English

Clubture

Popis predloženih suradničkih projekata i turneja

Naziv projekta: ARTbeat street art tour


Vrsta projekta: Turneja
Budžetna kategorija: 20 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta

Puni naziv organizacije: Udruga mladih za poticanje kreativnog izražavanja „Revolucija“
Službena adresa nositelja: Trg kralja Tomislava 14 Valpovo
Ime i prezime odgovorne osobe Domagoj Oklopčić
Voditelj/ica projekta Davor Ileš
Telefon: 091 948 3124
Email: udrugarevolution@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu

Puni naziv organizacije: Vukovarska udruga kulturnog aktivizma
Grad: Vukovar
Adresa: Prosina 5
Puni naziv organizacije: KA-MATRIX-UDRUGA ZA DRUŠTVENI RAZVOJ
Grad: Karlovac
Adresa: Jurja Haulika 22


Opis turneje

Opis sadržaja koji se predlaže za turneju:
Artbeat street art turneja se održava u četiri grada: Valpovu, Vukovaru, Osijeku i Karlovcu a uključuje ARTBeat izložbu, graffiti jam, radionice izrade jednostavnih stickera te radionice sitotiska. Na radionicama će sudjelovati mladi koji su zainteresirani za street art kulturu kao i svi drugi zainteresirani građani. Radionice su besplatne za polaznike i provode ih osobe sa iskustvom u takvom tipu radionica. Program u gradovima Karlovcu i Valpovu provoditi će se u dva dana, dok u Vukovaru i Osijeku po jedan dan. Prvi dan je postavljanje ARTbeat izložbe i početak radionice izrade jednostavnih naljepnica i radionica sitotiska, a radionice se nastavljaju i idući dan. Glazbeni program organizirati će članovi udruga partnera u projektu, a graffiti jam održavat će se sa lokalnim graffiti umjetnicima kroz dva dana. Cilj je potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje i kreativni doprinos svom gradu, kao i pozitivan utjecaj na mlađe generacije i uključivanje u razvoj nezavisne i alternativne scene, što je izuzetno bitno za budućnost razvoja nezavisne kulture. Na radionicama će sudjelovati mladi koji su zainteresirani za street art kulturu sa naglaskom na očuvanje javne imovine i stavom u kojoj se mijenja mišljenje o street artu kao vandalskom činu, već uloga uljepšavanje javnih površina sa umjetničkim dijelima urbanog izričaja.


Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Valpovo
Termin: Srpanj 2019

Događaj 2
Mjesto: Vukovar
Termin: Lipanj 2019

Događaj 3
Mjesto: Karlovac
Termin: Rujan 2019

Događaj 4
Mjesto: Osijek
Termin: Kolovoz 2109


Interes partnera:
Udruga Vuka je udruga koja okuplja mlade iz Vukovara i okolice te surađuje sa Udrugom Revolution od samih početaka rada udruge. Ka Matrix je udruga iz Karlovca i u više navrata su surađivali i sa udrugom Vuka i udrugom Revolution a suradnja na ovom projektu dodatno će ojačati i osnažiti suradnju koja nam je potrebna za poticanje i razvoj nezavisne i alternativne kulture, decentralizaciju umjetničkih sadržaja u zemlji kao i razvoj street art umjetnosti u manjim sredinama te poticanje na DIY etiku kao način i stav koji želimo promovirati. Udruge partneri sudjelovali su ranije na zajedničkom Clubture projektu naziva Koridor te je ovaj projekt nastavak i ojačavanje suradnje koja je potrebna u svrhu razvoja nezavisne i alternativne kulture u našim gradovima

Podaci o izvoditelju:
Bojan Molnar, voditelj radionice sitotiska - Bojan je fotograf i grafički dizajner, jedan od osnivača Udruge Revolution, zadužen za vizualni identitet udruge. Radio je i sudjelovao u nekoliko radionica sitotiska te posjeduje iskustvo, a želja mu prenijeti na druge kako bi razvili ili unaprijedili svoje umjetničke sposobnosti. Radionica sitotiska je odličan način za DIY pristup svojem umjetničkom radu.

Reference:
Artbeat promovira street art umjetnost koja predstavlja uličnu umjetnost kao urbani fenomen. Nekoć se o umjetničkim radovima na ulici govorilo kao o graffitima, dok se njihovo relativno novo izdanje u medijima redovito navodi kao street art. Značajan terminološki pomak, s nečega što je donedavno povezivano sa specifičnim subkulturama i vandalizmom, označava da se radi o zanimljivom likovnom i društvenom fenomenu aktera novog vala ulične umjetnosti. "Stickere" danas mnogi svrstavaju u podvrstu graffitti kulture, upravo zbog njihove uloge ostavljanja traga ili potpisa u javnom prostoru. Kod stvaranja ovakvih naljepnica i postera, umjetnici se koriste raznim tehnikama kao što su oslikavanje rukom, korištenje šablona, linorez, drvorez, pa sve do sito ili digitalnog tiska, što ih čini vrlo rasprostranjenim medijem izražavanja. Ova neobična izložba, koja je ujedno i jedna od prvih ovakve vrste na našim prostorima, naišla je na odličan odaziv street artista koji su poslali svoje najbolje radove. Sudjelovalo je preko 200 umjetnika iz cijelog svijeta iz više od 80 različitih zemalja svijeta, od Južne Afrike, Meksika, Brazila, SAD-a, preko cijele Europe, pa sve do Filipina i Japana

