English

Clubture

Popis predloženih suradničkih projekata i turneja

Naziv projekta: Oblici povezivanja i razdvajanja (radni naslov)


Vrsta projekta: Turneja
Budžetna kategorija: 40 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta

Puni naziv organizacije: Kulturno-umjetničko društvo INA
Službena adresa nositelja: Križanićeva 13, Zagreb
Ime i prezime odgovorne osobe Ana Kovačić
Voditelj/ica projekta Ana Kovačić i Lea Vene
Telefon: 0915122028
Email: info@g-mk.hr
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu

Puni naziv organizacije: Platforma 9,81
Grad: Split
Adresa: Kliška 15
Puni naziv organizacije: Art Radionica Lazareti
Grad: Dubrovnik
Adresa: Ul. Frana Supila 8
Puni naziv organizacije: Građanke svom gradu
Grad: Rijeka
Adresa: Križanićeva 6a


Opis turneje

Opis sadržaja koji se predlaže za turneju:
Izložba (autora Damira Gamulina Gambe i Antuna Sevšeka) nastavak je višegodišnjeg umjetničkog istraživačkog projekta Magistrala — Infrastruktura kao generator teritorija koji koristi ovu ključnu dužobalnu prometnicu kao organizacijsku i metodološku potku za promišljanje velikih i raznorodnih skupina prostornih ili oprostorenih podataka za razvoj novih analitičkih i prikazivačkih alata. U kontekstu ovog projekta Jadranska magistrala ima dvostruko značenje; njenim puštanjem u promet 1965. godine po prvi put su stvoreni preduvjeti za stvaranje kontinuiranog i masovno dostupnog obalnog teritorija koji još od rimskih vremena sačinjavaju tek fragmenti nestabilnih političkih, vojnih ili gospodarskih jurisdikcija. S druge pak strane, ona je i okosnica generacija munjevitih transformacijskih procesa koji su u nepunih pola stoljeća njenog postojanja nepovratno izmjenile sliku i način korištenja obalnog prostora. U jednakoj mjeri facilitirajući nekadašnju planersku alokaciju alternirajućeg ritma turističkih, industrijskih i vojnih kompleksa uz usporedno bujanje individualne sekundarne izgradnje, kao i različita mjerila aktualnih i sve intenzivnijih privatizacijskih procesa, magistrala i dalje predstavlja žilu kucavicu ovog pojasa. Format izložbe pritom se koristi kao medij uvlačenja posjetitelja i poticanja drugačijih promišljanja i valoriziranja ovog teritorija koji zbog njegove veličine i kompleksnosti nije moguće svesti na konvencionalne prikazivačke i analitičke alate. Izložba je osmišljena kao modularni konstrukt, prilagođen rekombinacijama i nadogradnjama u drugim izložbenim prostorima u nastavku rada na projektu. Izložba se inicijalno producira kao samostalna izložba u Galeriji Miroslav Kraljević (Zagreb). S obzirom na temu smatramo važnim da se izložba u formi turneje pokaže i duž obale pa stoga predlažemo tri izložbe na tri ključne točke magistrale (Rijeka, Split, Dubrovnik).


Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Rijeka
Termin: srpanj 2019.

Događaj 2
Mjesto: Split
Termin: rujan 2019.

Događaj 3
Mjesto: Dubrovnik
Termin: listopad 2019.


Interes partnera:
Logika selekcije partnera se zasniva na postavkama projekta. Inicijalno umjetničko istraživanje za projekt je potaknula Platforma 9,81 (glavni partner), ujedno i centralna točka magistrale. Također bilo nam je bitno obuhvatiti početnu i krajnju točku magistrale (Rijeku i Dubrovnik) gdje smo odabrali dva partnera s kojima planiramo pokrenuti daljnja istraživanja na temu turizma i turističkog razoja. Dakle odabir dva druga partnera (Građanke svom gradu i ARL) organizacije su s kojima planiramo dugoročnu suradnju. Projekt koji sada predlažemo bio bi početak osmišljavanja budućih zajedničkih projekata fokusiranih na ranije spomenute teme.

