English

Clubture

A
+

A.R.L.A.

(Udruga za promicanje urbane kulture A.R.L.A.)


adresa
Ulica bana Josipa Jelačića 69, Đakovo
kontakt osobe
Marta Džaja, Sara Klarić
e-mail
udrugaarla@gmail.com
članica od
2021. godine
Udruga za promicanje urbane kulture A.R.L.A. nastaje s ciljem potpore razvoju nezavisne kulture i urbane scene u Đakovu. Aktivnostima, edukativnim i izvedbenim programima koje organizira, udruga nastoji osnažiti i osvježiti kulturnu ponudu grada. Sukladno svojim ciljevima, udruga djeluje na području kulture i umjetnosti, književnosti, ljudskih prava, demokratske političke kulture i zaštite okoliša. Godišnje tradicionalno održava ljetni festival ARLA, zimi festival Kalorifer, a tijekom godine brojne radionice, edukacije, tribine, predavanja, izložbe, svirke, promocije književnih autora/ica, edukativne šetnje prirodom, radionice izrade prirodne kozmetike, razmjene sjemena, piknike za djecu i brojne druge aktivnosti. Promiče vrijednosti zajedništva, tolerancije, suradnje i partnerstva, međukulturalne razmjene i umrežavanja.
+

Alternacija

(Udruga za promicanje alternative i nezavisne kulture Alternacija)


facebook
https://www.facebook.com/alternation.association/
članica od
2024. godine
+

Art radionica Lazareti

(Art radionica Lazareti)


adresa
Frana Supila 8, Dubrovnik
kontakt osobe
Srđana Cvijetić
e-mail
arl@du.t-com.hr
web
http://www.arl.hr/
članica od
2002. godine
Art radionica Lazareti iz Dubrovnika kao nezavisna umjetnička inicijativa s djelovanjem je započela 1988. godine organizirajući izložbe, performanse, umjetničke razgovore i druga zbivanja u javnim gradskim prostorima Dubrovnika. Kroz 25 godina aktivnog djelovanja pozicija ARL se promijenila iz neformalne umjetničke inicijative do organizacije koja u Lazaretima vodi nezavisni kulturni i društveni centar s cjelogodišnjim programom i svakodnevnim aktivnostima. Ustrajući kroz sve promjene kroz koje je Dubrovnik prolazio od kraja 1980-ih do danas ARL kontinuirano realizira vlastite programe i aktvnosti u prostorima Lazareta i drugim javnim prostorima. Kao jedno od rješenja lokalnog problema nedostatka prostora za razvoj nezavisnih umjetničkih i kulturnih organizacija i programa, ARL je u Lazaretima otvorila svoj prostor i resurse kao novi javni i zajednički prostor velikom broju korisnika – umjetnicima, festivalima, udrugama, građanskim inicijativama i umjetničkim organizacijama.
+

Attack!

(Autonomni kulturni centar – Attack!)


adresa
Pierottijeva 11, Zagreb
kontakt osobe
Sanjica Burlović
e-mail
attack@attack.hr
web
http://www.attack.hr
članica od
2006. godine
Autonomni kulturni centar – Attack! je udruženje građana/ki koje prvenstveno djeluje na nivou grada Zagreba, s određenim projektima koji se realiziraju na razini cijele Hrvatske. Bavi se poticanjem razvoja i prakticiranja alternativne kulture, mišljenja, djelovanja i izražavanja. Attack! je nestranačka, neprofitna, nevladina, volonterska udruga građana/ki koja stvara i širi kulturnu i političku alternativu te alternativnu ekonomiju, osiguravajući prostor u javnosti svima koji se žele kreativno izraziti i sudjelovati u promjenama na lokalnoj razini, a koje vode k slobodnom društvu.
B
+

Bacači sjenki

(Udruga Bacači sjenki)


adresa
Martićeva 44, Zagreb
kontakt osobe
Boris Bakal
e-mail
bacaci.sjenki@gmail.com, bacaci_sjenki@europe.com
web
http://shadowcasters.blogspot.com/
članica od
2006. godine
Bacači sjenki su umjetnička i proizvodna platforma za interdisciplinarnu suradnju, stvaralaštvo i promišljanje intermedijalnih umjetnosti. Kroz svoju djelatnost Bacači sjenki kontinuirano pokreću dijalog i aktivnu razmjenu između hrvatskih i inozemnih stručnjaka, umjetnika i interdisciplinarnih istraživača propitujući postojeće koncepte individualnog i kolektivnog identiteta na svim razinama. Svojim djelovanjem udruga potiče debatu o društvenim, političkim i kulturnim temama koje ukazuju na goruće društvene probleme poput politika javnih prostora, posljedica tranzicijskih i globalizacijskih procesa, statusa i oblika intime te kritika sustavne proizvodnje amnezije i diskontinuiteta. Bacači sjenki vode kazališne i interdisciplinarne tematske radionice namijenjene mladima i profesionalcima raznih umjetničkih disciplina i opredijeljenja kao i kompleksne edukativne procese i predavanja u suradnji sa školskim i visokoškolskim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu.
B
+

bunike

(bunike, udruga za promicanje cirkuskih i izvedbenih umjetnosti)


adresa
Gustava Krkleca 4, Zagreb
kontakt osobe
Antonia Rončević i Dunja Čučman
e-mail
bunike.bunike@gmail.com
članica od
2024. godine
Udruga koja se bavi promicanjem cirkuskih i izvedbenih umjetnosti putem kreacije (stvaranjem i izvođenjem predstava suvremenog cirkusa) i edukacije (organizacijom i provođenjem radionica cirkuskih vještina). Kao dio umjetničke scene, prvenstveno one suvremenog cirkusa, želimo ostvariti vlastiti kreativni potencijal kroz izvođački i autorski izričaj čime se pridonosi obogaćenju i raznolikosti kako suvremenoj cirkuskoj tako i izvedbenoj umjetničkoj sceni općenito. Aktivnim sudjelovanjem u spomenutom umjetničkom području želimo pozitivno utjecati na razvoj i afirmaciju suvremene cirkuske umjetnosti u vidu prepoznavanja i priznavanja suvremenog cirkusa kao značajnog i jednako vrijednog ostalim izvedbenim umjetnostima kroz ostvarivanje boljih uvjeta za rad. Decentralizacijskim djelovanjem želimo promijeniti percepciju i odnos institucija, vlasti, autoriteta i medija prema umjetničkoj niši suvremenog cirkusa. Fokusirajući se i crpeći stvaralačku  inspiraciju vezanu uz aktivističke i društveno aktualne teme poput feminizma, mentalnog zdravlja i psihologije koje se provlače kroz suvremene medije, ali su zastupljeni i u tradicionalnim oblicima poput narodnih predaja i u folkloru, želimo doprinijeti pozitivnijem i zdravijem društvenom okruženju dok kontinuiranim usavršavanjem vještina suvremenog cirkusa želimo kroz edukativno djelovanje pružiti široj zajednici upoznavanje s novim oblicima umjetničkog izražavanja.  
C
+

