English

Clubture

Clubture-HR 23. krug - 2. poziv

Naziv projekta: Različitost oko nas <3


Vrsta projekta: Suradnički
Budžetna kategorija: 3 000 eura

Podaci o organizaciji - nositelj projekta:

Puni naziv organizacije: Artikal
Adresa nositelja: Petrova 36, Zagreb
Grad nositelja: Zagreb, Hrvatska
Ime i prezime odgovorne osobe Nastja Kljaić
Voditelj/ica projekta Nastja Kljaić
Telefon: 0916054998
Email: snoopz123@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu:

Puni naziv organizacije: Artikal & <3
Grad: Zagreb
Adresa: Petrova 36
Puni naziv organizacije: Puni naziv: CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih
Grad: Karlovac
Adresa: Vrbanićev perivoj 4
Puni naziv organizacije: UDRUGA DOMINO
Grad: Zagreb
Adresa: Petrinjska 38
Puni naziv organizacije: FILMAKTIV
Grad: Rijeka
Adresa: Korzo 28


Opis projekta

Koncept:

Vršnjačko nasilje učestala je pojava među djecom. Istraživanje koje su proveli Sušac, Ajduković i Rimac (2016) na nacionalno reprezentativnom uzorku, pokazalo je da su 14,8% djece žrtve vršnjačkog nasilja, 6,3% djece su počinitelji nasilja, a 14,8% su ujedno i počinitelji i žrtve. Nakon pojave pandemije koronavirusa i lockdowna koji su imali utjecaj i na mlađu i na stariju populaciju, brojke vršnjačkog nasilja su u porastu.
Cilj ovog projekta je prevencija vršnjačkog nasilja, prihvaćanje različitosti, osnaživanje te pružanje podrške djeci osnovnoškolske dobi koja se osjećaju ranjivima i različitima kroz edukativne ilustracije i iskustvene radionice, čija je svrha spriječiti diskriminaciju među učenicima.
Ilustracije prikazuju problematične socijalne situacije u kojima se nađu djeca koja se po nečemu razlikuju od ostalih, zbog čega su u manjini. Tematski bi to uključivalo vlastiti izgled, nacionalnost, lgbt+ identitet, rasu, socijalni status itd. Na taj način će se djeci ukazati na situacije u kojima se i sama nađu, kako se nositi s njima, kako bolje razumjeti jedni druge s ciljem poticanja empatije među vršnjacima. Ilustracije će napraviti četiri ilustratorice, svaka kroz svoj umjetnički pristup, a popratni tekst će oblikovati u suradnji s diplomiranom psihologinjom i uz pomoć projektnih partnera i suradnika. Crteži će biti prezentirani u obliku fanzina koji će se dijeliti učenicima tijekom radionica te će nekoliko primjera biti dostavljeno projektnim partnerima i suradnicima. Fanzini će zapravo biti nekakva verzija bontona s porukama protiv mržnje, ruganja i vršnjačkog nasilja.
Provest će se četiri iskustvene radionice, jedna zatvorenog tipa u jednoj osnovnoj školi u Karlovcu i tri otvorenog tipa za javnost (u Karlovcu, Zagrebu i Rijeci). Na radionicama otvorenog tipa za javnost mogu prisustvovati i starija djeca i mladi. Radionice će biti koncipirane kao kombinacija razgovora i grupnog rada (crtanja) na temu vršnjačkih odnosa i iskustava. Svrha radionice je poticanje djece na razmjenu iskustava, poticanje empatije, prihvaćanje različitosti, progovaranje o onom što ih muči i kako se nose s tim. Na radionici će biti predstavljeni fanzini s crtežima ilustratorica te popratnim tekstualnim objašnjenjima. Po završetku radionica, crteži djece će biti prikupljeni, a potom će se izraditi fanzini s dječjim ilustracijama te će im biti dostavljeni ili će im biti dostupni u prostorijama projektnih partnera/suradnika. Također po nekoliko primjera će biti poslano i projektnim partnerima i suradnicima.