Podaci o izvoditelju:
Galerija Miroslav Kraljević (www.g-mk.hr) kao dio KUD INA je neprofitna galerija za suvremenu umjetnost, posvećena poticanju, istraživanju, predstavljanju i dokumentiranju suvremenih umjetničkih praksi. Program g-mk promovira umjetnike, umjetničke i interdisciplinarne kulturne projekte koji, koristeći se različitim medijima, strategijama i inovativnim modelima rada analitički i kritički reflektiraju sadašnjost. Operirajući kao otvorena platforma i aktivator 'malih pomaka' unutar i izvan svoje fizičke lokacije, G-MK nastoji djelovati kao polivalentno ishodište progresivne kulturne i umjetničke produkcije koja 'postavlja pitanja'. Galerija je osnovana 1986. na inicijativu skupine nezavisnih kustosa, kritičara i umjetnika, kao nezavisna i neprofitna institucija za suvremenu umjetnost unutar Udruge građana KUD-INA.

Reference:
Dosadašnja predstavljanja projekta odnosila su se isključivo na pojedine aspekte primjenjene metodologije, odnosno na rezultate provedenog arhivskog i znanstvenog istraživanja te je njegov doseg bio ograničen na uži strukovni krug povijesničara urbanizma i arhitekture ili istraživača primjenjivih koncepata digitalne humanistike. Ovdje se ističe prikaz konceptualne mape istraživanja u posebnom broju časopisa Život umjetnosti Od teritorija do specifičnog mjesta (96-2015) gostujućeg urednika Nikole Bojića, izlaganje u sklopu konferencije Discovering Dalmatia III - A Week of Events in Research and Scholarship, 2017. u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti - Centra Cvito Fisković u Splitu te ovogodišnje predstavljanje na konferenciji From Building to Continent: How Architecture Makes Territories pri CREAte istraživačkom centru na Kent School of Architecture u Canterbury-u (UK). Istraživanje Magistrala – Infrastruktura kao generator teritorija iniciran je i vodi se u sklopu aktivnosti udruge za istraživanja u arhitekturi – Platforma 9.81. Projekt je od početka 2014. financiran od strane Zaklade Kultura Nova u kategoriji umjetničkih istraživanja, Ministarstva kulture Republike Hrvatske kroz program potpora inovativnim umjetničkim i kulturnim praksama te Hrvatske komore Arhitekata u okviru potpore istraživačke i publicističke djelatnosti članova.

Dokumenti


Okvirni medijski plan:


Turneja započinje izlozbom u Rijeci koja nam je i simbolički prva točka Magistrale. Kako je Magistrala do pojave autoputa bila glavna turistička cesta, medijskim planom strateški je odabran početak srpnja 2019. kako bi se promoviranjem u javnosti zahvatili i turisti, kao bitna ciljna skupina. Plan je kontaktirati Turističku zajednicu Grada Rijeke i s njima iskomunicirati medijske objave i tiskanje u svim promotivnim materijalima namijenjenim turistima. Olakotna okolnost je i činjenica da je Rijeka sada u fokusu i kao Prijestolnica kulture. Organizirat ćemo i razgovor i vodstvo s autorima izložbe koje će biti unaprijed najavljeno i otvoreno za svu zainteresiranu publiku. Izložba u Splitu bit će u vrlo posjećenom Domu mladih koji imaju već razvijen svoj medijski plan, no i ovdje ćemo iskomunicirati dodatni dio sa Turističkom zajednicom jer je izložba u rujnu kada je u Splitu broj turista i dalje velik. Izložba u Dubrovnku je posljednja u nizu, u laganoj podsezoni i čini zadnju točku na putu Magistrale. I ovdje će biti popraćena u lokalnim novinama i na portalima, uz obavezno vodstvo i zaključnim razgovorom na temu istraživanja i važnosti ove prometnice. Svi tiskani materijali ali i diksurzivni program bit će na engleskom jeziku (tiskani materijali na dva jezika). Za cijeli orogram bit će angažirana i PR stručnjakinja.

