English

Clubture

Clubture-HR 23. krug - 2. poziv

Naziv projekta: šloser probaa


Vrsta projekta: Turneja
Budžetna kategorija: 5 000 eura

Podaci o organizaciji - nositelj projekta:

Puni naziv organizacije: Izmišljena udruga
Adresa nositelja: Ulica 11
Grad nositelja: Zagreb
Ime i prezime odgovorne osobe pero perić
Voditelj/ica projekta
Telefon: 01 223355
Email: bsloser@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu:

Puni naziv organizacije:
Grad:
Adresa:
Puni naziv organizacije:
Grad:
Adresa:


Opis turneje

Opis sadržaja koji se predlaže za turneju:Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto:
Termin:

Događaj 2
Mjesto:
Termin:

Događaj 3
Mjesto:
Termin:


Clubture budžet

0.00 €