CDU

(Centar za dramsku umjetnost)


adresa
Gaje Alage 6, Zagreb
kontakt osobe
Renata Šparada
e-mail
info@cdu.hr
web
http://www.cdu.hr
članica od
2004. godine
Centar za dramsku umjetnost, osnovan 1996. godine, okuplja kazališne stručnjake koji se zalažu za afirmaciju i unapređivanje dramske i plesne umjetnosti u Hrvatskoj. Centar potiče, podupire, organizira i provodi izvedbe u području dramske umjetnosti (kazališne predstave, festivalske produkcije, teatarske akcije itd.). Centar se bavi istraživanjima usmjerenim na stjecanje i predaju novih iskustava i spoznaja unutar različitih oblika dramske umjetnosti (radionice, posebni projekti, seminari, simpoziji, projekcije, festivali itd). U sklopu izdavačke djelatnosti Centar četiri puta godišnje objavljuje časopis za izvedbene umjetnosti Frakcija, na hrvatskom i engleskom. Časopis je usmjeren na teorijske i kritičke radove, na prevođenje hrvatskih dramskih autora te na sve oblike informiranja o dramskoj problematici.
+

Centar za plesnu i izvedbenu umjetnost F.R.E.E. D.A.N.C.E. Karlovac

(F.R.E.E. D.A.N.C.E.)


adresa
Jurja Križanića 13, Karlovac
kontakt osobe
Melita Spahić Bezjak
e-mail
info@freedance.hr
facebook
https://web.facebook.com/contemporarydanceatelier
web
www.freedance.hr
članica od
2018. godine
Centar za plesnu i izvedbenu umjetnost F.R.E.E. D.A.N.C.E. Karlovac od svog osnutka aktivno djeluje u području neovisne, izvaninstitucionalne suvremene plesne kulture. Svojim radom promovira i pridonosi vidljivosti nekomercijalnih oblika plesne djelatnosti i suvremene umjetnosti na lokalnoj, hrvatskoj i međunarodnoj razini. Free Dance je osnovan 2004. godine te djeluje na području kulture i umjetnosti, demokratske političke kulture, međunarodne suradnje te obrazovanja, znanosti i istraživanja. Od svojih početaka utječe na promicanje suvremenosti. Inovativnost i istraživački pristup polaznice su umjetničkih, kreativnih i eksperimentalnih programa organizacije koje su vodilje programskih produkcija. Važno je spomenuti i suradnje sa stručnjacima i ekspertima u pojedinim projektima. Većina projekata okuplja plesne, dramske, video – filmske, glazbene stvaratelje, skladatelje i glazbenike, kojima je zajednička strast razvijanje ideja i vještina stvarajući u području plesne i izvedbene umjetnosti. Jednako tako do sada su ostvarene i suradnje s profesorima fizike, matematike, geodezije te sa odgojno obrazovnim institucijama u Karlovcu kao i partnerstva s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim umjetnicima i organizacijama. Kroz četiri programske smjernice realiziraju se: KARLOVAC DANCE FESTIVAL, Edukacija u Ateljeu suvremenog plesa (Plesati s razumijevanjem), istraživanja i rad na predstavama te produkcije i distribucije projekata. Cjelokupni koncept djelovanja prati smjernice, prioritete i glavne polaznice rada organizacije i to kako slijedi: ''focus, research, explore, endeavor, dare, aspire, network, collaborative, experience'' . Misao vodilja je različitost, kako u umjetničkim područjima, plesnim i koreografskim praksama kojima se članovi bave tako i u samom njihovom porijeklu.
+

Centar za ženske studije

(Centar za ženske studije)


adresa
Dolac 8, Zagreb
kontakt osobe
Nataša Medved
e-mail
zenstud@zenstud.hr
facebook
https://www.facebook.com/Centar-za-%C5%BEenske-stud...
web
www.zenstud.hr
članica od
2018. godine
Centar za ženske studije, osnovan 1995. kontinuirano provodi interdisciplinarni program Ženskih studija, djeluje na promicanju ženskostudijskih programa na sveučilištu, potiče istraživanja ženske subjektivnosti, povijesti i kulture, roda/spola, moći i znanja te pridonosi afirmiranju rodno osviještene politike iz kritičkog feminističkog motrišta. Kao udruga posvećena feminističkom znanju, kreiranju i zagovaranju feminističke politike te promicanju ženske kulture i rodne jednakosti, Centar je do danas ostao jedinstveno kreativno mjesto proizvodnje novih znanja i feminističkih inicijativa kojima se nastoji odgovoriti na izazove vremena, na rastuće društvene nejednakosti i ugrožavanja ljudskih sloboda i emancipacijskih vrijednosti. U ostvarivanju svojih ciljeva, Centar se vodi načelima poštivanja različitosti, uključivosti, ženske i transnacionalne solidarnosti, kulture nenasilja i društvene odgovornosti. Svojim jedinstvenim obrazovnim programom, kulturno-umjetničkim i aktivističkim angažmanom, Centar je pokretač društvenih promjena i utječe na razvoj demokracije u zemlji i regiji. Centar je osnovao specijaliziranu feminističku knjižnicu koja broji više od 4000 knjiga, a u okviru izdavačkog programa objavljeno je preko pedeset naslova. Od 1998. Centar za ženske studije redovno objavljuje feministički časopis Treća.
+

Cezam Čakovec

(Centar za mlade Čakovec)


adresa
Dr. Ivana Novaka 38, Čakovec
kontakt osobe
Karlo Kozar
e-mail
cezam.prostor@gmail.com
facebook
https://www.facebook.com/PROSTOR.CK/
članica od
2016. godine
Misija Cezama je kreiranje raznih edukativnih, kulturnih i kreativnih sadržaja za sve građane grada Čakovca, te poticanje na zajedništvo, toleranciju i odgovornost prema sebi i drugima. Udruga Cezam kroz svoje djelovanje nastoji osigurati što različitiji i kvalitetniji program za sve građane Čakovca, naročito za mlade, pružiti drugačiji program i pristup sadržajima na ovom području.
+

Cirkorama

(Cirkorama - udruga za promicanje kulture i umjetnosti u svakodnevnom životu)


D
+

DADAnti

(DADAnti - Udruga za promicanje Eksperimentalne Umjetnosti)


adresa
Mažuranićevo šetalište 9, Split
e-mail
udruga.dadanti@gmail.com
facebook
https://www.facebook.com/DADAnti-Udruga-za-promican...
članica od
2016. godine
„DADAnti“ – Udruga za promicanje Eksperimentalne Umjetnosti iz Splita počinje s radom u siječnju 2011. Zahvaljujući brojnom članstvu te stručno osposobljenim voditeljima dosad su uspjeli organizirati preko 300 različitih umjetničkih događanja (večeri performansa i poezije, izložbe stripova i vizualne poezije, promocije romana, slikarske izložbe, koncerti rock i klasične glazbe...) Po pozivu Europske slam federacije DADAnti su službeni organizatori Državnog prvenstva Hrvatske u slam poeziji zaduženi za odabir kandidata koji na europskom prvenstvu predstavljaju Hrvatsku. Prvo državno prvenstvo Hrvatske realizirano je 2015. u suradnji sa zagrebačkom udrugom URK. 2015. Na gradskoj plaži Kantrida u Rijeci realizirali su festival performansa „predDADAri“. 2015. godine DADAnti u suradnji s udrugama Otompotom i Dim uspješno provode projekt Širenje organizacije kroz mrežu Clubture. Pored središnjice u Splitu DADAnti ogranke u formiranju u Rijeci, Zagrebu  i Puli.
+

