost dajemo informacije o radionicama njihovim primarnim korisnicima. Zajednički za svaku pojedinu aktivnost ćemo izraditi telope (za kina), teasere (Instagram) te trailere (Vimeo, Youtube) i omogućiti izravnim i neizravnim korisnicima komunikaciju i predstavljanje aktivnosti. Video materijali u kvalitetnoj izradi i zanimljivoj montaži omogućuju korisnicima uvid u način rada i kvalitetne odgojno obrazovne metode programa Frooom!. Osim najava na lokalnim radio postajama u Zagrebu i Splitu (zbog Sinja) ići će najave i u javni prijevoz. U svim gradovima, početkom 2019. održat ćemo Frooom! filmske revije dječijeg stvaralaštva sa preko 45 filmskih ostvarenja djece s Frooom!-a uz pop-up filmksu radionicu.

Budžet Ukupno

Opis troška Br. jedinica Cijena kn Iznos kn Tip troška Događaj
Put Zg-Vis-Zg (gorivo, cestarine) 2 1372.0   2744.0 put 1
Smještaj Vis 1 2500.0   2500.0 smještaj 1
Osiguranje djece na Visu 20 3.0   60.0 materijalni troškovi 1
Dnevnice Vis (6 dana, tri voditelja radionica) 6 600.0   3600.0 put 1
Honorar za voditelje na Visu 3 2200.0   6600.0 honorar 1
Najam kombija za Vis 6 600.0   3600.0 transport opreme 1
Vis: catering za djecu 20 40.0   800.0 prehrana 1
Put Zg-Sinj (gorivo, cestarine) 2 623.0   1246.0 put 2
Smještaj: Sinj (smještaj za voditelje radionica iz Zagreba) 1 2200.0   2200.0 smještaj 2
Osiguranje djece u Sinju 35 3.0   105.0 materijalni troškovi 2
Dnevnice Sinj (6 dana, 4 voditelja radionica) 6 600.0   3600.0 put 2
Honorar za voditelje u Sinju 5 2200.0   11000.0 honorar 2
Najam kombija za Sinj 6 500.0   3000.0 transport opreme 2
Sinj: catering za djecu 35 35.0   1225.0 prehrana 2
Zagreb: catering za djecu 80 38.0   3040.0 prehrana 3
Honorari za voditelje u Zagrebu 8 2200.0   17600.0 honorar 3
Osiguranje za djecu u Zagrebu 80 3.0   240.0 materijalni troškovi 3
Najam filmova 6 600.0   3600.0 materijalni troškovi svi
Oglašavanje na radiju 3 1000.0   3000.0 promocija svi
Potrošni materijal 3 500.0   1500.0 materijalni troškovi svi
Tisak plakata i letaka 1 2200.0   2200.0 promocija svi
Oprema za radionice 3 1500.0   4500.0 najam opreme svi
Distribucija letaka i PR materijala 3 180.0   540.0 promocija svi
Oblikovanje PR materijala 3 500.0   1500.0 promocija svi
Honorar za voditelje u Zagrebu 1 2200.0   2200.0 honorar 3
Ukupno     82,200.00

Budžet Clubture

Opis troška Br. jedinica Cijena kn Iznos kn Tip troška Događaj
Honorari voditelja na Komiži 3 2100.0   6300.0 honorar 1
Smještaj Komiža - smještaj za 3 voditelja radionica koji dolaze iz Zagreba u apartmanu 1 1700.0   1700.0 smještaj 1
Najam kombija za Komižu - za prijevoz voditelja i opreme iz Zagreba i prijevoza lokalne djece na radionice, najam na 6 dana 1 3500.0   3500.0 transport opreme 1
Put Zg-Vis (gorivo, cestarine, trajekti) 2 1497.0   2994.0 put 1
Dnevnice Komiža - dnevnice za 2 voditelja koja dolaze iz Zagreba 2 720.0   1440.0 put 1
Honorar voditelji Sinj 3 2200.0   6600.0 honorar 2
Smještaj Sinj (smještaj za 4 voditelja radionica u apartmanu) 1 2350.0   2350.0 smještaj 2
Put Zg-Sinj (gorivo, cestarine) 2 610.0   1220.0 put 2
Najam filmova 1 937.0   937.0 materijalni troškovi svi
Oblikovanje PR materijala 1 938.0   938.0 honorar svi
Ukupno     27,979.00

Pregled ukupnog budžeta

Tip troška Iznos kn Udio (%)
put 11,190.00 13.61 %
smještaj 4,700.00 5.72 %
prehrana 5,065.00 6.16 %
tisak plakata i letaka 0.00 0 %
honorar 37,400.00 45.5 %
transport opreme 6,600.00 8.03 %
najam opreme 4,500.00 5.47 %
Ukupno: 82,200.00

Pregled budžeta Clubture

Tip troška Iznos kn Udio (%)
put 5,654.00 20.21 %
smještaj 4,050.00 14.48 %
prehrana 0.00 0 %
tisak plakata i letaka 0.00 0 %
honorar 13,838.00 49.46 %
transport opreme 3,500.00 12.51 %
najam opreme 0.00 0 %
Ukupno: 27,979.00

Drugi izvori financiranja

Donator Iznos kn
Splitsko Dalmatinska županija 8000.0
Agencija za elektroničke medije 7000.0
Grad Komiža 3000.0
DHFR 7000.0
HAVC 15000.0
Vlastita sredstva (kotizacije) 12221.0
Grad Komiža 2000.0

Ukupni budžet

Ukupni budžet 82,200.00 kn
Ukupno Clubture 27,979.00 kn (34.04 %)


Izjava:
9_10_18_Izjava_Udruga_Bacaci_Sjenki.pdf