Dokumenti


Okvirni medijski plan:


Promocija turneje provoditi će se na više načina. Majice koje će se izrađivati na radionici sitotiska će nositi logo turneje i na taj način promovirati turneju. Izrađivanje interaktivnih karata koje su na jednoj strani oslikane zemljopisnom mapom četiri grada u kojima se projekt provodi, a s druge strane opisani događaji i radionice koji se provode u sklopu ARTbeat street art turneje. Interaktivne karte dijelit će se na događajima na kojima će se prezentirati i upoznati mlade s turnejom. Prezentaciju turneje održat će organizatori u gradovima u kojima se održava turneja. Izrađivanje plakata na kojima je prikaz ARTbeat street art turneje s popisom događanja i radionica u svakom mjestu u kojem se turneja održava. Plakati će biti postavljeni u gradovima u kojima se održava turneja, ali i u obližnjim mjestima. Kako je turneja najviše namijenjena mladim ljudima, umjetnicima i kreativcima, obavijestit ćemo ih putem društvenih mreža i web portala. Promoviranje putem društvenih mreža (Facebook stranice Udruge Revolucija, Udruge Vuka,Ka Matrix) volonterski odrađuju organizatori i volonteri projekta, a putem web portala (lokalni gradski portali i nezavisni portali) novinari portala. Izraditi će se i naljepnice sa opisom turneje koje se mogu polijepiti na različite površine i omogućuju promociju na zanimljivim mjestima. Program bi se prenosio i live streamom koji bi proveli u suradnji sa Education TV-om koja ima iskustvo u live streamu i želju za suradnjom u projektima ovakve vrste.

Budžet Clubture

Opis troška Br. jedinica Cijena kn Iznos kn Tip troška Događaj
Flyeri, plakati, naljepnice 1 913.0   913.0 promocija 1
Honorar za izvoditelja radionice sitotiska 1 700.0   700.0 honorar 1
Sprejevi za grafitte 25 40.0   1000.0 materijalni troškovi 1
Markeri,flomasteri,olovke za radionicu izrade naljepnica 60 10.0   600.0 materijalni troškovi 1
Putni trošak Vukovar Valpovo Vukovar 120 1.0   120.0 put 1
Dnevnice -2 x Udruga Vuka / 3 x volonteri i pomoćnici u radionicama / 1 x fotograf 6 120.0   720.0 prehrana 1
Majice za radionicu sitotiska 30 25.0   750.0 promocija 1
Flyeri,plakati,naljepnice 1 900.0   900.0 promocija 2
Honorar za izvoditelja radionice sitotiska 1 700.0   700.0 honorar 2
Sprejevi za grafitte 20 40.0   800.0 materijalni troškovi 2
Markeri,flomasteri,olovke za radionicu izrade naljepnica 60 10.0   600.0 materijalni troškovi 2
Putni trošak Valpovo Vukovar Valpovo 120 1.0   120.0 put 2
Dnevnice -2 x Udruga Revolution/ 1 x volonter/ 1x fotograf 4 120.0   480.0 prehrana 2
Majice za radionicu sitotiska 30 25.0   750.0 promocija 2
Flyeri,plakati,naljepnice 1 900.0   900.0 promocija 3
Honorar za izvoditelja radionice sitotiska 1 700.0   700.0 honorar 3
Sprejevi za grafitte 20 40.0   800.0 materijalni troškovi 3
Markeri,flomasteri,olovke za radionicu izrade naljepnica 60 10.0   600.0 materijalni troškovi 3
Putni trošak Valpovo Karlovac Valpovo 650 1.0   650.0 put 3
Dnevnice 2 x Udruga Revolution/2 x Udruga Vuka 1 x volonter / 1 x fotograf 6 120.0   720.0 prehrana 3
Majice za radionicu sitotiska 30 25.0   750.0 promocija 3
Putni troškovi Valpovo Osijek Vukovar 200 1.0   200.0 put 4
Dnevnice - 2 Revolution 2 x Udruga Ka Matrix 4 120.0   480.0 prehrana 4
Troškovi autoceste Valpovo Karlovac Valpovo 1 300.0   300.0 put 3
Markeri,flomasteri,olovke za radionicu izrade naljepnica 50 10.0   500.0 materijalni troškovi 4
Sprejevi za grafite 20 40.0   800.0 materijalni troškovi 4
Putni trošak Karlovac Osijek Karlovac 660 1.0   660.0 put 4
Ukupno     17,213.00

Pregled budžeta Clubture

Tip troška Iznos kn Udio (%)
put 2,050.00 11.91 %
smještaj 0.00 0 %
prehrana 2,400.00 13.94 %
tisak plakata i letaka 0.00 0 %
honorar 2,100.00 12.2 %
transport opreme 0.00 0 %
najam opreme 0.00 0 %
Ukupno: 17,213.00

Izjava:
izjava.docx