Domino

(Udruga Domino)


adresa
Ožujska 9, Zagreb
kontakt osobe
Zvonimir Dobrović
e-mail
queerzagreb@gmail.com
web
http://www.queerzagreb.org/
članica od
2005. godine
Domino je nevladina, nestranačka, neprofitna udruga sa sjedištem u Zagrebu koja ima za cilj propitivanje tradicionalnih i rad na transformaciji opresivnih normi u tranzicijskom društvu kroz kulturu, medije, javne politike, obrazovanje i suradnje s domaćim i međunarodnim organizacijama. Vizija Domina je da u društvu postoji konstantnost prepoznavanja normi koje onemogućuju slobodu kreativnog umjetničkog i queer izražavanja koje je subverzivno, ali bezopasno za druge ljude. To izražavanje najčešće je vidljivo kroz nezavisne umjetničke izričaje koji su garancija pomicanja granica i kritičkog propitivanja postojećih društvenih normi. Zbog toga je potrebno napraviti takvo društveno okruženje u kojem će se nezavisna kultura što slobodnije moći manifestirati kroz različite forme i kroz različite aktere. Udruga provodi svoje aktivnosti i ostvaruje opće ciljeve kroz četiri glavna programa: kultura, mediji, edukacija, politika.
+

Drugo more

(Udruga Drugo more)


adresa
Omladinska 4, Rijeka
kontakt osobe
Davor Mišković, Petra Corva, Ivana Katić
e-mail
davor@drugo-more.hr , petra@drugo-more.hr, ivana@drugo-more.hr
facebook
https://www.facebook.com/pages/Drugo-more/314197075...
web
http://www.drugo-more.hr
članica od
2003. godine
Drugo more je neprofitna organizacija koja se bavi produkcijom, promocijom, istraživanjima, obrazovanjem i diseminacijom informacija na području kulture. Osnovana je krajem 1999. godine, međutim, aktivnije započinje s radom tek od sredine 2002. godine u Rijeci. Vizija Drugog mora je postati jednom od jačih organizacija za promociju suvremenog kulturnog stvaralaštva i teorije te središnjeg informacijskog, medijacijskog i edukacijskog centra za kulturne djelatnosti. Drugo more je svojim programima uvijek bilo usmjereno ka suvremenoj umjetničkoj sceni, inozemnoj, ali i domaćoj. Držeći se načela suvremenosti i izvrsnosti organiziralo je čitav niz programa iz područja izvedbenih, likovnih, filmskih i glazbenih umjetnosti. Za stvaranje referentnog okvira djelovanja osim umjetničkih događanja Drugo more organizira i čitav niz teorijskih predavanja, okruglih stolova i edukacijskih programa koji prvenstveno mladima nudi mogućnost stjecanja znanja vezanih uz organizaciju i djelovanje u području nezavisne kulturne scene. Važan segment djelovanja u lokalnoj zajednici odnosi se i na aktivnosti koje pokušavaju stabilizirati i osnažiti kontekst u kojem djelujemo i to kroz razvijanje platformi i koalicija koje mogu osnažiti i doprinijeti razvoju fragilnog nezavisnog kulturnog sektora. Osim usmjerenosti na lokalnu razinu Drugo more pokušava svoje polje djelovanja proširiti i izvan granica lokalne zajednice pa sudjeluje u projektima na međunarodnoj razini kao partner ili nositelj programa. Drugo more svojim djelovanjem pokušava spojiti različite forme djelovanja, balansirajući između kulture i aktivizma, čiste umjetničke forme i socijalno angažiranog sadržaja. Pritom nastoji zadovoljiti kriterije stručnosti i izvrsnosti s obzirom na specifičnosti djelovanja u nezavisnom kulturnom sektoru.
E
+

ekscena

(Eksperimentalna slobodna scena)


adresa
Zavrtnica 30, Zagreb
kontakt osobe
Nikolina Komljenović
e-mail
ekscena@gmail.com
facebook
https://www.facebook.com/ekscena
web
https://www.instagram.com/ekscena/
članica od
2002. godine
Eksperimentalna slobodna scena je nezavisna organizacija osnovana 2001. godine s ciljem promicanja i afirmacije suvremenog plesa i drugih oblika izvedbenih umjetnosti. Otvorenim modelom organizacije i načinom rada koji podrazumijeva horizontalno odlučivanje i raspodjelu odgovornosti, Ekscena od svog osnutka plesnim umjetnicima omogućava stjecanje znanja, usavršavanje vještina i sposobnosti, kontinuirani i sustavni rad kroz svakodnevne plesne treninge, radionice, rezidencije, audicije, predavanja i prezentacije te autorske projekte koje osmišljava i organizira samostalno ili u suradnji s drugim umjetnicima, udrugama i organizacijama u kulturi. Iniciranjem vlastitih programa i projekata te sudjelovanjem u drugima, Ekscena nastoji istaknuti važnost razvoja izvedbenih umjetnosti za razvoj kulture i civilnog društva općenito. Udruga je aktivno uključena u rad mreže Clubture kao njezin član i jedan od osnivača, te Saveza udruga Operacija Grad (bivši Savez za centar za nezavisnu kulturu i mlade). Eksperimentalna slobodna scena je dobitnica prve godišnje nagrade Udruge plesnih umjetnika Hrvatske za izniman doprinos razvoju hrvatske plesne scene.
F
+

FADE IN

(Fantastično dobra institucija – FADE IN)


adresa
Nova ves 18, Zagreb
kontakt osobe
Morana Komljenović
e-mail
fadein@fadein.hr , office@fadein.hr
web
http://www.fadein.hr
članica od
2005. godine
Fade In proizvodi dokumentarne, igrane, namjenske, edukativne filmove, televizijske emisije i priloge, te spotove. Ideja produkcije Fade In je afirmirati i promovirati vrijednosti civilnog društva te poticati kulturu angažiranog djelovanja kroz nove kreativne pristupe u autorskim projektima. Kreativnost i inovativnost u audiovizualnim medijima istražuje i kroz namjenske projekte u suradnji s raznim institucijama i tvrtkama.
+

Filmaktiv

(Udruga Filmaktiv)


adresa
Delta 5, Rijeka
kontakt osobe
Sanja Kapidžić
e-mail
filmaktiv@filmaktiv.org
web
http://www.filmaktiv.org
članica od
2006. godine
Filmaktiv je neprofitna organizacija koju čine kreativni i dinamični pojedinci okupljeni s ciljem razvoja nezavisne kulture i poticanja društvene promjene kroz neformalnu edukaciju, produkciju i promociju audiovizualne umjetnosti te suradnju s drugim organizacijama i zainteresiranim građanima, a poštujući ljudska prava i slobodu izražavanja. Snažno orijentiran prema društveno angažiranom filmu, Filmaktiv od 2001. godine (registriran 2004. kao udruga građana) realizira brojne radionice dokumentarnog filma u Rijeci i Hrvatskoj, organizira ili sudjeluje u organizaciji filmskih festivala i revija (Festival filmova o ljudskim pravima, Revija afričkog filma, Revija talijanskog filma, Liburnia Film Festival) i razgovora o filmu, te producira dokumentarne, eksperimentalne i animirane filmove. Kroz radionice dokumentarnog filma Filmaktiv je educirao nekoliko desetaka osoba koje su nastavile rad u polju (kao snimatelji, montažeri i redatelji) i svoju edukaciju, primjerice na Sveučilištu u Edinburghu i Sveučilištu u Tallinu. Filmaktiv je dio Saveza udruga Molekula. Od 2006. Filmaktiv je član Saveza udruga Klubtura u okviru kojeg provodi svoje aktivnosti u partnerstvu s drugim srodnim organizacijama.
+

