English

Clubture

Clubture-HR 23. krug - 2. poziv

Naziv projekta: Artist Nouveau _ Priča o Skwhatu!


Vrsta projekta: Suradnički
Budžetna kategorija: 3 000 eura

Podaci o organizaciji - nositelj projekta:

Puni naziv organizacije: Udruga za promicanje alternative i nezavisne kulture Alternacija
Adresa nositelja: Voćarska 17
Grad nositelja: Petrinja
Ime i prezime odgovorne osobe Matea Marić
Voditelj/ica projekta Matea Marić
Telefon: 0981367071
Email: udruga.alternacija@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu:

Puni naziv organizacije: Koordinacija udruga mladih Siska
Grad: Sisak
Adresa: Park Perivoj Viktorovac bb, 44000 Sisak


Opis projekta

Koncept:

Program Artist Nouveau pokrenut je u formatu studentske inicijative 2017. godine s ciljem promicanja mladih, neafirmiranih umjetnika s područja Petrinje i Siska kroz izložbe u nekonvencionalnim izložbenim prostorima. Od 2019. godine Artist Nouveau redovni je program Udruge a promicanje alternativne i nezavisne kulture Alternacija, a ciljevi navedene inicijative prošireni su na stvaranje poticajnog okruženja za mlade kreativce, predstavljanje njihovih radova u netipičnim izložbenim prostorima, promicanje mladih umjetnika te promicanje nezavisne kulturne scene. U razdoblju od 2017. godine organizirano je dvadesetak izložaba u navedenim lokalnim zajednicama koje su obuhvatile tridesetak mladih umjetnika.

Ovom turnejom Udruga Alternacija u suradnji s partnerskim organizacijama osmislit će putujuću multimedijalnu izložbu povodom obilježavanja 20 godina provedbe Malog urbanog festivala koji se već tradicionalno provodi u organizaciji Koordinacije udruga mladih Siska u prostoru Kluba Skwhat. 

Izložba će obuhvatiti fotografije (s koncerata, sastanaka, akcija), vizualne materijale (plakati, letci...), zapise (npr. planove, zapisnike i slično), audio zapise (koncerti, bendovi i ostalo) te video zapise (snimke s koncerata...) kojima će se što jasnije pokušati dočarati procese i događanja koja su obilježili postojanje Kluba Skwhat unazad 20 i više godina. U okviru otvorenja izložbe u ukupno 3 grada na potresom pogođenom području (Petrinja, Kutina, Sisak) nastojat će se podići svijest šire populacije o važnosti nezavisne kulture za rast i razvoj lokalnih zajednica - osobito u kontekstu odgovora na potrebe mladih nakon potresa na prostoru Sisačko-moslavačke županije. 

Cilj je izložbe uključiti što veći broj publike (osobito mladih te bivših aktera vezanih uz Klub Skwhat) u osmišljavanje i realizaciju same izložbe kojom bi se na inovativan i zanimljiv način nezavisna kultura pokušala približiti svim zainteresiranim posjetiteljima. 

Prethodno provedbi izložbe, autorica / kustosica izložbe koordinirat će proces istraživanja s mladim volonterima Koordinacije udruga mladih Siska koji će kontaktirati nekadašnje aktere koji su djelovali na njihovim pozicijama čime će se i oni sami osnažiti, umrežiti te dobiti nove ideje vezane uz sadržaje u području nezavisne kulturne scena. Opis partnerstva:

Provoditelji projekta sudjelovali su u procesima mapiranja potreba mladih na potresom pogođenom području. Rezultati mapiranja pokazali su da mladi itekako imaju potrebu za uključivanjem u osmišljavanje i produkciju programa društveno-kulturnog karaktera no u njihovim lokalnim zajednicama ne postoje ustaljeni kanali njihova uključivanja. Ovim projektom, Koordinacija udruga mladih Siska te Udruga Alternacija - organizacije koje djeluju u prostoru Kluba Skwhat - bit će uključene u sve procese povezane s realizacijom ovog projekta. Radi se pritom sudjelovanju u istraživanju s ciljem prikupljanja što veće količine materijala za izložbu, razgovorima s bivšim akterima Kluba Skwhat i Koordinacije udruga mladih Siska te konačnom odabiru materijala za izložbu kao i odlasku na događaje otvorenja izložbe u drugim zajednicama. 

