English

Clubture

Clubture-HR 21. krug - 2. poziv

Naziv projekta: U isčekivanju urbanizma


Vrsta projekta: Turneja
Budžetna kategorija: 40 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta:

Puni naziv organizacije: Grad Odrasta
Službena adresa nositelja (ulica, grad): Put Firula 20, Split
Ime i prezime odgovorne osobe Jere Kuzmanić
Voditelj/ica projekta Jere Kuzmanić
Telefon: 0912332533
Email: jerekuzmanic@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu:

Puni naziv organizacije: Udruga za istraživanje, promicanje i zaštitu kulturne baštine Makarskog primorja i Zabiokovlja "Kačić"
Grad: Podgora
Adresa: Ivana Gorana Kovačića 14a
Puni naziv organizacije: Društvo arhitekata Šibenik - sekcija Soba
Grad: Šibenik
Adresa: Kralja Zvonimira 7A
Puni naziv organizacije: Restart
Grad: Zagreb
Adresa: Prilaz Gjure Deželića 74


Opis turneje

Opis sadržaja koji se predlaže za turneju:
Turnejom "U isčekivanju urbanizma" u tri priobalna grada realizirao bi se cjelodnevni program sa svrhom razvijanja svijesti građana o važnosti urbanih politika, prostornog planiranja i ekologije. Turneja bi kroz više interaktivnih formata razvijala znanja i dijaloge o važnosti uključivanja građana u prostorne politike gradova u kojima žive i procese donošenja prostornih planova, ali i senzibilizirala arhitektonsku i urbanističku struku o važnosti odgovornog djelovanja u tim procesima. Gradovi na Jadranu su pod posebnim pritiskom investicijskog urbanizma i deregulacija zbog razvoja turizma i rasta cijena zemljišta i nekretnina u obalnom pojasu. Posljedica je kriza stambenog prostora, devastacija obale i politička korupcija u jedinicama lokalne samouprave koje istiskuju građane i njihovo pravo na sudjelovanje u donošenju odluka o prostoru. Makarska, Šibenik i Split su u gradovi u kojima su na ove pritiske reagirali građani i struka kroz niz akcija, formiranja formalnih i neformalnih inicijativa, ... Cilj ove turneje je povezati aktere koji se već aktivno bave gore navedenim problemima u svojim lokalnim sredinama kao i aktivirati nove ljude, sugrađane i inicijative da se povežu i strukturiraju svoja znanja i iskustva u zagovaranju pravednijih i održivijih prostornih politika. U svakom od gradova, s lokalnom partnerima (gore navedenim) i inicijativama, organizirali bismo sljedeće aktivnosti: 1) Disaster Walk - po uzoru na Derrive i Jane Jacobs šetnje Disaster Walk su šetnje vođene lokalcima kroz one dijelove grada na kojima su simptomi devastacije prostora najočitiji. Disaster Walk je šetnja kojom stvaramo zajedničko polazište o temi zahvaljujući kojem možemo razgovarati s različitim ljudima o njihovim doživljajima degradacije prostora, prostornih politika i njihovog položaja u odnosu na njih. 2) Radionica modeli komunikacije u prostornom planiranju stavlja sudionike u dva različita konteksta pri donošenju odluka o prostoru. Nad fizičkim modelom jednog gradskog kvarta, najprije bez kanala komunikacije, a zatim i s kanalima komunikacije sudionici razrađuju zajedničku viziju prostora. Na taj se način naglašavaju odnosi moći, alati participacije, ali i isključivanja u prostornom planiranju. Ovaj model radionice isproban je sa studentima i građanima te pokazuje rezultate u smislu jasnog usmjeravanja sudionika kroz kompleksnu mrežu pojmova i fenomena u prostoru prema ključnim pitanjima i odgovorima. 3) Razgovor - radionica se zaokružuje razgovorom u kojem članovi struke i lokalnih građanskih inicijativa u formi okruglog stola razmatraju zaključke radionice i prebacuju ih u lokalni kontekst i uspoređuju sa stvarnim primjerima. 4) Izložba radikalne kartografije - radeći na Karti katastrofe otkrili smo da je radikalna kartografija alat za otkrivanje nepoznatih i nezamislivih slojeva društveno-prirodnih konflikata, posebno njihovih neopipljivih dijelova. Kartografija je alat za stvaranje prostora, argumenata i koalicija. Selekcija karata iz cijelog svijeta na kojima su aktivisti, mapirajući prostorne fenomene stvarali nove političke alate i alijanse, bit će predstavljanja javnosti. 5) Projekcija filma "Push"- skandinavski film na kojem sudjeluju ključni teoretičari globalizacije i urbane ekonomije Saskia Sassen i Joseph Stieglitz problematizira transformaciju stanovanja iz domene ljudskog prava u tržišno dobro čijim se trgovanjem oblikuje globalna ekonomija, ali i životi ljudi u cijelom nizu portretiranih gradova. S ovim filmom povezali bi lokalne probleme s globalnim kontekstom s ciljem da pokažemo da nisu negativni fenomeni posebni samo na ovim prostorima, , ali i da postoje konstruktivni i kolektivizirani oblici suprotstavljanja.


Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Makarska
Termin: rujan 2020

Događaj 2
Mjesto: Šibenik
Termin: listopad 2020

Događaj 3
Mjesto: Split
Termin: rujan 2020


Clubture budžet

25,765.00 kn