English

Clubture

Popis predloženih suradničkih projekata i turneja

Naziv projekta: Odbačeni


Vrsta projekta: Turneja
Budžetna kategorija: 40 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta

Puni naziv organizacije: RoUm
Službena adresa nositelja: Bozidara Magovca 161, Zagreb
Ime i prezime odgovorne osobe Tamara Puhovski
Voditelj/ica projekta Tamara Puhovski
Telefon: 0915874678
Email: tamara.puhovski@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu

Puni naziv organizacije: Labin Art Express XXI
Grad: Labin
Adresa: Rudarska 1, 52220
Puni naziv organizacije: Savez udruga Molekula
Grad: Rijeka
Adresa: Delta 5/1
Puni naziv organizacije: Radiona
Grad: Zagreb
Adresa: Kruge 48/2


Opis turneje

Opis sadržaja koji se predlaže za turneju:
Sadržaj turneje je interakivna izložba "Odbačeni": - turneja je priča o otpadu koji putem kroz Hrvatsku postaje umjetnost - izloženi predmeti nastali su prenamjenom otpada od drva, metala, elektronike - predmeti su izrađeni u suradnji romske zajednice i umjetnika/dizajnera - izložba sadrži priče o nastanku svakog od predmeta te osobe koje su sudjelovale u njihovoj izradi (umjetnici i Romi) daju glas svakom od predmeta i u toj ulozi komuniciraju s posjetiteljima - izložba ima i edukativnu dimenziju na način da podučava o gospodarenju otpadom, ekologiji, i konzumerizmu te doprinosi kritici suvremenog načina života s beskonačnim krugom kupovanja i bacanja predmeta, baveći se odbačenim predmetima - također izložba podučava o romskoj zajednici koja je zbog vlastite marginalizacije bila osuđena na bavljenje otpadom a koja sada nastoji tu predrasudu iskoristit kao socijalni kapital u okviru pokreta RoUm svjedočeći o odbačenim ljudima - dodatno izložba svjedoči, kroz predmete i njihove "glasnogovornike/ice" o zaboravljenim zanatima i vještinama varenja, obrade drva i kopanje korita dajući uvid u odbačene zanate ali i nove vještine i zanate hakiranja elektronskih uređaja - sa svakim od partnera dogovorena je radionica koja će prethoditi izložbi, oboje otvorene za javnost, tako da će turneja "sakupljati" i izlagati razne vrste prenamjenjenog otpada 1. drveni i metalni otpad prenamjenjivati će se u Rijeci u suradnji sa savezom udruga Molekula, otpad će biti sakupljen na reciklažnim dvorištima i brodogradilištu te će uz pomoć dizajnera i umjetnika biti prenamjenjen u primjenjenu umjetnost. 2. u Labinu će se s djecom i mladima sakupljati i prenamjnjivati otpad u igračke 3. u Zagrebu će se rastavljene dijelove elektronike hakirati, lemiti i spajati u nove elektroničke priče, koje će povezivati s LED diodama, malenim motorićima, baterijama i inim električnim komponentama prokušanom metodom rada hakiranja kućanskih aparata (open electronic kitchen method for everyone)


Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Rijeka
Termin: Rujan 2019

Događaj 2
Mjesto: Labin
Termin: Rujan 2019

Događaj 3
Mjesto: Zagreb
Termin: Rujan 2019


Interes partnera:
S obzirom na dosadašnji rad i publiku te veličinu gradova odlučili smo se na Zagreb i Rijeku i partner u time gradovima koji djele naš entuzijazam i razumjevanje problematike te koji rade na granicma između kulture, primjenjene umjetnosti, zanata, prenamjene otpada i dizajna. Iz tog razloga izbarali smo Molekulu koja radi upravo takve projekte i koja nam je partner i ustupila prostor za izradu predmeta u Rijeci. Radiona iz Zagreba također je prostor u kojem tehnologija, zanati i vještine i inovacija prenamjene žive te su nam postali partner iz Zagreba. Dodatno željeli smo izložbu odvesti u jednu manju zajednicu a opet zajendicu koja ima razvijen rad u kulturi i interakciji s publikom te smo iz tog razloga odabrali Labin Art Express XXI. Molekula - Savez je osnovan u cilju promocije i poticanja djelatne skrbi za ostvarivanje kulturnih, obrazovnih i drugih interesa građana te povećavanja učestalosti, kvalitete i utjecaja aktivnosti nezavisnog kulturnog sektora i sektora kulture mladih. Radiona - je udruga za razvoj ‘uradi-sam’ kulture i samoodržive produkcije, kao i s ciljem povezivanja područja umjetnosti, znanosti i tehnologije. Labin Art Express je nezavisna egzotericna umjetnička i kulturna organizacija koja surađuje s umjetnicima I onima koji to nisu

Podaci o izvoditelju:
RoUm - ujedinjuje Rome i umjetnike u prenamjeni otpada u umjetničke predmete. Do sada smo imali 6 radionica i 3 izložbe a naša zajednica okuplja Rome iz SB, ZG, RI te desetak umjetnika i dizajnera. Projekt administrira i podržava ProPuh te ga vode Tamara Puhovski, Jagoda Novak, Siniša Senad Musić i Milan Mitrović. Projekt su podržali Francuska ambasada, Goethe Institut , Rijeka 2020 i Zaklada Baden Wurttembourg. U izvedbi sudjelovat će umjetnici/dizajnori i majstori: Milan Mitrović: predstavnik je romske zajednice, pedagog i varitelj te je izradio predmete u sklopu projekta RoUm koji su izazvali najviše interesa Nika Rukavina: kiparica, dobitnica nagrade Ivo Kalina, izlagala u Trstu, Beču, Rijeci, Gracu, suosnivačica umjetničke udruge Plus; Mia Bogovac: završen studij industrijskog dizajna, suosnivačica proukt dizajnerskog studija Manufakturist, sudjelovala na Design Biennial 2014, BIO 23, Milano Design Fair / Ventura Lambrate 2012, Paris Design Week

Reference:
Do sada izlagali smo u Medijateci Francuskog instituta te u okviru Design districta i Festivala ljudskih prava. Naše radionice i film snimljen o RoUmu bio je dio projekta i izložbe "My Art is My Reality" Muzeja suvremene umjetnosti Grada Rijeke. Nakon izložbi pozvani smo da gostujemo u emisiji "Kod nas doma" Hrvatske televizije, gosotovali smo an 2. programu Hrvatskog radija te je o našem radu objavljen članak u Novom Listu i In Designu.

Dokumenti


Okvirni medijski plan:


Medijska promocija bit će provedena u dva paralelna pravca: 1. Roum će vršiti promociju čitave turneje, najavljujući na svojoj web stranici i facebook stranici a kroz postove samih predmeta koji pričaju svoju priču te uz napomenu gdje i kada se s predmetom može doći "razgovarati". Svaki od umjetnika i majstora koji će predstavljati predmet snimit će kratki video s najavom 2. Partneri vrše promociju lokalno, u skladu sa svojom ekspertizom a posebno ciljajući željene skupine u tom gradu. Lokalna promocija uključivati će press release, online promidžbu a u koordinaciji s prvim pravcem te lokalni radio i izradu postera

Budžet Ukupno

Opis troška Br. jedinica Cijena kn Iznos kn Tip troška Događaj
Put Slavonski Brod-Rijeka 2 696.0   1392.0 put 1
Put Zagreb - Rijeka 4 323.0   1292.0 put 1
Put Rijeka -Labin 4 126.0   504.0 put 2
Prijevoz predmeta za izložbu 3 740.0   2220.0 transport opreme svi
Izrada profesionalnih fotografija predmeta za postere 20 150.0   3000.0 promocija svi
Izrada postera 1 800.0   800.0 promocija svi
Print postera 30 75.0   2250.0 materijalni troškovi svi
Smještaj Rijeka 4 250.0   1000.0 smještaj 1
Smještaj Labin 6 100.0   600.0 smještaj 2
Honorar umjetnik 12 2000.0   24000.0 honorar svi
Materijal za radionice 3 1200.0   3600.0 materijalni troškovi svi
Dnevnice 15 150.0   2250.0 put svi
Osvježenje izložba 1 1700.0   1700.0 prehrana svi
Facebook adds I promocija 10 150.0   1500.0 promocija svi
Ukupno     46,108.00

