English

Clubture

Popis predloženih suradničkih projekata i turneja

Naziv projekta: Hrvatsko-argentinske književne interakcije


Vrsta projekta: Suradnički
Budžetna kategorija: 20 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta

Puni naziv organizacije: Udruga alumni Europskih studija
Službena adresa nositelja: Trg Republike Hrvatske 14
Ime i prezime odgovorne osobe Jan Klasinc
Voditelj/ica projekta Jan Klasinc
Telefon: 0914655298
Email: ajklasinc@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu

Puni naziv organizacije: Idemo, Institut za demokraciju
Grad: Zagreb
Adresa: Ilica 73
Puni naziv organizacije: Quasimodo
Grad: Split
Adresa: Gundulićeva 26a/II


Opis projekta

Koncept:
Okosnica projekta je prezentacija knjiga argentinskih autora Else Drucaroff, Leonarda Killiana i Gustava Abrevaye. Koncept projekta je da se omogući interkulturalna razmjena između Argentine i Hrvatske na pitanju identiteta i kulturne politike, a kao konkretna podloga poslužili bi romani Domovina žena i Poslanik. Autorica prvog romana je poznata aktivistica (feminističkog i anarhističkog usmjerenja), te profesorica na Sveučilištu u Buenos Airesu (UBA), kojoj je već objavljen roman Obećani pakao. Domovina žena je drugi dio trilogije koja se bavi poviješću Argentine, i istražuje ulogu žena u osvajanju državne samostalnosti. Tema je zanimljiva, zbog odnosa feminizma i državotvornosti u Argentini (dok se u Hrvatskoj feminizam obično vezuje uz jugoslavensku srednju klasu bez nacionalne osviještenosti). Drugi roman se bavi diktaturom u Argentini i kao aktere uvodi ustašku emigraciju, što je zanimljivo radi odnosa prema diktaturi i totalitarizmu u Argentini i u Hrvatskoj, iz perspektive emigracije, kriminala... Obje teme su atraktivne i uz dobru promociju mogle bi biti dobro primljene u javnosti. Autori su također i teoretičari književnosti i bave se novijom latinoameričkom kniževnošću. Konkretno, gđa Drucaroff je napisala jednu od najpopularnijih antologija moderne književnosti na tom kontinentu i vrlo je zanimljiiv sugovornik na temu kulturne politike i financiranja kulture. Zanimljivo je i vidjeti kako se situacija s kulturom i financiranjem kulture razvija u Argentini nakon smjene vlasti Cristine Kirschner i dolaska Macrija koji je promotor (neo)liberalnih politika, u uvjetima gotovo disidentstva autora koji su podupirali vladu Kirschner. Da bi se projekt uspješno ostvario, potrebno je i dovesti autore u Hrvatsku, što bi moglo biti izvedivo uz potporu Argentine ili nekog drugog donatora, ili uz angažman samih autora. https://www.amazon.com/Patria-Las-Mujeres-ELSA-DRUCAROFF/dp/B00CMTK0KM https://puntoed.com.ar/libros/399/el-enviado https://www.youtube.com/watch?v=1uNzBOjVGPw Prema Statutu, Udruga alumni Europskih studija (ALES) okuplja bivše studente Europskih studija sveučilišta Paris 2 i Sveučilišta u Zagrebu, a ciljevi udruge su promicanje suradnje između europskih integracija i europskih vrijednosti, međunarodne kulturne suradnje, multikulturalnosti i višejezičnosti kao temeljnih načela europskih integracija, suradnja s frankofonim i mediteranskim zemljama, znanstvena suradnja. Područja djelovanja su kultura i umjetnost, međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost, istraživanje, ljudska prava, demokratska politička kultura i održivi razvoj, a ciljane skupine su akademska zajednica, studenti, udruge i građanske inicijative, te odgojne i obrazovne ustanove. Ovo obuhvaća djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti, te međunarodne suradnje, ljudskih prava, razvojne suradnje, znanosti i istraživanja. S druge strane, Clubture podupire područja suvremene umjetnosti, urbane kulture i kulture mladih, suvremene umjetničke društvene i kulturne teorije i istraživanje, te razvoj kulturne politike. Iako je ALES udruga vezana dijelom za obrazovni sustav (visokoškolsko obrazovanje) i europske integracije, s programom Clubturea se poklapa u promicanju demokratske političke kulture (urbane kulture i kulture mladih također), te razvoj kulturne politike kroz populariziranje suvremene umjetničke društvene i kulturne teorije, istraživanja i međunarodnu suradnju na tom planu.