Format C

(Umjetnička organizacija „Format C”)


adresa
Milke Trnine 5, Zagreb
kontakt osobe
Dina Karadžić
e-mail
formatc.artorg@gmail.com / hello@formatc.hr
web
http://www.formatc.hr
članica od
2016. godine
Umjetnička organizacija “Format C” neprofitna je organizacija s djelatnošću u području likovnog i multimedijalnog umjetničkog stvaralaštva. Nastala je 2014. godine, s misijom istraživanja, podržavanja i stvaranja suvremenog kulturnog kapitala, recentne umjetnosti i svih njenih nematerijalnih ivica, te doprinosa jačanju društvenih i profesionalnih veza na regionalnoj i svjetskoj razini. Fokus je Formata C na suvremenom umjetničkom istraživanju i suradničkom stvaralaštvu, rubnim, transdisciplinarnim i diskurzivnim praksama. Želimo stvarati, inspirirati, idealizirati, komunicirati, prezentirati i konzumirati umjetnost.
+

Fotopoetika

(Kulturna udruga Fotopoetika)


facebook
https://www.facebook.com/fotopoetika
članica od
2022. godine
G
+

GOKUL

(Građanska organizacija za kulturu – GOKUL)


adresa
Trg Dragutina Domjanića 6, Zabok
kontakt osobe
Nenad Borovčak
e-mail
nenad@gokul.hr
web
http://www.gokul.hr
članica od
2003. godine
Udruga Gokul je organizacija koja svojim angažmanom na polju suvremenih umjetničkih praksi želi postati relevantna i prepoznatljiva kulturna institucija koja bi svojim programom zadovoljavala potrebe lokalnog stanovništva i privukla publiku šire regije. Na tom tragu želimo jačati našu organizaciju nudeći kvalitetan galerijski, filmski i glazbeni program. Primarna misija ove organizacije je promocija suvremene umjetnosti i nezavisne kulture. Svoj cilj nastojimo ostvariti kroz jačanje i poticanje civilnog društva, organizirajući izložbe suvremene umjetnosti, projekcije nezavisnog filma i koncerte nezavisne glazbe. Uz to, udruga Gokul u partnerstvu s drugim institucijama i organizacijama radi na većim projektima kao što su Tabor Film Festival, Kiki - međunarodni festival dječjeg filma. Organizacija djeluje u lokalnom kontekstu s ambicijama prema umrežavanju s regionalnim, nacionalnim i međunarodnim partnerima iz svijeta umjetnosti i kulture. Gokul u okviru krovnog projekta ''Predgrađe subkulture'' organizacija provodi tri glavna programa pod sljedećim nazivima: Green Room galerija, Green Room Cinema i Green Room Sessions. Green Room galerija je neprofitna galerija za suvremenu umjetnost čiji program vodi udruga Gokul. Cilj ovog programa je poticanje i predstavljanje svih oblika umjetničkih praksi, dizajna i različitih kustoskih koncepcija što ga čini jedinstvenim na području cijele Krapinsko-zagorske županije. Malo kino Green Room Cinema donosi projekcije filmova koje se odvijaju dva puta tjedno u ''Zelenoj dvorani''. Programom obuhvaćamo filmove svih žanrova (dokumentarni, igrani, eksperimentalni i animirani) s naglaskom na nezavisnu autorsku produkciju. Program Green Room Sessions redovno dovodi glazbenike i bendove iz različitih dijelova regije i svijeta. Poseban naglasak stavljen je na alternativnu indie, rock i punk glazbu uz jazz i razne eksperimentalne žanrove.
H
+

HrW

(Hrvatski Wiki mediji)


facebook
https://www.facebook.com/HRW-101237314871210
članica od
2021. godine
J
+

Jutro

(Kulturna udruga Jutro)


adresa
Lošinjska ulica 27, Zagreb
kontakt osobe
Petra Matić i Stella Maria Varga
e-mail
udrugajutro@gmail.com
facebook
https://www.facebook.com/najboljejutro
članica od
2024. godine
Kulturna udruga Jutro potiče aktivno sudjelovanje građana u zajednici kroz razmjenu ideja i iskustava te razvoj kreativnosti i institucionalnog znanja. Djelovanje obuhvaća istraživanje i promociju kulturnog naslijeđa, poticanje suradnje unutar zajednice i šire kroz međunarodnu kulturnu suradnju te promicanje tehničke kulture. Kroz ove aktivnosti, Jutro promiče stvaranje novih kulturnih, umjetničkih i edukativnih praksi s ciljem obogaćivanja društva i poticanja osobnog i kolektivnog razvoja.
K
+

K.V.A.R.K.

(Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture)


adresa
Koprivnička 70, Križevci
kontakt osobe
Saša Lončarić
e-mail
kontakt@klubkulture.org
web
http://www.udruga-kvark.hr, www.klubkulture.org
članica od
2004. godine
Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture, skraćeno K.V.A.R.K., nevladina je i neprofitna udruga građana osnovana 05.05.2000. Udruga trenutno okuplja 70-tak članova. Osnovana je s ciljem uzajamnog pomaganja i podržavanja u ostvarenju zajedničkih ciljeva. Svi zajednički ciljevi koje promiče Udruga usmjereni su ka razvoju nezavisnog kulturnog i umjetničkog izražavanja, civilne scene, uključivanja mladih u kreiranje iste, te promicanja vrijednosti građanskog društva u Hrvatskoj i šire. Okuplja mlade, neafirmirane i afirmirane likovne, književne, glazbene i ine stvaraoce. Različitim akcijama upoznaje javnost s radom svojih članova te s radom kulturnih stvaralaca i drugih srodnih udruga. Organizira izložbe, javne tribine, predavanja, radionice, predstave, i glazbena događanja. Upoznaje javnost sa svojim radom putem medija. Izdaje publikacije i periodike sa sadržajem iz područja svoje djelatnosti. K.V.A.R.K. je članica MMH Mreže mladih Hrvatske, saveza udruga Clubture i mreže alternativnih knjižnica KIZ (Knjižnica iz zajednice). Klub kulture Križevci, klub je kojim upravlja udruga K.V.A.R.K., nalazi se u podrumskim prostorijama Hrvatskog doma, Mažuranićev trg 1. U sastavu kluba nalazi se multifunkcionalna dvorana za koncerte, kazališne predstave, projekcije, izložbe te prostor za konferencije i razne radionice. Osim multifunkcionalne dvorane, u sastavu kluba nalazi se Internet caffe s besplatnim internetom za sve građane, alternativna knjižnica, audio-video lab (prostorija za snimanje događaja u klubu kulture) te prostorije uprave Kluba kulture. U proteklih pet godina udruga K.V.A.R.K. je organizirala preko 200 različitih programa usmjerenih razvoju nezavisne kulturne scene. Iza sebe ima 20-tak većih projekata od kojih bi istaknuli G.A.D. na zraku, festival koji organiziramo u suradnji sa Gradom Križevcima (do sada smo organizirali pet festivala zaredom), Culture shock, mjesec aktivizma i nezavisne kulture u suradnji sa udrugom POINT koji se održava tokom mjeseca svibnja http://www.c-shock.org.
+