Budžet Ukupno

Opis troška Br. jedinica Cijena kn Iznos kn Tip troška Događaj
transport izložbe Rijeka 1 2500.0   2500.0 transport opreme 1
transport izložbe Split 1 3500.0   3500.0 transport opreme 2
transport izložbe Dubrovnik 1 5000.0   5000.0 transport opreme 3
tehničar za postav 3 1000.0   3000.0 honorar svi
smještaj Rijeka 1 1600.0   1600.0 smještaj 1
smještaj Split 1 1600.0   1600.0 smještaj 2
smještaj Dubrovnik 1 2300.0   2300.0 smještaj 3
put Rijeka 4 200.0   800.0 put 1
put Split 4 330.0   1320.0 put 2
put Dubrovnik 4 450.0   1800.0 put 3
dnevnice Rijeka, Split, Dubrovnik 4 720.0   2880.0 prehrana 1
honorar umjetnicima 2 3000.0   6000.0 honorar svi
tisak promotivnih materijala 1 3700.0   3700.0 promocija svi
produkcija rada 1 18500.0   18500.0 materijalni troškovi svi
honorar kustosicama 2 1500.0   3000.0 honorar svi
honorar PR 3 3000.0   9000.0 honorar svi
honorar dizajner 1 3000.0   3000.0 honorar svi
Ukupno     69,500.00

Budžet Clubture

Opis troška Br. jedinica Cijena kn Iznos kn Tip troška Događaj
transport izložbe Rijeka 1 2500.0   2500.0 transport opreme 1
transport izložbe Split 1 3500.0   3500.0 transport opreme 2
transport izložbe Dubrovnik 1 5000.0   5000.0 transport opreme 1
tehničar za postav 1 1000.0   1000.0 honorar svi
smještaj Rijeka (za 2 autora projekta i 2 kustosice projekta) 1 1600.0   1600.0 smještaj 1
smještaj Split (za dva autora projekta i 2 kustosice projekta) 1 1600.0   1600.0 smještaj 2
smještaj Dubrovnik (za dva autora projekta i dve kustosice projekta) 1 2300.0   2300.0 smještaj 3
put povratna karta Zagreb-Rijeka (2 autora projekta i 2 kustosice projekta) 4 200.0   800.0 put 1
put povratna karta Zagreb-Split (2 autora projekta i 2 kustosice projekta) 4 330.0   1320.0 put 2
put povratna karta Zagreb- Dubrovnik (2 autora projekta i 2 kustosice projekta) 4 450.0   1800.0 put 3
dnevnice Rijeka, Split, Dubrovnik (za 2 autora projekta i 2 kustosice projekta) 4 720.0   2880.0 prehrana svi
honorar PR 3 3000.0   9000.0 honorar svi
tisak promot materijala (brošure, 500 komada) 1 3700.0   3700.0 promocija svi
honorar dizajner 1 3000.0   3000.0 honorar svi
Ukupno     40,000.00

Pregled ukupnog budžeta

Tip troška Iznos kn Udio (%)
put 3,920.00 5.64 %
smještaj 5,500.00 7.91 %
prehrana 2,880.00 4.14 %
tisak plakata i letaka 0.00 0 %
honorar 24,000.00 34.53 %
transport opreme 11,000.00 15.83 %
najam opreme 0.00 0 %
Ukupno: 69,500.00

Pregled budžeta Clubture

Tip troška Iznos kn Udio (%)
put 3,920.00 9.8 %
smještaj 5,500.00 13.75 %
prehrana 2,880.00 7.2 %
tisak plakata i letaka 0.00 0 %
honorar 13,000.00 32.5 %
transport opreme 11,000.00 27.5 %
najam opreme 0.00 0 %
Ukupno: 40,000.00

Drugi izvori financiranja

Donator Iznos kn
Ministarstvo kulture 10000.0
Grad Zagreb (u očekivanju) 19500.0

Ukupni budžet

Ukupni budžet 69,500.00 kn
Ukupno Clubture 40,000.00 kn (57.55 %)


Izjava:
izjava.pdf