Opis partnerstva:
Uloga svakog pojedinog partnera je slijedeća: ALES je zadužen za logistiku, koordinaciju i operativno vođenje projekta, IDEMO za koordinaciju prema književnoj publici, u suradnji s još nekim partnerima (Knjižni blok), a klub Quasimodo posebno za aspekt inovativnosti u prezentaciji književnosti putem svojeg programa Bookvica, za kojeg ne trebamo posebna sredstva, jer je već financiran (iako postoje i drugi sični književni klubovi poput Bookse itd.), i za organizaciju prezentacije argentinskih autora i njihovih djela u Splitu. Ukoliko postoji problem zbog toga što je riječ o programu koji je već financiran od strana Ministarstva kulture, alternativno partner u projektu iz Splita može biti CEDI Robert Schumann, D. rata 8, Split. Partneri su odabrani po osnovi prethodne suradnje na projektima ili prijavi projekata (IDEMO) i na temelju interesa za suradnju na inovativnoj promociji književnosti i čitanja (Quasimodo), što obuhvaća i promociju na društvenim mrežama. Interes partnera je opravdan, s obzirom da odgovara područjima aktivnosti kojima se inače bave - IDEMO kao udruga koja je usmjerena na razvoj demokratske i participativne kulture, javnih politika, (osobito kulturne i obrazovne), a s druge strane i Quasimodo kao inovativni način promocije književnosti na 'klupski' način, kojeg već poznajemo iz primjera kluba Booksa u Zagrebu, ali do sada nije bio korišten u drugim mjestima (kao što je Split). Udruga ALES do sada je surađivala s drugim udrugama koje se bave promicanjem frankofonije i međunarodne suradnje (IRMO, Društvo Hrvatsko-francuskog prijateljstva), s Francuskom ambasadom, Francuskim institutom i drugim udrugama aktivnim na planu kulture i sporta (npr. RAPIR - mačevalački klub) itd. https://pubweb.carnet.hr/ales/category/vijesti/ Također je razvila u suradnji s udrugom IDEMO projektni prijedlog EduCON za sudjelovanje građana u kreiranju obrazovne politike koji je bio jedan od 10 finalista OECD-ovog natječaja za projekte četverostruke uzvojnice (quadruple helix). Projekt nije ušao u prva tri finalna, ali je preživio kroz pokušaj da se sredstva prikupe crowdfundingom (Indiegogo) i kroz grupu na facebooku Raspravljamo o obrazovanju. https://www.facebook.com/Raspravljamo-o-obrazovanju-344781339353526/ Udruga ima puno bivših članova koji su aktivni u raznim područjima (odvjetništvo, novinarstvo, javna uprava, kultura, ambasade, predstavništvo EK, Europski parlament, itd.). Zainteresirana je i za moderne umjetničke prakse i njihovo podupiranje kroz europske projekte kao što je Europa za građane (Europe for Citizens). Sadašnji predsjednik udruge ALES je specijalist javne uprave koji se bavi e-upravom sudjelovanjem građana, te je sudjelovao i kao ocjenjivač projekata u programu Europa za građane, Mladi u akciji (Youth in Action) i drugima. https://www.facebook.com/Udruga-Alumni-Europskih-studija-136582563819725/ Udruga je aktivna na društvenim mrežama (facebook, twitter itd.) s više stranica i grupa koje okupljaju sadašnje i bivše članove udruge.

Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Zagreb
Termin: Drugo tromjesečje

Događaj 2
Mjesto: Split
Termin: Drugo tromjesečje

Događaj 3
Mjesto: Rijeka
Termin: Drugo tromjesečje


Sadržaj

Događaj 1
Prezentacija knjige Poslanik - Split Quasimodo i ALES Događaj će se održati u prostorijama splitskog kluba Quasimodo. ALES će također angažirati druge udruge i organizacije aktivne na području Splita s kojima je u kontaktu, kao što je CEDI Robert Schumann, Europski krug ili UDD - udruga za demokratski razvoj. S obzirom da se roman bavi temama diktature i iseljeništva, osobito ustaške emigracije u Argentini, govorit će članovi udruge i prezentatori koji su doživjeli političku emigraciju - progon - kako za vrijeme nacizma, tako i za vrijeme komunizma, ali će se posebno istaknuti zloćudni karakter ustaštva. Tema će se elaborirati s povijesnog i kulturnog stanovišta. Govorit će autori djela Leondardo Killian i Gustavo Abrevaya, kao i autorica i književna kritičarka Elsa Drucaroff kao promotorica djela. Raspravljat će se o trenutnoj situaciji u Hrvatskoj i Argentini na temelju relevatnih činjenica i promišljati sadašnja budućnost EU-a, s obzirom na rast desnice u Poljskoj, Njemačkoj i drugim zemljama. Gospođa Elsa Drucaroff će govoriti o svojim iskustvima u Poljskoj s obzirom na promociju romana "Obećani pakao"; koji će također biti spomenut, eventtualno i o sadašnjoj situaciji s trgovinom ljudima i zaštitom ljudskih i manjinskih, odnosno ženskih prava u zemljama "Nove Europe", što će se komentirati i analizirati i sa stanovišta europskih integracija.

