English

Clubture

Popis predloženih suradničkih projekata i turneja

Naziv projekta: Žitnjak-Križevci-Koprivnica Express


Vrsta projekta: Suradnički
Budžetna kategorija: 40 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta

Puni naziv organizacije: Umjetnička organizacija Atelieri Žitnjak
Službena adresa nositelja: Žitnjak 53, 10000 Zagreb
Ime i prezime odgovorne osobe Bojan Krištofić
Voditelj/ica projekta Bojan Krištofić
Telefon: +385959132702
Email: atezit@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu

Puni naziv organizacije: Udruga Atelieri Koprivnica
Grad: Koprivnica
Adresa: Trg Žarka Dolinara, zgrada broj 20, Kampus


Opis projekta

Koncept:
Umjetnička organizacija Atelieri Žitnjak i udruga Atelieri Koprivnica su pravne osobe koje vode brigu o posve sličnim mjestima u gradskom iliti javnom vlasništvu: prvo je bivša osnovna škola, odlukom Grada Zagreba prenamijenjena u radni, izlagački i rezidencijalni prostor za likovne umjetnike; drugo služi istoj svrsi u jednoj od zgrada nekadašnje vojne baze, danas dijelu kampusa koprivničko-varaždinskog Sveučilišta Sjever. Galerija AŽ nalazi se na samom istočnom rubu Zagreba, dok se AK smjestila na koprivničkoj periferiji. U oba prostora rade zaslužni umjetnici srednje, starije i mlađe generacije, stoga je prirodno da surađuju, bliski i stvaralački i zemljopisno. Također, blizina obrazovnih ustanova (osnovne i srednje škole te fakulteti), a imajući na umu vrlo slabu zastupljenost vizualne kulture i suvremene umjetnosti u programu nižih, pa i viših razina formalne naobrazbe, logično sugerira tip suradnje: radionice za učenike i studente, zbog kojih će preskakati ne samo jaz prema umjetnosti, nego i među godinama. Među umjetnicima pak ima fotografa i performera itekako iskusnih u takvim, isprepletenim stvaralačkim poljima, u slučaju potonjeg: u školama gotovo nepostojećeg. Premisa je jasna: koprivnički umjetnici doći će na Žitnjak podučavati zagrebačke učenike i studente, a žitnjački će putovati u Koprivnicu upoznavati tamnošnje s mogućnostima izvođenja fotografije i fotografiranja izvedbe. Rezultate nastale na radionicama zajedno ćemo izložiti na pola puta: u središnjoj križevačkoj suvremenoj galeriji K2 i tako, nadamo se, senzibilizirati mlade ljude za promatranje i razmišljanje u kreativnom ključu aktualnih umjetničkih pristupa, svježih postupaka i naprednog, znatiželjnog i stvaralačkog svjetonazora.

Opis partnerstva:
Atelieri Žitnjak i Atelieri Koprivnica u projektu "Žitnjak-Križevci-Koprivnica Express" funkcioniraju kao ravnopravni partneri, pri čemu AŽ formalno vrši ulogu udruge-nositeljice projekta, dok udruga K.V.A.R.K. ispred galerije K2 u Križevcima sudjeluje u njemu prema suradničkim principima. Zahvaljujući svojim ljudskim, prostornim i tehničkim kapacitetima, AŽ i AK imaju mogućnost organizacije po jedne radionice u 2019. za minimalno 5 i maksimalno 10 polaznika po radionici, pri čemu će žitnjačku radionicu voditi četvero koprivničkih umjetnika (B. Koštić, A. Grgić, I. Gundić, V. Vincek), a koprivničku žitnjački (B. Cvjetanović, B. Greiner, K. Mijatović, P. Pavić). Riječ je o vrhunskim stvaraocima među kojima je i dvoje predstavnika Hrvatske na Bijenalima umjetnosti i arhitekture u Veneciji (Cvjetanović, Mijatović). Promotivne aktivnosti bit će raspoređene zajednički, što pogotovo vrijedi za angažiranje lokalne zajednice materijalnim i virtualnim medijima komunikacije, kako u Koprivnici i na Žitnjaku, tako i u Križevcima. Što se tiče tehničke strane projekta, naglasak će biti na međusobnom dijeljenju potrebne opreme kako bi se čim više smanjila nužnost najma ili kupovine te ostavilo prostora za neizbježne troškove poput smještaja za putnike, odnosno produkcije završne izložbe projekta u K2. Osnovnu pripremu i temeljnu koordinaciju projekta vršit će Atelieri Žitnjak, brinući se da sve promotivne i produkcijske aktivnosti budu izvršene kvalitetno i na vrijeme, ali i da postprodukcija projekta rezultira čim većom vidljivošću proizvedenog sadržaja, s naglaskom na neposredno okruženje sva tri partnerska i suradnička prostora.

Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Zagreb
Termin: drugo tromjesečje 2019. godine (svibanj)

Događaj 2
Mjesto: Koprivnica
Termin: treće tromjesečje 2019. godine (rujan)

Događaj 3
Mjesto: Križevci
Termin: četvrto tromjesečje 2019. godine (listopad)


Sadržaj

Događaj 1
Prvi događaj u sklopu projekta bit će radionica spojeva fotografije i performansa u zagrebačkim Atelierima Žitnjak, u trajanju od tri dana (petak, subota i nedjelja), prvog dana po tri sata u komadu, a druga dva dana po šest sati s pauzom za ručak. Radionicu će voditi koprivnički umjetnici Antonio Grgić, Ivan Gundić, Bojan Koštić i Vlatko Vincek, svi s iskustvom u oba tematska područja. Prvi dan činit će predavački dio rada, a druga dva dana praktični, s prioritetom kreativne interpretacije mentalnog i arhitektonskog prostora AŽ-a, što će uz drugačije voditelje i (naravno) sudionike podrazumijevati osnovni razlikovni element prema koprivničkoj radionici, koji će nužno dovesti do formalno i sadržajno različitih rezultata. Javni poziv za sudjelovanje u radionici bit će objavljen dva do tri tjedna prije početka, s ciljem prijave sudionika u dobi viših razreda osnovne škole, srednje škole i prvih godina fakulteta, prvenstveno iz polja izvan umjetničkih studija. Koordinaciju odabira sudionika na temelju poziva i organizaciju radionice vršit će Bojan Krištofić (AŽ) i Tanja Špoljar (AK), voditelji programa organizacija-partnera u projektu. Proizvedeni materijali bit će arhivirani za potrebe završne izložbe, a nakon njenog završetka podijeljeni sa zainteresiranom javnošću putem digitalnih medija: web sjedišta i drugih online kanala.

Događaj 2
Drugi događaj u sklopu projekta bit će radionica spojeva fotografije i performansa u Atelierima Koprivnica, u trajanju od tri dana (petak, subota i nedjelja), prvog dana po tri sata u komadu, a druga dva dana po šest sati s pauzom za ručak. Radionicu će voditi zagrebačko-žitnjački umjetnici Boris Cvjetanović, Boris Greiner, Kata Mijatović i Predrag Pavić, svi s iskustvom u oba tematska područja. Prvi dan činit će predavački dio rada, a druga dva dana praktični, s prioritetom kreativne interpretacije mentalnog i arhitektonskog prostora AK-a, što će uz drugačije voditelje i (naravno) sudionike podrazumijevati osnovni razlikovni element prema žitnjačkoj radionici, koji će nužno dovesti do formalno i sadržajno različitih rezultata. Javni poziv za sudjelovanje u radionici bit će objavljen dva do tri tjedna prije početka, s ciljem prijave sudionika u dobi viših razreda osnovne škole, srednje škole i prvih godina fakulteta, prvenstveno iz polja izvan umjetničkih studija. Koordinaciju odabira sudionika na temelju poziva i organizaciju radionice vršit će Bojan Krištofić (AŽ) i Tanja Špoljar (AK), voditelji programa organizacija-partnera u projektu. Proizvedeni materijali bit će arhivirani za potrebe završne izložbe, a nakon njenog završetka podijeljeni sa zainteresiranom javnošću putem digitalnih medija: web sjedišta i drugih kanala.