K:U.U. UZGON

(Kulturno umjetnička udruga Uzgon - Split)


adresa
Ruđera Boškovića 13, Split
kontakt osobe
Hrvoje Cokarić
članica od
2016. godine
Kulturno umjetnička udruga Uzgon osnovana je 1998. godine s ciljem razvijanja i promidžbe suvremene umjetnosti, uz naglasak na izvedbene, audio-vizualne i interdisciplinarne umjetničke djelatnosti te produkciju nekomercijalnih stvaralačko-istraživačkih umjetničkih djela. Uzgon je osmišljen kao administrativna platforma za sekcije Fraktal Falus Teatar (kazališna grupa), Zidar Betonsky (glazba), Behemot (scenografija i lutkarstvo) i Resign (DTP, dizajn).
+

KA-MATRIX

(KA-MATRIX - udruga za društveni razvoj)


adresa
Jurja Haulika 22, Karlovac
telefon
0954446880
kontakt osobe
Denis Mikšić
e-mail
info@ka-matrix.hr
web
http://ka-matrix.hr
članica od
2015. godine
Udruga KA-MATRIX započela je svoje djelovanje u 2006. godini, a danas djeluje u tri glavna područja: nezavisna kultura i novi mediji, neformalno obrazovanje i aktivizam mladih. Aktivna je članica u mreži udruga KAoperativa po pitanju unaprjeđenja uvjeta za rad i razvoj nezavisne kulturne i društvene scene u Karlovcu, prenamjene i korištenja javnih prostora u društvene i kulturne svrhe te uključivanja građana u odlučivanje o temama od javnog interesa.      
+

Kik Melone

(Umjetnička organizacija Kik Melone)


adresa
Marjanovićev prilaz 1, Zagreb
kontakt osobe
Silvija Marchig, Igor Hofbauer
članica od
2012. godine
Kik Melone je umjetnička organizacija koju su 2008. osnovali Silvia Marchig (plesačica, koreografkinja i plesna pedagoginja) i Igor Hofbauer (ilustrator, vizualni umjetnik). Organizacija se bavi kreacijom i produkcijom plesnih predstava, stvaranjem i izlaganjem likovnih djela, istraživanjem hibridnih područja scenske i likovne umjetnosti i izdavanjem publikacija vezanih uz djelatnosti umjetničke organizacije.
+

Kinoklub Karlovac

(Kinoklub Karlovac)


+

KLFM

(Kunst & Liebe Frequency Machine)


adresa
Ulica Slobode 28, Split
kontakt osobe
Borjan Batagelj
e-mail
info@klfm.org
web
http://klfm.org/
članica od
2014. godine
KLFM je projekt stvaranja community radija čija je osnovna namjena biti servis zajednice ali i truditi se biti taj nužni prozor prema svjetskim događanjima i aktualnostima. Medijski KLFM predstavlja integraciju nekoliko elemenata novih medija. Naime, radio program emitira se online kao streaming, a sve emisije arhiviraju se u formi podcasta. Na ovaj način cjelokupan sadržaj dostupan je u formi medija na zahtjev. Također, svaka od emisija ima komplementarni sadržaj na pripadnom KLMF web portalu blogovskog tipa. Navedenim medijskim pristupom za svaku emisiju iskorišteno je nekoliko komunikacijskih kanala, te je osigurana maksimalna dostupnost svih sadržaja u skladu sa suvremenom novomedijskom praksom. Ovakvim konceptom ostvarena je participativnost publike u skladu s osnovnom intencijom KLFM - radija za zajednicu.
+

Kolektiv igralke

(Kolektiv igralke)


facebook
https://www.facebook.com/kolektiv.igralke
članica od
2022. godine
+

Kontejner

(KONTEJNER | Biro suvremene umjetničke prakse)


adresa
Kvaternikov trg 2, Zagreb
kontakt osobe
Sunčica Ostoić
e-mail
kontejner@kontejner.org , sunce@kontejner.org
web
http://www.kontejner.org/
članica od
2004. godine
KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse iz Zagreba je nevladina, neprofitna organizacija koja je kroz kustoski rad, produkciju umjetničkih projekata, organizaciju izložbi i teorijsku kontekstualizaciju usmjerena na kritičko propitivanje uloge i značenja znanosti, tehnologija i tijela u suvremenom društvu. To uključuje intermedijalne i interdisciplinarne projekte na sjecištu znanosti, tehnologije i umjetnosti, tjelesnu umjetnost, hibridne i formalno inovativne upotrebe medija. Sadržajno to su projekti koji se referiraju na relevantne fenomene suvremenog društva i kulture, baveći se tabuima i etičkim sustavima koji ih legitimiziraju. Također, to je umjetnost koja tematizira društvo budućnosti, postčovjeka i njegovo obsolentno tijelo u koje interveniraju kibernetika, nanotehnologija, biotehnologija… Ciljevi udruge su stvaranje modusa povezivanja umjetnosti i znanosti, povećanje produkcije kvalitetnih umjetničkih radova domaćih autora s područja umjetnosti i tehnologije, umjetnosti i znanosti te tjelesne umjetnosti, uspostavljanje partnerstva s organizacijama i institucijama istog područja interesa, promoviranje recentne hrvatske i svjetske produkcije u Hrvatskoj i internacionalno.
+

Kopriva

(Koprivnička inicijativa volontera i aktivista)


adresa
M. P. Miškine 95, Koprivnica
kontakt osobe
Alen Kerovec (tajnik) 0981648763 Ivan Funtek (predsjednik) 098539133
e-mail
udruga.kopriva@gmail.com
facebook
https://www.facebook.com/UdrugaKopriva
članica od
2024. godine
Koprivnička inicijativa volontera i aktivista (Udruga Kopriva) nastala je iz aktivističke građanske inicijative a službeno je osnovana 2012. godine kao udruga volontera širokog spektra djelovanja u cilju povezivanja proaktivnih pojedinaca koji su voljni raditi za zajedničko dobro kroz stvaranje novih sadržaja u lokalnoj zajednici. Tijekom godina udruga je provela veliki broj projekata i aktivnosti poput organizacije humanitarnih akcija, akcija čišćenja, kreativnih i praktičnih radionica, edukativnih predavanja i glazbenih događanja. Veći projekti su lokalni volonterski centar do 2018. godine, projekt ESF-a 2020-2022. te društveni vrtovi od 2014. godine koji i danas predstavljaju naš najveći projekt. Također, udruga je jedan od osnivača saveza autonomnog DKC-a u Koprivnici, Foruma udruga nezavisne kulture - Funk u čijem prostoru djelujemo sa više glazbeno umjetničkih događanja i kroz čiji smo EU projekt 2021. napravili prvi lokalni DIY soundsystem ''Nettle sound''. Ponosni članovi saveza Clubture ova organizacija postaje prilikom skupštine održane 24. veljače 2024. godine.
+

