English

Clubture

Clubture centar znanja

Program razvojne suradnje u području centara znanja za društveni razvoj pokrenula je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva provedbom pilot programa i poziva za iskaz interesa u 2012. godini. Savez udruga Klubtura je Centar znanja za društveni razvoj u području nezavisne kulture.

Organizacije aktivne u programu razvojne suradnje provode različite analize i istraživanja javnih politika u relevantnim područjima njihovog djelovanja, prenose specifična znanja i prakse u Hrvatskoj i u regiji te na različite načine zagovaraju pozitivne društvene promjene i razvoj društvenih potencijala.

Aktivnosti koje je Clubture recentno provodio u sklopu programa Centra znanja odnose se na organizaciju Clubture Foruma, istraživanja, provedbu zagovarački orijentiranog programa Clubtureov akcijski kulturni laboratorij (CT Lab) te organizaciju različitih edukacija i konferencija.

          

Savez udruga Klubtura je Centar znanja u području nezavisne kulture u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.