English

Clubture

Popis predloženih suradničkih projekata i turneja

Naziv projekta: forward toward 4


Vrsta projekta: Suradnički
Budžetna kategorija: 40 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta

Puni naziv organizacije: kulturno umjetnička udruga "Uzgon" - Split
Službena adresa nositelja: r. boškovića 13
Ime i prezime odgovorne osobe hrvoje cokarić
Voditelj/ica projekta Igor Mihovilović
Telefon: 0959053879
Email: raido@inorbit.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu

Puni naziv organizacije: Siva zona - prostor medijske i suvremene umjetnosti
Grad: Korčula
Adresa: Ulica Giuno 11, 20260 Korčula
Puni naziv organizacije: UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE I UMJETNOSTI DOBRE DOBRIČEVIĆ
Grad: Lastovo
Adresa: 20290 Lastovo


Opis projekta

Koncept:
Osnovni cilj ovog projekta je asimilirati istinske umjetnike i životinju kojoj prijeti izumiranje na njezinom prirodnom staništu (uz korištenje visoke tehnologije) u kreatvnu radnu jedinicu koja je sposobna vršiti pozitivan utjecaj na svoju okolinu. Indirektan cilj projekta je uključenje što šire društvene zajednice u njegovu (s naglaskom na djecu i mlade te socijalno ranjive i isključene skupine). Ovaj projekt čini korak u smjeru koji konkretizira odnos umjetnosti, tehnologije i života kroz umjetnost. Magarac-umjetnik i njegove ljudske kolege umjetnici kroz umjetnički čin simbolički će postati ultimativni suprematisti. Tehnologija koju prenosi magarac, a koristi umjetnik, pokazuje suvremenom čovjeku kako misliti i raditi direktno u prirodi i sa prirodom uz sve odgovornosti koje iz toga proizlaze. Tako u filozofskom smislu možemo reći kako je ishodište projekta kinizam čiji su predstavnici u staroj Grčkoj bili Antisten i Diogen. A u umjetničkom smislu pozivamo se na rusku avangardnu konstruktivističku školu, kojoj fokus u današnjem vremenu više nije klasična industrija i funkcija umjetničkog djela unutar nje, već sama korelacija prirode i digitalnog sa željom da u konačnici odbacimo digitalnu komponentu i ostvarimo sinergiju sa našom tradicijom i okolišem. u ovom dijelu projekta fokusiramo se na predstavljanje projekta u ruralnim sredinama u kojima je do nedavno magarac imao centralnu ulogu u kulturnom i gospodarskom životu a sada je gotovo nestao. Programski sadržaj sastoji se od multimedijalnih izložbi, radionica za dijecu i mlade te izvedbenih umjetnosti koje tematiziraju magarca. Specifični cilj projekta je zainteresirati i obrazovati prvenstveno mlađu populaciju o mogućim upotrebama magarca u suvremenom svijetu, a posredno tome i izvršiti repopulaciju magarca u ruralne sredine u kojima je nekoć bio domicilna životinja.

Opis partnerstva:
Udruga Uzgon kao nositelj projekta, odgovorna je za kreiranje cjelokupnog programa i izradu promo i edukativnih materijala. Organizacija "Siva zona" osigurava prostor za realizaciju programa u Korčuli,tehničku podršku te organizira medijsku promociju na lokalnom nivou. Udruga Dobre Dobričić osigurava prostor za realizaciju programa u Lastovu, tehničku podršku, medijsku promociju na lokalnom nivou, te sudjeluje u izradi i provođenju edukativnih aktivnosti u sklopu projekta.

Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Korčula
Termin: ožujak -travanj 2019.

Događaj 2
Mjesto: Lastovo
Termin: svibanj 2019.

Događaj 3
Mjesto: Zagreb
Termin: rujan 2019.


Sadržaj

Događaj 1
Korčula - realizacija multimedijalne izložbe "sivi"- izložba se sastoji od uglavnom multimedijalnih instalacija nastalih u tijeku zadnje 4 godine provođenja projekta "Toward europe", u sklopu izložbe planirana je prezentacija dokumentarnog filma "Cargo" praćeno uz predavanje namjenjeno otočkom stanovništvu, te javno izvođenje radio drame "Sakrij sunce"

Događaj 2
Lastovo - realizacija edukativne radionice pričanja i pisanja pripovjetki - radi se o dvodnevnoj radionici namjenjenoj učenicima osnovnih i srednjih škola u kojoj se kao motiv na kojem počiva radionica koristi magarac. prateći program sastoji se od prezentacije filma "Cargo" , te postavljanja multimedijalne izložbe "Sivi" i glazbenog nastupa kolektiva "Sivi"