Kugla

(Umjetnička organizacija Kuća ekstremnog muzičkog kazališta - Kugla)


adresa
Vareška 19, Zagreb
kontakt osobe
Damir Bartol Indoš
članica od
2013. godine
Postavlja se više vrsta pitanja koja zahtijevaju odgovor na naziv DB Indoš/ Kuća ekstremnog muzičkog kazališta, što je muzičko u ekstremnom kazalištu, što je kazališno u ekstremnoj muzici, što je DB Indoš u Kući – pitanja su to o različitim pragovima postajanja u ekstremnom, muzičkom, kazališnom, kućnom. Sva su to postajanja uhvaćenih izvođača ''na djelu'' proizvodnje niza zvukova proizlazećih iz ''duhovno recikliranog smeća'', glasova koji uranjaju u njihove šupljine, rupe, crne akustičke kutije, njihovih gesta ruku koje stupaju u dodir sa površinom zvuka, prebirući prstima inzistiraju da zvuk nastane struganjem, škripanjem, cviljenjem, udaranjem, vibracijom, rezonancijom, nadalje tu su prisutne geste  potezanja i vučenja, vrtenja, otvaranja i zatvaranja, klizenja i guranja, kotrljanja, savijanja i stezanja, zavrtanja i odvrtanja. Od početka su tu preklapanja, ispreplitanja, instrumentalni nesklad, spojen sa drugim elementima - tekstom, slikom, plesom koji danas daje sve veći značaj jednom novom pragu na kojeg stajemo, preko kojeg prelazimo, prag je to jednog protu-muzičkog sadržaja u odnosu uobičajeno shvaćenog muzičkog sadržaja proizvedenog simfonijskim instrumentima. Instrumentarij kojim ekstremno muzičko kazalište radi su stari glomazni hard disc, drobilica za orahe, šeljezno rebrasto sušilo, ljevak špric kante, željezno violončelo, bravarski stol sa opružnim ladicama, magnetske pločice, Šahtofoni, a njihove simfonije su šahtofonije. U Šahtofonističkoj izvedbi sudjeluje podjednako više dijelova tjela i njegovih organa – istovremeno u relativno kratkim jedinicama vremena Šahtofonist-ica postaje zvučno tijelo bez i sa organima- stopalo desne noge papučica za ritam, kažiprsti obje ruke navigatori brojanja i nadziranja redova vizualnih zvučnih informacija dolaze u najveću blizinu suradnje sa očima i mozgom, veza crijeva pluća grlo proizvode nacrtano glasanje, trup i glava su njihajući i stalno su prisluškivani od oba uha, prsti obje ruke u potrazi su za prstohvatom zvuka opruga, hvatanje i potezanje, zatvaranje i otvaranje izmjenjuju se kroz izvedbu obojane brojčane operacije. U Šahtofoniji rezovima riječi i zvukova, petljama riječi i opružnih ruku izvodi se višestruko dezerterstvo: riječi od sadržaja vlasti i zvuka od muzičkog sadržaja, oprugara od gospodara i šahtofoniste od šahtofona, a satno trajanje vremena zamjenjuje se brojanjem vibracija opruga... Gesta Šahtofonista-ice klasnog je karaktera, isprepliće geste radnika – oprugara i umjetnika- glazbenika, proizvodeći Šahtofonije proizvodi niz postojanja oprugarom umjetnika, umjetnikom oprugara, glazbenikom radnika, radnikom glazbenika.
+

Kulturtreger

(Udruga za promicanje kultura Kulturtreger)


adresa
Martićeva 14/d, Zagreb
kontakt osobe
Dušica Parezanović
e-mail
booksa@booksa.hr
facebook
https://www.facebook.com/pages/Booksa/1631435670554...
web
http://www.booksa.hr
članica od
2009. godine
Udruga za promicanje kultura ''Kulturtreger'' osnovana je 2003. s ciljem promocije i popularizacije književnosti i drugih oblika suvremene urbane kulture i kulture mladih. Književni klub i klub za mlade Booksa, portal za knjigu i književnost booksa.hr i Centar za dokumentiranje nezavisne kulture tri su glavna i stalna projekta Kulturtregera. Osim ovih, udruga provodi i druge projekte iz područja nezavisne kulture i neformalnog obrazovanja. Vrijednosti koje su protkane u sve što Kulturtreger radi su: otvorenost, suradnja i dijalog, tolerancija, uvažavanje raznolikosti, nenasilje, kritički pristup, ljubav prema umjetnosti, solidarnost, jednakost i društveni angažman.
L
+

LAE XXI

(Labin Art Express XXI)


+

Liburnia film festival

(Udruga Liburnia film festival)


adresa
Blaža Polića 2/IV, Rijeka
kontakt osobe
Jelena Androić
e-mail
info@liburniafilmfestival.com
facebook
https://www.facebook.com/liburniafilmfestival/
web
http://liburniafilmfestival.com/
članica od
2017. godine
Udruga Liburnia Film Festival osnovana je 2014. godine s glavnim ciljem promicanja, poticanja stvaranja i pružanja podrške razvoju i unapređenju domaće filmske, video i medijske kulture i umjetnosti. Od svog osnutka, aktivno je preuzela funkciju promotora hrvatskog dokumentarnog filma, provoditelja zagovaračkih aktivnosti u međunarodnim kontaktima, te koordinatora aktivnosti i praksa vezanih za dokumentarni film. Najvećim dijelom udruga to čini organizacijom jedinog nacionalnog festivala hrvatskog dokumentarnog filma Liburnia Film Festivala, koji se u 15 godina postojanja etablirao kao ključna nacionalna manifestacija za promociju žanra. Ostali su projekti Udruge organizacija edukacijskih aktivnosti za dokumentariste - filmske amatere i profesionalce, zatim turneja pobjedničkih dokumentaraca LFF-a "Liburnia uplovljava" čiji je cilj dovođenje hrvatskog dokumentarnog filma u manje sredine u kojima ga publika inače nema prilike vidjeti (mjesta u Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Istarskoj i Zadarskoj županiji) te popularizacija dokumentarnog filma kroz manje projekcije, "Slučajno kino".
M
+

Metamedij

(Udruga Metamedij)


adresa
Koparska 31, Pula
kontakt osobe
Marino Jurcan
web
http://metamedia.hr/
članica od
2002. godine
Metamedij je neprofitna organizacija koja se bavi razvojem kulture mladih u području novomedijske umjetnosti, kroz organizaciju edukacija, prezentacija i promocija na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Nalaze se u Centru Karlo Rojc u Puli.
+

Monteparadiso

(Udruga Monteparadiso)


adresa
Gajeva 3, Pula
kontakt osobe
Perica Grgić
web
http://twiki.monteparadiso.hr
članica od
2002. godine
Područje djelovanja udruge su izvaninstitucionalna i nezavisna kultura, te ''uradi sam'' princip djelovanja gdje nestaje razlika između proizvođača i potrošača kulturnog programa. To su posljedica i uzrok demokratizacije kulture. Mladi su često u situaciji običnog potrošača, dok je Monteparadiso uvijek razvijao participativnu kulturu gdje su korisnici programa često i sami proizvođači. U ovom je slučaju važniji proces proizvodnje kulture nego njezin rezultat, gdje se težište stavlja na umrežavanje izvođača i sličnih inicijativa, te pojedinaca uključenih u rad. Naglasak se stavlja na “learning-by-doing” način učenja vještina koji se pokazao najučinkovitijim u prenošenju znanja i vještina.
+

Multimedijalni institut

(Multimedijalni institut - mi2)


adresa
Preradovićeva 18, Zagreb
telefon
01 485 64 00
fax
01 485 57 29
kontakt osobe
Tomislav Medak
e-mail
mi2@mi2.hr
web
http://www.mi2.hr
članica od
2002. godine
Multimedijalni institut (Mi2) djeluje na polju kulture novih medija, istraživanja i implementacije digitalnih tehnologija, socijalnog aktivizma i upravljanja u kulturi. Mi2 zagovara participativne javne politike na području kulture, tehnologije i zajedničkih dobara; potiče povezivanje nezavisnog kulturnog sektora i aktivista; promiče progresivne kulturne prakse i proizvodnju. Mi2 je (su)organizator Human Rights Film Festivala te brojnih glazbenih, audio-vizualnih i izdavačkih programa. Mi2 je i hrvatski lokalizator Creative Commons licenci. Od osnivanja 1999. godine organizacija je pomagala u inkubaciji mnogobrojnih kulturnih i društvenih inicijativa, uključujući platformu za razmjenu kulturnih programa Clubture i kampanju za prostornu pravdu Pravo na grad.
O
+