Budžet Clubture

Opis troška Br. jedinica Cijena kn Iznos kn Tip troška Događaj
Put Slavonski Brod-Rijeka, jedan umjetnik, izložba u Rijeci, povratni put 2 696.0   1392.0 put 1
Put Zagreb - Rijeka, jedan umjetnik i jedan koordinator, izložba u Rijeci, povratno 2 323.0   646.0 put 1
Put Rijeka-Labin, prijevoz tri umjetnika i jedan koordinator iz Rijeke za Labin, izložba u Labinu 2 126.0   252.0 put 2
izrada fotografija predmeta 8 150.0   1200.0 promocija svi
izrada postera za izložbe 1 700.0   700.0 promocija svi
Smještaj Rijeka za dva umjetnika i jednog organizatora, izložba Rijeka 2 250.0   500.0 smještaj 1
Smještaj Labin za 3 umjetnika i jednog organizatora 4 100.0   400.0 smještaj 2
Honorar 3 umjetnika Rijeka 3 1145.0   3435.0 honorar 1
Materijali za radionicu Rijeka, uključujući boje, ljepilo, žarulje, prekidače, rukavice, maske 1 450.0   450.0 materijalni troškovi 1
Dnevnice 3 umjetnika * tri grada * 2 dana 17 110.0   1870.0 put svi
Osvježenje izložba Rijeka 1 250.0   250.0 prehrana 1
facebook adds I promocija 2 150.0   300.0 promocija svi
Prijevoz predmeta iz Labina s izložbe u Zagreb na izložbu 1 1130.0   1130.0 transport opreme 3
Honorar tri umjetnika Labin 3 1145.0   3435.0 honorar 2
Honorar četiri umjetnika Zagreb 3 1145.0   3435.0 honorar 3
Osvježenje izložba Labin 1 150.0   150.0 prehrana 2
Osvježenje izložba Zagreb 1 250.0   250.0 prehrana 3
Materijali za radionicu Labin, uključujući boje, ljepilo, rukavice, maske 1 430.0   430.0 materijalni troškovi 2
Materijali za radionicu u Zagrebu uključujući boje, ljepilo, silikon, rukavice, maske, baterije, žice 1 450.0   450.0 materijalni troškovi 3
Ukupno     20,675.00

Pregled ukupnog budžeta

Tip troška Iznos kn Udio (%)
put 5,438.00 11.79 %
smještaj 1,600.00 3.47 %
prehrana 1,700.00 3.69 %
tisak plakata i letaka 0.00 0 %
honorar 24,000.00 52.05 %
transport opreme 2,220.00 4.81 %
najam opreme 0.00 0 %
Ukupno: 46,108.00

Pregled budžeta Clubture

Tip troška Iznos kn Udio (%)
put 4,160.00 20.12 %
smještaj 900.00 4.35 %
prehrana 650.00 3.14 %
tisak plakata i letaka 0.00 0 %
honorar 10,305.00 49.84 %
transport opreme 1,130.00 5.47 %
najam opreme 0.00 0 %
Ukupno: 20,675.00

Drugi izvori financiranja

Donator Iznos kn
Rijeka 2020 10000.0
Propuh 15433.0

Ukupni budžet

Ukupni budžet 46,108.00 kn
Ukupno Clubture 20,675.00 kn (44.84 %)


Izjava:
new_doc_2019-02-06_16.45.40_20190206164548.pdf