 

PROJEKTNI TIM: 4 ilustratorice i diplomirana psihologinja:

Iza umjetničkog imena Šareni artikal (ARTIKAL) nalazi se Nastja Kljaić, rođena u Zagrebu 1986. godine. Završila je Obrtničku školu (smjer fotografkinja) i Grafičku školu (smjer grafička tehničarka), kasnije završava Ženske studije i Političku školu za umjetnike. Nastja u svom radu kombinira različite umjetničke tehnike: paste up, mural, sticker art, ilustraciju, sitotisak i sl. U svojim radovima progovara o spolnoj/rodnoj jednakosti, važnosti međusobne suradnje, podršci te uključivanju građana i građanki koji su često izuzeti iz kulturne produkcije (djeca, mladi, izbjeglice, LGBTIQ+ i sl.).

Uloga u projektu : Nastja Kljaić ,voditeljica projekta i svih projektnih aktivnosti, inicijatorica projektne ideje, osmišljavanje i priprema projektnog prijedloga, budžeta i projektne prijave na program CTHR, voditeljica radionica (priprema i implementacija), izrada autorskih ilustracija za fanzin, osmišljavanje forme fanzina, plakata i letaka.

Sanja Siročić, magistra krajobrazne arhitekture (mag.ing.prosp.arch.), zaposlena kao projektna voditeljica EU projekata udruge „Sofija“, rođena je u Zagrebu 1989. godine.
S 9 godina upisuje Zagrebačku školu animiranog filma za osnovnoškolce, u okviru koje stvara 2 kratka animirana filma. Završila je i osnovnu glazbenu školu s violinom kao instrumentom kroz koju istražuje glazbu kao medij izražavanja. Kasnije završava Školu primijenjene umjetnosti i dizajna (odjel keramike) zbog želje istraživanja gline kao medija.
Od kraja studija bavi se vođenjem i koordinacijom projekata koji se bave marginaliziranim skupinama i ljudskim pravima, a od 2019-te godine vodi projekt i udrugu za zaštitu i promicanje ljudskih prava „Sofija“. Ipak, od kraja studija vraća se i svojoj prvoj ljubavi – crtanju i slikanju, te odonda aktivno crta i ilustrira. Koristi olovke, markere, tuševe i vodene boje, a sve više uživa istražujući digitalno crtanje. Stil joj se kontinuirano mijenja kako se mijenjaju njeni interesi, no ostaje uvijek posvećen detaljima, ilustriranju prizora i emotivnih stanja iz svakodnevnih života te stvaranju atmosfera.

Uloga u projektu : Sanja Siročić, izrada autorskih ilustracija za fanzin, osmišljavanje forme fanzina, asistencija voditeljici projekta, moguće sudjelovanje na radionici.

Eva Valenčak, pod umjetničkim imenom amorlineas, priznaje da je od malena voljela crtati. Njena umjetnička djela nastaju na način da sve oko sebe isključi (svoje misli i brige), uzme digitalnu olovku u ruku i zaviri u svoju maštu. Smatra da nema ljepšeg od stvaranja! Svojim ilustracijama želi skrenuti pozornost na neke njoj veoma bitne teme, ali također i osnažiti ljude, pogotovo sve queer ljude. Za sebe će reći da pati od Peter Pan sindroma jer ne želi odrasti, želi se još izgubiti u mašti.

Uloga u projektu: Eva Valenčak, izrada autorskih ilustracija za fanzin, osmišljavanje forme fanzina, asistencija voditeljici projekta, moguće sudjelovanje na radionici.

Martina Muraro (rođena u Vicenzi, 1988. godine) talijanska je umjetnica i obrtnica. Studirala je suvremenu umjetnost u Veneciji i waldorfsku pedagogiju u Zagrebu.
Svojim radom, koji spaja ilustraciju i keramiku, sudjelovala je na raznim međunarodnim izložbama.
Ima iskustvo u obrazovanju i radila je s djecom i mladima u situacijama socijalne isključenosti.

Uloga u projektu: Martina Muraro izrada autorskih ilustracija za fanzin, osmišljavanje forme fanzina, asistencija voditeljici projekta, moguće sudjelovanje na radionici.

Tanja Vlahović, rođena u Splitu 1984. godine, diplomirala je psihologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Nekoliko godina je radila s djecom osnovnoškolske dobi: kao asistentica u nastavi djeci s poteškoćama, a potom na radnom mjestu stručne suradnice psihologinje u dvjema osnovnim školama. U individualnom i grupnom radu s djecom, ali i s njihovim roditeljima i skrbnicima, nastojala im je osvijestiti posljedice koje uzrokuje (vršnjačko) nasilje i potaknuti empatiju i razumijevanje za druge i drugačije.
Kasnije ju je poslovni život odveo u područje provedbe i kontrole EU projekata, dok volonterskim radom povremeno djeluje u različitim sferama, od borbe za ljudska prava i prava životinja do brige za okoliš. Uvjerenja je da educiranjem ne stječemo samo nova znanja i vještine, već širimo naš um te otvaramo mogućnosti da budemo bolje osobe: empatičnije, tolerantnije i spremnije za svijet koji se konstantno mijenja.

