Clubture

Karlo Rojc upoznaj svog susjeda 2008

Nositelj
Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti - Metamedij
Partneri
Udruga Studio KaPula, Udruga Monteparadiso
Godina
2008
Mjesta
Pula

"Karlo Rojc - upoznaj svog susjeda" projekt je koji povezuje udruge u Rojcu i potiče na intenzivniju međusobnu komunikaciju kroz organizaciju zajedničkih događaja i izdavanje publikacije u kojoj se istražuje pitanje participacija udruga u upravljanju zgradom. Udruge koje sudjeluju u projektu, Metamedia, Monteparadiso i Studio KaPula komplementarne su na način da se bave nezavisnom kulturom te dijele istu ili sličnu viziju K. Rojca kao generatora nezavisne i vaninsitucionalne kulture. Stoga su upravo ove tri udruge započele partnerski projekt kojim zajedno kreiraju jedinstveni događaj koji premašuje pojedinačne dosege svake pojedine udruge, a osim toga promovira i suradnju kao oblik djelovanja unutar civilnog društva. Jedinice sadržaja obuhvaćene ovim projektom su: Graffiti radionica, Made in Rojc (dani Rojca) i Javna tribina "Stanuje li nezavisna kultura u Rojcu?" Javna tribina održana je s ciljem senzibiliziranja javnosti na kulturnu scenu u K. Rojcu, te poticanja partnerskog odnosa između tijela lokalne samouprave i organizacija civilnog društva u području vaninstitucionalne kulture i kulture mladih, kao i pronalaženja dugoročnih modela programskog i institucionalnog razvoja kulture u K. Rojcu.

Pula - Graffiti radionica, 27. rujna 2008.

Pula - Made in Rojc (Dani Rojca), 18. listopada 2008.

Pula - Javna tribina "Stanuje li nezavisna kultura u Rojcu?", 17. studenog 2008.