Događaj 2
Prezentacija knjige Domovina žena - Rijeka Idemo i ALES, Književni klub Rijeka Događaj u Rijeci bit će slično koncipiran kao i događaj u Splitu, ali će se temeljiti na knjizi Domovina žena autorice Else Drucaroff. Ona će govoriti o svojem djelu i o cijeloj trilogiji, načinu na koji je motivirana argentinskom poviješću i na koji je način provodila svoja istraživanja. Spomenut će se povijesne veze Rijeke i Buenos Airesa, sličnosti kao dva grada na rijekama, te također današnje veze, kojom prilikom će biti riječi i o drugim oblicima suradnje. Knjiga je osobito usmjerena na afirmaciju ženskih prava, ali i na odnos feminizma i stvaranja države, o čemu se kod nas obično ne govori. U kasnijem razgovoru bit će riječi o tome kako se ženska prava afirmiraju u Rijeci i Istri, o posebnom odnosu Istre i Rijeke s obzirom na hrvatsku državnost, razdoblju NDH i Rimskim ugovorima. S obzirom na ženska prava danas i njihovu primjenu u EU-u i posebno članici EU-a Hrvatskoj, problematizirat će se odnos prema Istanbulskoj konvenciji i rodnim pravima, kao temi koja danas zaokuplja javnost i ukazati na sličnosti i razlike zmeđu Argentine i Hrvatske.

Događaj 3
Prezentacija autora i razgovor o modernoj argentinskoj književnosti i argentinsko-hrvatskim povijesnim i kulturnim vezama - Zagreb. Idemo i ALES - u prezentaciji će se povesti razgovor o novijoj argentinskoj književnosti na temelju antologije koju je napisala Elsa Drucaroff i o poveznicama koje postoje s Hrvatskom na književnom, povijesnom i društvenom planu. U razgovoru će se istaknuti osim književnih i povijesne teme koje su od važnosti za Hrvatsku i Argentinu, odnos prema Videlinoj diktaturi, pa s obzirom da se u romanu Poslanik spominju "Ljudi koji su dolazili s pečatima Crvenog križa" posebna uloga Crvenog križa i Vatikana u organizaciji štakorskih kanala, te kako se to odražavalo u Hrvatskoj i na bijeg ustaške emigracije u Argentinu, kasniji razvoj događaja u zemlji, usporedbu titoizma i peronizma i slično. Odnos autorice Else Drucaroff prema papi Franji (Bergoglio), budući da je riječ o aktivistici za prava žena i LGBT skupina, što je u Argentini riješeno pozivanjem na ustavna prava svih građana, a u Hrvatskoj izmjenama ustavne definicije braka na temelju referenduma o braku.


Okvirni medijski plan:


Medijski plan uključuje prezentaciju djela i snimki razgovora s autorima putem društvenih mreźa i elektroničkih medija, pozive plakatima i lecima (flyerima). Šira javnost će biti obaviještena i izjavom za medije (press konferencijom). B It će osobito korištene društvene mreže facebook i twitter, te elektronički mediji i portali zainteresirani za praćenje ovog događanja. Početno događanje bila bi konferencija za tisak na kojoj će biti prezentirani svi autori i najavit će se događanja, a zatim će svako događanje biti popraćeno na društvenim mrežama i u medijima. Autori će dati intervjue zainteresiranim medijima, u kojima će govoriti o gore navedenim temama i problemima.

Budžet Clubture

Opis troška Br. jedinica Cijena kn Iznos kn Tip troška Događaj
Honorar prezentatorima (Jan Klasinc - ALES, Simona Goldstein - IDEMO + još 3 prema naknadnom dogovoru) - razgovor s autorima, stručna recenzija i ocjena djela i njihove važnosti za Hrvatsku 5 1200.0   6000.0 honorar svi
Izrada i tisak promo. materijala - flyeri (1000) 1000 2.0   2000.0 promocija svi
Materijali za rad - izdanja knjiga autora po maloprodajnoj cijeni, druga literatura, bilježnice, olovke, potrošni uredski materijal 1 1500.0   1500.0 materijalni troškovi svi
Prijevoz za 3 osobe (Abrevaya, Killian, Drucaroff) 3 500.0   1500.0 put svi
Smještaj 3 noći za 3 osobe 3 1000.0   3000.0 smještaj svi
Dnevnice za 3 osobe (Killian, Abrevaya, Drucaroff) 3 900.0   2700.0 prehrana svi
Najam opreme i prostora u Gundulićevoj 26a II kat i povezani troškovi (prvo događanje)- Quasimodo, oprema u dogovoru s partnerom Quasimodo 1 3000.0   3000.0 najam opreme svi
Prijevoz opreme (u dogovoru s partnerom) 1 300.0   300.0 transport opreme svi
Ukupno     20,000.00

Pregled budžeta Clubture

Tip troška Iznos kn Udio (%)
put 1,500.00 7.5 %
smještaj 3,000.00 15.0 %
prehrana 2,700.00 13.5 %
tisak plakata i letaka 0.00 0 %
honorar 6,000.00 30.0 %
transport opreme 300.00 1.5 %
najam opreme 3,000.00 15.0 %
Ukupno: 20,000.00

Izjava:
20181010_105321.jpg