Uloga u projektu : Tanja Vlahović: osmišljavanje pratećeg teksta za ilustracije za fanzin, asistencija tijekom osmišljavanja i pripreme projektnog prijedloga, budžeta i projektne prijave na program CTHR, izrada prezentacije o predstavljanju projektne ideje, asistencija voditeljici projekta, moguće sudjelovanje na radionici.Opis partnerstva:

Za projektne partnere smo izabrali udruge koje su svojim radom uključene u zajednicu i imaju ulogu promotora novih ideja, provode društvene i kulturne projekte te imaju suradnju sa drugim udrugama izvan svojih mjesta i gradova.

Carpe Diem udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih (Karlovac) – samo ime udruge navodi čime se udruga bavi. Voditeljica projekta Nastja Kljajić (ARTIKAL) povremeno surađuje i volontira u ovoj udruzi te je na taj način ostvarena suradnja i na ovoj projektnoj ideji. Uloga udruge kao partnera na projektu odnosi se na koordinaciju i komunikaciju s osnovnom školom u Karlovcu u kojoj će se održati radionica zatvorenog tipa, podršku pri organizaciji, promociju projektnih aktivnosti, događaja i promotivnih materijala (fanizina i sl.) itd.

Udruga Domino (Zagreb) – organizacija civilnog društva koja djeluje u područjima kulture na lokalnoj i međunarodnoj sceni. Uloga udruge kao partnera na projektu odnosi se na podršku pri organizaciji događaja (radionica), promociju projektnih aktivnosti, događaja i promotivnih materijala (fanizina i sl.) itd.

Filmaktiv (Rijeka) – neprofitna organizacija koja djeluje u područjima razvoja nezavisne kulture i poticanja društvene promjene kroz produkciju, promociju audiovizualne umjetnosti i neformalnu edukaciju. Uloga udruge kao partnera na projektu odnosi se na podršku pri organizaciji događaja (radionica), promociju projektnih aktivnosti, događaja i promotivnih materijala (fanizina i sl.) itd.

Nadalje, osim navedenog projektnog partnerstva, planiramo ostvariti i projektne suradnje. To će uključivati suradnju s udrugom Dugine obitelji , Trans Aid-a iz Zagreba u svrhu pružanja podrške oko promocije projektnih aktivnosti, događaja i promotivnih materijala (fanizina i sl.) te podrške oko osmišljavanja teksta za fanzine i ostale materijale. Planiramo ostvariti i suradnju s udrugom Lori iz Rijeke u svrhu pružanja podrške oko organizacije događaja. Ovisno o daljnjim pregovorima, postoji mogućnost da ćemo surađivati i s jednom udrugom iz Zagreba, koja organizira i održava festivale na atraktivnim lokacijama u Zagrebu, u okviru kojeg se održavaju radionice za djecu na temu razvrstavanja otpada, radionice umjetničkog sadržaja i glazbeni programi na otvorenom, što posebice pruža mogućnost osiguravanja epidemioloških mjera, stoga to smatramo idealnim mjestom za održavanje radionice u Zagrebu, ako bude mogućnosti.Sadržaj

Događaj 1

Iskustvena radionica i promocija fanzina u osnovnoj školi – Karlovac:

Radionica će biti koncipirana kao kombinacija razgovora i grupnog rada (crtanja) na temu vršnjačkih odnosa i iskustava. Crtat će različitim tehnikama (akrilne boje, markeri, flomasteri, bojice, rapidografi itd.). Svrha radionice je poticanje djece na razmjenu iskustava, poticanje empatije, prihvaćanje različitosti, progovaranje o onom što ih muči i kako se nose s tim. Na radionici će biti predstavljeni fanzini s crtežima ilustratorica te popratnim tekstualnim objašnjenjima. Po završetku radionica, crteži djece će biti prikupljeni, a potom će se izraditi fanzini s dječjim ilustracijama te će im biti dostavljeni. Voditeljica radionice je Nastja Kljaić uz podršku psihologinje i ostalih ilustratorica te uz koordinaciju Carpe Diem udruge za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih.