Dodatno, projektom su obuhvaćene i suradničke organizacije - "domaćini" izložbe u Kutini i Petrinji. Radi se pritom o Udruzi IKS te udruzi Oko društva koje zapravo još nemaju puno iskustva u provedbi programa u području nezavisne kulture. Uvidi i potrebe volontera i članova navedenih organizacija neophodni su za provedbu ovog projekta, a bit će prikupljeni različitim formatima razgovaraonica organiziranim u okviru programa otvorenja putujuće izložbe u njihovim lokalnim zajednicama. Sadržaj

Događaj 1

Putujuća izložba bit će postavljena u Društveno-kulturnom centru Petrinja (Udruga IKS), u večernjim satima u svibnju, a otvorenje će uključivati konceptualno vezanu razgovaraonicu koju će moderirati kustosica izložbe Matea Marić. Izložba će trajati minimalno 2 tjedna, a volonteri i članovi svih uključenih udruga bit će angažirani u realizaciji.

Publika će biti uključena ponajviše u okviru “razgovaraonice” tijekom otvorenja izložbe kada će imati priliku dati uvide važne za provedbu budućih sadržaja društveno-kulturnog karaktera na području SMŽ.

Budući da je Udruga IKS trenutno u procesu testiranja prototipa programa DKC-a, cilj uvodnog dijela razgovaraonice u Petrinji bit će razmjena iskustava između organizacija (a onda i čitave zajednice) vezanih uz uspostavu prostora društveno-kulturnog karaktera. Predstavnici Udruge bit će pozvani na predstavljanje procesa te trenutne faze.

Na temelju inputa (izložba te uvodni dio razgovaraonice) okupljeni će kroz radionicu baziranu na metodi “World Cafe-a” izraditi program kakvog oni žele vidjeti u svojoj zajednici, a koji će uključivati i osmišljavanje održivih kanala suradnje između Siska i Petrinje.

Događaj 2

Putujuća izložba će biti postavljena u prostoru Barake (ili drugom odgovarajućem prostoru) u večernjim satima u lipnju te će trajati minimalno 2 tjedna. Volonteri i članovi svih uključenih udruga bit će angažirani u realizaciji izložbe.

Publika će biti uključena u "razgovaraonicu" tijekom otvorenja izložbe te će imati priliku dati uvide važne za provedbu budućih sadržaja društveno-kulturnog karaktera u području SMŽ.

Predviđeni “domaćin" izložbe jest udruga Oko društva koju vode mlade osobe s malo iskustva pa će cilj uvodnog dijela razgovaraonice u Kutini biti razmjena iskustava između organizacija (a onda i čitave zajednice) vezanih uz potencijalne prepreke koje se mladima mogu naći na putu prema uspostavi održivog programa nezavisne kulture u lokalnoj zajednici. Predstavnici Udruge bit će pozvani na predstavljanje dosadašnjeg rada.

Na temelju inputa, okupljeni će kroz radionicu baziranu na "Open Space" metodi osmisliti rješenja detektiranih problema i predložiti održive kanale suradnje između Siska i Kutine.

Cilj je privući minimalno 20 posjetitelja prilikom otvorenja te 40 tijekom cjelokupnog trajanja izložbe, s ciljem privući barem 30 mladih osoba u dobi od 14 do 35 godina.

 

 

Događaj 3

Putujuća izložba bit će postavljena u Klubu Skwhat u okviru programa Malog urbanog festivala te će trajati minimalno 2 tjedna. Volonteri i članovi uključenih udruga bit će angažirani u realizaciji.
U okviru izložbe u Sisku (završni događaj) prezentirat će se dosadašnji uvidi. Otvorit ćemo time tribinu koja će ugostiti osobe relevantne za povijest Kluba Skwhat i pružiti priliku okupljenima da od iskusnih aktera čuju iskustva vezana uz probleme vezane uz djelovanje u području nezavisne kulturne scene u SMŽ.

Tijekom prvog tjedna trajanja izložbe, posjetitelji će moći u tzv. “Suggestion box” ubaciti prijedloge i kritike za aktere u području nezavisne kulture u SMŽ, ali i poruke koje potencijalno imaju za donositelje odluka.

Na temelju prikupljenih prijedloga te svih projektnih uvida, bit će izrađen dokument u obliku otvorenog pisma koji će biti javno objavljen povodom zatvaranja izložbe te potom upućen na predstavnike lokalnih vlasti s ciljem informiranja donositelja odluka o trenutnom “položaju” nezavisne kulturne scene u SMŽ i prijedlozima za održivu budućnost.

Cilj je privući minimalno 40 posjetitelja prilikom otvorenja, a 100 tijekom cjelokupnog trajanja izložbe (barem 70 mladih osoba u dobi od 14 do 35 godina).

 

 


Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Petrinja
Termin: svibanj

Događaj 2
Mjesto: Kutina
Termin: lipanj

Događaj 3
Mjesto: Sisak
Termin: rujan - listopad


Clubture budžet

2,607.00 €