Događaj 3
Treći događaj u sklopu projekta bit će izložba radova sudionika nastalih na žitnjačkim i koprivničkim radionicama, koja će se održati u galeriji K2 u Križevcima, prostoru svojom koncepcijom i relativno perifernom pozicijom bliskom AŽ i AK; kako zbog prioriteta razvijanja proizvodnje kulture i suvremene umjetnosti u mjestima upućenima na Zagreb, ali i dovoljno udaljenima od njega da im postupna izgradnja i održavanje samosvojnih identiteta budu nužnost, tako i zbog uvjerenja o inkluzivnoj, ravnopravnoj i široko rasprostranjenoj diseminaciji kulturnih sadržaja, koju dijele sve udruge i organizacije uključene u projekt. Slijedom stvari na izložbi će dominirati mediji fotografije i videa kao najpogodniji za bilježenje performansa u realnom vremenu ili postizanje dodatnih značenjskih i oblikovnih sklopova, dok će odabrani performansi nastali na radionicama na otvaranju izložbe biti premijerno izvedeni pred širom javnosti. Na taj način će publika imati priliku uživo iskusiti imanentnu vezu između medijskih i tematskih polja, ranije proučavanu i prakticiranu na radionicama. Program će ispred križevačke udruge K.V.A.R.K. i galerije K2 koordinirati kolegica Nina Rašidović, uz sudjelovanje u promotivnim aktivnostima u svom dijelu Koprivničko-križevačke županije.


Okvirni medijski plan:


Za početak, osnovni istup partnera i suradnika u projeku prema javnosti bit će objava poziva na sudjelovanje u prvoj radionici dva do tri tjedna prije održavanja, dakle krajem travnja ili početkom svibnja 2019., što će se ponoviti ususret odvijanju druge radionice, dakle krajem kolovoza ili početkom rujna. Kreirat ćemo zasebnu FB stranicu posvećenu projektu te ravnomjerno dijeliti sadržaje između matičnih FB stranica partnera i suradnika, uz prikladne sekcije na našim vlastitim web sjedištima te dijeljenje video-sadržaja na YouTube kanalima. Svi važniji segmenti radionica bit će fotografski i video dokumentirani, uključujući uvodna predavanja, te postati dostupni javnosti. U predstavljanju projekta i promociji poziva na sudjelovanje u radionicama angažirat ćemo lokalni i regionalni dnevni i tjedni tisak te specijalizirane internetske portale, ali i obližnje osnovne i srednje škole te fakultete, pomoću informiranja učenika i studenata tijekom za to predviđenih predavanja i kolegija. Uslijedit će plakati i odgovarajuća tiskana sredstva informiranja (letci i sl.), dok će po završetku projekta biti tiskana brošura ili katalog izložbe radova sudionika, čiju će promociju izvan okvira zadanih projektom 2020. biti moguće organizirati i u drugim bližim ili daljim mjestima i gradovima.

Budžet Ukupno

Opis troška Br. jedinica Cijena kn Iznos kn Tip troška Događaj
Koordinator 2 4000.0   8000.0 honorar svi
Koordinator 1 4000.0   4000.0 honorar 3
Putni trošak Koprivnica-Zagreb-Koprivnica 5 100.0   500.0 put 1
Troškovi smještaja izvoditelja radionice 4 300.0   1200.0 smještaj 1
Ručak za izvoditelje i sudionike radionice 3 500.0   1500.0 prehrana 1
Promocija na internetskim društvenim mrežama 1 500.0   500.0 promocija 1
Promocija tiskanim medijima komuniciranja 1 1000.0   1000.0 promocija 1
Izvoditelji radionice 4 2000.0   8000.0 honorar 1
Troškovi materijala za radionicu 1 500.0   500.0 materijalni troškovi 1
Putni trošak Zagreb-Koprivnica-Zagreb 5 100.0   500.0 put 2
Troškovi smještaja izvoditelja radionice 4 300.0   1200.0 smještaj 2
Ručak za izvoditelje 3 500.0   1500.0 prehrana 2
Promocija na internetskim društvenim mrežama 1 500.0   500.0 promocija 2
Promocija tiskanim medijima komuniciranja 1 1000.0   1000.0 promocija 2
Izvoditelji radionice 4 2000.0   8000.0 honorar 2
Troškovi materijala za radionicu 1 500.0   500.0 materijalni troškovi 2
Putni trošak svih sudionika i izvoditelja na završnu izložbu (Zagreb-Križevci-Zagreb) 15 70.0   1050.0 put 3
Putni trošak svih sudionika i izvoditelja na završnu izložbu (Koprivnica-Križevci-Koprivnica) 15 70.0   1050.0 put 3
Troškovi smještaja svih sudionika i izvoditelja radionice 30 100.0   3000.0 smještaj 3
Dnevnice sudionicima 30 120.0   3600.0 prehrana 3
Promocija 1 2000.0   2000.0 promocija 3
Materijalni troškovi postava izložbe 1 800.0   800.0 materijalni troškovi 3
Ukupno     49,900.00