Radi pandemiske situacije i moguce izmjene odvijanje dogadaja u skoli, imati cemo mogucnosti dogadaj prebaciti u Centru za mlade , Grabrik u Karlovcu.

Događaj 2

Iskustvena radionica i promocija fanzina - Karlovac, lokacija Carpe Diem udruge za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih (Vrbanićev perivoj 4):

Radionica otvorenog tipa za javnost, na kojoj mogu prisustvovati i starija djeca i mladi, bit će koncipirana kao kombinacija razgovora i grupnog rada (crtanja) na temu vršnjačkih odnosa i iskustava. Crtat će različitim tehnikama (akrilne boje, markeri, flomasteri, bojice, rapidografi itd.). Svrha radionice je poticanje djece na razmjenu iskustava, poticanje empatije, prihvaćanje različitosti, progovaranje o onom što ih muči i kako se nose s tim. Na radionici će biti predstavljeni fanzini s crtežima ilustratorica te popratnim tekstualnim objašnjenjima. Po završetku radionica, crteži djece će biti prikupljeni, a potom će se izraditi fanzini s dječjim ilustracijama te će im biti dostavljeni ili će im biti dostupni u prostorijama Udruge. Voditeljica radionice je Nastja Kljaić uz podršku psihologinje i ostalih ilustratorica te uz koordinaciju Udruge.

Događaj 3

Iskustvena radionica i promocija fanzina - Zagreb, lokacija će biti određena naknadno (po mogućnosti na otvorenom u okviru festivala ili po dogovoru s udrugama Domino i Dugine obitelji):

Radionica otvorenog tipa za javnost, na kojoj mogu prisustvovati i starija djeca i mladi, bit će koncipirana kao kombinacija razgovora i grupnog rada (crtanja) na temu vršnjačkih odnosa i iskustava. Crtat će različitim tehnikama (akrilne boje, markeri, flomasteri, bojice, rapidografi itd.). Svrha radionice je poticanje djece na razmjenu iskustava, poticanje empatije, prihvaćanje različitosti, progovaranje o onom što ih muči i kako se nose s tim. Na radionici će biti predstavljeni fanzini s crtežima ilustratorica te popratnim tekstualnim objašnjenjima. Po završetku radionica, crteži djece će biti prikupljeni, a potom će se izraditi fanzini s dječjim ilustracijama te će im biti dostavljeni ili će im biti dostupni u prostorijama Udruge. Voditeljica radionice je Nastja Kljaić uz podršku psihologinje i ostalih ilustratorica te uz koordinaciju Udruge Domino i po potrebi Duginih obitelji i Trans aid.

Događaj 4

Iskustvena radionica i promocija fanzina - Rijeka, lokacija će biti određena naknadno (u dogovoru s udrugama Filmaktiv i Lori):

Radionica otvorenog tipa za javnost, na kojoj mogu prisustvovati i starija djeca i mladi, bit će koncipirana kao kombinacija razgovora i grupnog rada (crtanja) na temu vršnjačkih odnosa i iskustava. Crtat će različitim tehnikama (akrilne boje, markeri, flomasteri, bojice, rapidografi itd.). Svrha radionice je poticanje djece na razmjenu iskustava, poticanje empatije, prihvaćanje različitosti, progovaranje o onom što ih muči i kako se nose s tim. Na radionici će biti predstavljeni fanzini s crtežima ilustratorica te popratnim tekstualnim objašnjenjima. Po završetku radionica, crteži djece će biti prikupljeni, a potom će se izraditi fanzini s dječjim ilustracijama te će im biti dostavljeni ili će im biti dostupni u prostorijama Udruge. Voditeljica radionice je Nastja Kljaić uz podršku psihologinje i ostalih ilustratorica te uz koordinaciju Udruge Filmaktiv i po potrebi Udruge Lori.


Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Karlovac
Termin: Svibanj 2022

Događaj 2
Mjesto: Karlovac
Termin: Lipanj 2022

Događaj 3
Mjesto: Zagreb
Termin: Kolovoz 2022

Događaj 4
Mjesto: Rijeka
Termin: Rujan 2022


Clubture budžet

14,200.00 €