Orlando

(Udruga Orlando)


adresa
Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik
kontakt osobe
Vlaho Bonačić
e-mail
udruga.orlando@gmail.com
facebook
https://www.facebook.com/Udruga.mladih.Orlando/
članica od
2006. godine
Udruga mladih Orlando je neprofitabilna i nevladina organizacija osnovana 1999. godine u Dubrovniku. Od svog osnutka do danas Udruga mladih Orlando je usredotočena na projekte koji se suočavaju sa svim vrstama diskriminacije te stvara otvoreni i multikulturalni okoliš.
+

Otompotom

(Udruga Otompotom)


adresa
Kolarova 7, Zagreb
kontakt osobe
Slave Lukarov
e-mail
otompotom@net.hr
članica od
2007. godine
P
+

Platforma 9.81

(Platforma 9.81 - Institut za istraživanja u arhitekturi)


adresa
Kliška 15, Split
telefon
021 345 634
kontakt osobe
Miranda Veljačić
e-mail
miranda@platforma981.hr
web
http://www.platforma981.hr/
članica od
2004. godine
Arhitektonski kolektiv Platforma 9,81 svoju djelatnost temelji na pravednom i održivom raspolaganju prostornim resursima i sudjelovanju svih građana u prostornom razvoju. Platforma 9,81 zalaže se za prostornu pravdu te informirano, educirano i aktivno građanstvo uključeno u prostorni razvoj zajednice. Područje djelovanja usmjereno je razvoju modela održivog prostornog razvoja, posebice razvoja novih modela javnih i kulturnih prostora kroz stvaranje inovativnih organizacijskih osnova za djelovanje u kulturi. Utjecaj djelovanja udruge uglavnom se odnosi na promjene u društvu na područjima kulture i socijalno održivom prostornom razvoju uz participaciju građana.
+

Poluga

(Udruga Poluga)


adresa
Jelaši 12, Karlovac
telefon
047 422 347
fax
047 422 347
kontakt osobe
Domagoj Šavor / Stjepan Perković
e-mail
udrugapoluga@gmail.com
web
http://poluga.hr/
članica od
2011. godine
U 2006. godini došlo je do neformalnog okupljanja grupe mladih sa željom da se organiziraju i naprave koncerte karlovačkih bendova. Nakon nekoliko organiziranih koncerata u sklopu postojećih manifestacija 2007. godine došlo je do registracije Udruge za promicanje kreativnosti, rada i organizacije mladih “Poluga”. Od osnutka udruge i LED sekcije udruge provedeno je nekoliko projekata koji se tiču isključivo mlade populacije. Nepunih 6 godina udruga radi na popularizaciji alternativnih vidova glazbe, videa i edukacije na računalima. Ostvarena je višegodišnja suradnja sa sličnim lokalnim udrugama i organizacijama iz Karlovca, kao i s organizacijima i inicijativama iz Hrvatske. Uz velike projekte udruga je stvarala i neformalne zabavne sadržaje za mlade i prikupila nekoliko tisuća mladih na svoja događanja. Svojim edukativnim aktivnostima udruga je u preko 50 radionica uspjela educirati mlade o novim tehnologijama te ujedno primila nove članove i volontere. Dobrim iskustvima i redovitim izvještavanjem, udruga je uspjela zadržati sve svoje donatore, od kojih se najviše ističe Grad Karlovac.
+

Pozitivna sila [Suvremeni cirkuski kolektiv ROOM 100]

(Udruga za kulturu i sport Pozitivna sila)


adresa
Biskupa Jurja Dobrile 6, Split
telefon
099 668 1189
kontakt osobe
Antonia Kuzmanić
e-mail
positivef@gmail.com
facebook
https://www.facebook.com/ROOM100SOBA100
web
https://www.instagram.com/room100soba100/
članica od
2015. godine
ROOM 100 je međunarodno nagrađivani suvremeni cirkuski kolektiv iz Splita koji se bavi produkcijom i distribucijom angažiranih predstava suvremenog cirkusa, performansa i ostalih umjetničkih radova kolektiva te nizom projekata za razvoj suvremenog cirkusa u Hrvatskoj i Jugoistočnoj Europi. ROOM 100 upravlja HALOM 100 – rezidencijskim prostorom za istraživanja u suvremenoj cirkuskoj umjetnosti, organizira festival suvremenog cirkusa "Festival neobičnih obitelji", realizira program filmskih projekcija “Kino Cirkus” u sedam hrvatskih gradova (Karlovac, Križevci, Pula, Rijeka, Samobor, Split i Zagreb), dovodi suvremeni cirkus u manje otočke zajednice i gradove u Dalmatinskoj zagori, Gorskom kotaru i Hrvatskom zagorju kroz projekt “Cirkus na margini”... ROOM 100 je kooordinator prve suradničke programske platforme u Hrvatskoj koja okuplja organizacije u sektoru suvremenog cirkusa "Nacionalne cirkuske platforme". Kolektiv je partner na projektima “CIRCUS WITHOUT CIRCUS” i “circusnext PLaTFoRM” koji se sufinanciraju od strane Europske komisije kroz program Kreativne Europe te je član Circostrada mreže (Antonia Kuzmanić članica je upravnog odbora Circostrade od 2018.g.).
Q
+

Queer Sport Split

(Društvo za promicanje queer kulture kroz sport i rekreaciju - Queer Sport Split)


adresa
Hektorovićeva 29, Split
kontakt osobe
Tonči Kranjčević Batalić
e-mail
qss@qsport.info
facebook
https://www.facebook.com/drustvoQSS/?fref=ts
web
www.qss.hr
članica od
2016. godine
Queer Sport Split društvo je za promicanje queer kulture kroz sport i rekreaciju. Društvo formalno djeluje od 2011. godine, a razvilo se iz lokalne inicijative qSPORT-a koja je u Splitu prisutna od 2006. godine. Kroz sportske i hobističke aktivnosti društvo propituje normativnost sporta i tradicije, posebno iz perspektive rodnih i seksualnih manjina, promovirajući zdrav i održiv način života među LGBTIQ zajednicom. 
Q
+

queerANarchive

(Kolektiv za razvoj, istraživanje i propitivanje queer kulture - queerANarchive)


adresa
Put Skalica 41 (Ulica Kralja Tomisava 8/1 - ured), Split
kontakt osobe
Tonči Kranjčević Batalić
e-mail
queeranarchive@gmail.com
web
www.queeranarchive.hr www.lgbtcentarsplit.org
članica od
2021. godine
Kolektiv queerANarchive osnovan je 2010. godine kao neformalna inicijativa s ciljem praćenja kronike drugog i drugačijeg na području grada Splita. S porastom aktivnosti kolektiv je formalno registriran kao Kolektiv za razvoj, istraživanje i propitivanje queer kulture - queerANarchive 2013. godine. Kroz period od formalnog osnivanja do danas queerANarchive prepoznat je kao kolektiv koji kroz programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi te programe vizualnih umjetnosti i audio - vizualne kulture promiče razvoj queer scene i zajednice u gradu Splitu, a time doprinosi i pluralizmu lokalne umjetničke i kulturne scene i potiče razvoj inkluzivnog i afirmativnog društva.  Uz programske linije qIZLOŽBE, qRADIONICE, qPRODUKCIJA i qFEST kolektiv u suradnji s partnerskim organizacijama razvija LGBT centar Split kao društveno-kulturni centar za lokalnu LGBTIQ zajednicu.
R
+