Budžet Clubture

Opis troška Br. jedinica Cijena kn Iznos kn Tip troška Događaj
Putni trošak Koprivnica-Zagreb-Koprivnica 5 100.0   500.0 put 1
Troškovi smještaja izvoditelja radionice 4 300.0   1200.0 smještaj 1
Ručak za izvoditelje i sudionike radionice 3 500.0   1500.0 prehrana 1
Promocija na internetskim društvenim mrežama 1 500.0   500.0 promocija 1
Promocija tiskanim medijima komuniciranja 1 1000.0   1000.0 promocija 1
Izvoditelji radionice 4 2000.0   8000.0 honorar 1
Troškovi materijala za radionicu 1 500.0   500.0 materijalni troškovi 1
Putni trošak Zagreb-Koprivnica-Zagreb 5 100.0   500.0 put 2
Troškovi smještaja izvoditelja radionice 4 300.0   1200.0 smještaj 2
Ručak za izvoditelje 3 500.0   1500.0 prehrana 2
Promocija na internetskim društvenim mrežama 1 500.0   500.0 promocija 2
Promocija tiskanim medijima komuniciranja 1 1000.0   1000.0 promocija 2
Izvoditelji radionice 4 2000.0   8000.0 honorar 2
Troškovi materijala za radionicu 1 500.0   500.0 materijalni troškovi 2
Putni trošak svih sudionika i izvoditelja na završnu izložbu (Zagreb-Križevci-Zagreb) 15 70.0   1050.0 put 3
Putni trošak svih sudionika i izvoditelja na završnu izložbu (Koprivnica-Križevci-Koprivnica) 15 70.0   1050.0 put 3
Troškovi smještaja svih sudionika i izvoditelja radionice 30 100.0   3000.0 smještaj 3
Dnevnice sudionicima 30 120.0   3600.0 prehrana 3
Promocija na internetskim društvenim mrežama i u tiskanim medijima komuniciranja 1 2000.0   2000.0 promocija 3
Ukupno     37,100.00

Pregled ukupnog budžeta

Tip troška Iznos kn Udio (%)
put 3,100.00 6.21 %
smještaj 5,400.00 10.82 %
prehrana 6,600.00 13.23 %
tisak plakata i letaka 0.00 0 %
honorar 28,000.00 56.11 %
transport opreme 0.00 0 %
najam opreme 0.00 0 %
Ukupno: 49,900.00

Pregled budžeta Clubture

Tip troška Iznos kn Udio (%)
put 3,100.00 8.36 %
smještaj 5,400.00 14.56 %
prehrana 6,600.00 17.79 %
tisak plakata i letaka 0.00 0 %
honorar 16,000.00 43.13 %
transport opreme 0.00 0 %
najam opreme 0.00 0 %
Ukupno: 37,100.00

Drugi izvori financiranja

Donator Iznos kn
Grad Koprivnica 8000.0
Grad Križevci 4800.0

Ukupni budžet

Ukupni budžet 49,900.00 kn
Ukupno Clubture 37,100.00 kn (74.35 %)


Izjava:
izjava_o_neapliciranju_CTHR19-3.doc