Događaj 3
Zagreb - predstavljanje projekta i publikacija "Toward europe" - u dosadašnjem radu na projektu "Toward europe" , nastalo je više teoretskih, dramskih, proznih, stripovskih i poetskih tekstova koji tematiziraju magarca. dio njih je objavljen u sklopu dvije publikacije objavljene u suradnji sa "Clubtureom", a u ovom dijelu projekta planiramo izdati i 3. izdanje, te ih ovom prilikom objedinjene predstaviti zagrebačkoj publici. predstavljanje će biti popraćeno projekcijom filma "Cargo", i predavanjem o samom projektu u formi moderirane diskusije.


Okvirni medijski plan:


projekt će se promovirati preko uobičajenih FB stranica projekta "Toward europe", na srodnim portalima, i bit će promovirani minimalno jednom reportažom lokalne ispostave nacionalne televizije. partneri na projektu preuzest će na sebe oglašavanje u lokalnim sredinama putem manjeg broja plakata i lokalnih radio stanica. događaj će se nekoliko mjeseci unaprijed predstavljati putem mreže udruga "Pokret otoka", kako bismo pokušali dobiti i dio publike sa drugih otoka i zainteresirat ih za moguće predstavljanje ovog projekta i u njihovim sredinama.

Budžet Ukupno

Opis troška Br. jedinica Cijena kn Iznos kn Tip troška Događaj
tisak publikacije 500 20.0   10000.0 put svi
honorar za lektoriranje i prijevod publikacije 1 1200.0   1200.0 honorar svi
putni troškovi 20 300.0   6000.0 put svi
dnevnice 40 120.0   4800.0 prehrana svi
web promocija 1 1000.0   1000.0 put svi
honorar za voditelja projekta 1 3000.0   3000.0 honorar svi
najam opreme - najam projektora od 5000ansi lumena za događaje na Korčuli , Lastovu i zagrebu 3 2000.0   6000.0 najam opreme svi
smještaj 40 140.0   5600.0 smještaj svi
honorari za predavače i izvođače 7 1200.0   8400.0 honorar svi
Ukupno     46,000.00

Budžet Clubture

Opis troška Br. jedinica Cijena kn Iznos kn Tip troška Događaj
tisak publikacije 500 20.0   10000.0 tisak plakata i letaka svi
honorar za lektoriranje i prijevod publikacije 1 1500.0   1500.0 honorar svi
putni troškovi - Split - Korčula - Split 5 300.0   1500.0 put 1
dnevnice 30 120.0   3600.0 prehrana 1
honorari za predavače i izvođače (za događaj broj 3. u Zagrebu) 1 1500.0   1500.0 honorar 1
smještaj (korčula 6 osoba - 2 dana) 10 140.0   1400.0 smještaj 1
putni troškovi - Split - Lastovo-Split 5 300.0   1500.0 put 2
putni troškovi - Split-Zagreb-Split 5 300.0   1500.0 put 3
smještaj (lastovo 4 osoba 2 dana) 8 140.0   1120.0 put 2
smještaj (Zagreb 4 osoba - 2 dana) 5 140.0   700.0 put 3
Ukupno     24,320.00

Pregled ukupnog budžeta

Tip troška Iznos kn Udio (%)
put 17,000.00 36.96 %
smještaj 5,600.00 12.17 %
prehrana 4,800.00 10.43 %
tisak plakata i letaka 0.00 0 %
honorar 12,600.00 27.39 %
transport opreme 0.00 0 %
najam opreme 6,000.00 13.04 %
Ukupno: 46,000.00

Pregled budžeta Clubture

Tip troška Iznos kn Udio (%)
put 6,320.00 25.99 %
smještaj 1,400.00 5.76 %
prehrana 3,600.00 14.8 %
tisak plakata i letaka 10,000.00 41.12 %
honorar 3,000.00 12.34 %
transport opreme 0.00 0 %
najam opreme 0.00 0 %
Ukupno: 24,320.00

Drugi izvori financiranja

Donator Iznos kn
jedinice lokalne samouprave (Korčula) 2000.0
jedinice lokalne samouprave (lastovo) 5680.0
osobna sredstva 14000.0

Ukupni budžet

Ukupni budžet 46,000.00 kn
Ukupno Clubture 24,320.00 kn (52.87 %)


Izjava:
Izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja.pdf