Radiona

(Udruga za razvoj ''uradi-sam'' kulture - Radiona)


adresa
Kozjačka 41, Zagreb
kontakt osobe
Deborah Hustić
e-mail
radiona.org@gmail.com
web
http://radiona.org
članica od
2015. godine
Radiona – Udruga za razvoj ‘uradi-sam’ kulture je osnovana sa svrhom jačanja vidljivosti open source kulture i samoodržive produkcije, kao i s ciljem povezivanja područja umjetnosti, znanosti i tehnologije. Cilj udruge je stvaranje novih realiteta umreženih i suradničkih intermedijskih i novomedijskih praksi u skladu sa svjetskim trendovima kao što su DIY (uradi-sam) i DIWO (uradi-s-drugima). Radiona.org fokusira svoje aktivnosti na edukaciju, istraživačke procese, umjetničke projekte, kustoske prakse, međunarodne i domaće intersektorske suradnje, samoobnovljive sisteme i socijalno osviještena pitanja.
+

ReArt

(Udruga za umjetnost i stvaralaštvo ReArt)


adresa
Kneza Trpimira 1c, Osijek
telefon
0915975274
kontakt osobe
Valentina Grubačević
e-mail
udrugareart@gmail.com
facebook
https://www.facebook.com/udrugareart
web
http://udrugareart.blogspot.com/
članica od
2021. godine
Udruga za umjetnost i stvaralaštvo ReArt djeluje u Osijeku i osnovana je s ciljem promicanja, poticanja, razvijanja i unapređenja razine umjetničkog stvaralaštva, kreativnosti i izvrsnosti, kao i razmjene iskustva među svojim članovima i drugim ljubiteljima umjetnosti (vizualnih, likovnih, glazbenih, novomedijskih i drugih) te širenja i educiranja izvan institucionalnog kulturno - umjetničkog obrazovanja i stvaralaštva. Djelatnost udruge je projekt ReArt festival (djeluje od 2014.) koji ima više izdanja godišnje, a cilj mu je promocija i udruživanje umjetnosti i kreativnosti. Osim festivala Udruga se bavi i ostalim djelatnostima kroz edukacijske radionice, natječaje, tečajeve, predavanja, stručne skupove, izložbe te ostale oblike promoviranja umjetnosti i stvaralaštva. Istaknuti projekti su: Noćna izložba (koja se organizira povodom Noći muzeja), ReArt piknik (organizira se oko Dana planeta Zemlje), StARTanje (niz umjetničkih akcija, likovnih kolonija, izložbi i predavanja), SkicaJam (skiciranje i glazbeno jammanje), Kreativni sajam u sklopu ReArt festivala koji ima i zasebne događaje i predstavlja jedinu platformu handmade kulture u čitavoj regiji. Međunarodna umjetnička kolonija (koja spaja umjetnost, vino i prekogranične suradnje).
+

Restart

(Udruga Restart)


adresa
Trg Vladka Mačeka 1, Zagreb
kontakt osobe
Oliver Sertić
e-mail
restart@restarted.hr
web
http://restarted.hr/
članica od
2008. godine
Restart je organizacija koja se bavi video produkcijom, edukacijom, izdavaštvom, distribucijom i tehničkom pomoći za izradu dokumentarnog filma. Od 2009. vode Dokukino, jedino kino specijalizirano za dokumentarni film. Članovi Restarta su filmski i medijski djelatnici angažirani na polju dokumentarnog, eksperimentalnog i animiranog filma s iskustvom u organizaciji, produkciji i odnosima s javnošću. To su Oliver Sertić, Vanja Jambrović, Inja Korać, Ana Hušman, Nebojša Slijepčević i Igor Bezinović.
+

Revolution

(Udruga mladih za poticanje kreativnog izražavanja ''Revolucija'')


adresa
Trg kralja Tomislava 14, Valpovo
kontakt osobe
Davor Ileš
e-mail
udrugarevolution@gmail.com
članica od
2020. godine
Udrugu Revolution osnovali su 2008. perspektivni mladi ljudi prvenstveno zbog nedostatka kvalitetnih sadržaja na području Valpovštine kako bi omogućili kreativno izražavanje i rad te konstruktivno ulaganje u svoje znanje i razvoj društva kao i prostorije u kojima bi se taj rad mogao odvijati. Udruga Revolution je osnovana u cilju unapređenja života djece i mladih, poboljšanja kvalitete življenja i zadovoljavanja radnih, kulturnih i obrazovnih potreba te osnaživanja mladih. Jedan od ciljeva je poticati uključivanje mladih u volontiranje kako bi se dodatno naglasile koristi aktivnog sudjelovanja i omogućavanje uvjeta za kreativno izražavanje i stvaralaštvo mladih.
+

ROMB

(Kulturno umjetnička udruga Romb)


adresa
Savska bb, Split
telefon
021 540 537
kontakt osobe
Nela Perković
članica od
2002. godine
Kulturno umjetnička udruga Romb je apolitična, nezavisna, kulturna udruga kojoj je cilj u savezu s drugim udrugama iz Splita uspostaviti kulturno društveni centar u Domu mladih. Udruga potpomaže i podržava pojedince, udruge i inicijative u ostvarivanju njihovih ideja i projekata koji pridonose kulturi življenja te razvoju civilnog društva, a posebno onih koji se tiču alternativne kulture življenja. Svojim radom promoviramo interese mladih, pridonosimo njihovoj integraciji u zajednicu te podržavamo, unapređujemo i promičemo svaki oblik kulturnog i umjetničkog rada na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. U interese udruge Romb spada i međunarodna razmjena i suradnja na polju djelatnosti.
S
+

SF:ius

(SF:ius – SOCIJALNI RUB: zanimljive neispričane priče)


adresa
Zelenjak 69, Zagreb
e-mail
sfius@sfius.org
facebook
https://www.facebook.com/Sfius/
web
http://www.sfius.org/
članica od
2017. godine
SF:ius je osnovan sa ciljem interdisciplinarnog istraživanja, analize i davanja glasa zanimljivim neispričanim pričama sa socijalnog ruba oslanjajući se na umjetnički, zagovarački i aktivistički rad. Tematski i sadržajno programi prate aktualne probleme iz područja filozofije, umjetničkih praksi i teorije umjetnosti, studija memorije, povijesti, politike i društvene teorije. Svrha SF:ius-a je promoviranje i unaprijeđenje ravnopravnosti, egalitarne distribucije moći, jednakih mogućnosti, održivih budućnosti, socijalne pravde i inovativnih rješenja društvenih tenzija. SF:ius osniva i sudjeluje u radu zagovaračkih i suradničkih platformi unutar kojih provodi i podupire razne aktivnosti – edukativne i informativne kampanje, javne događaje, neovisne istraživačke, obrazovne i izdavačke projekte, te uspostavljanje i promidžbu komunikacije i ostalih vidova suradnje s domaćim i međunarodnim organizacijama, institucijama, grupama i pojedincima.
+

Silba Environment Art

(Silba Environment Art)


adresa
Silba 412, Silba
kontakt osobe
Natasha Kadin
e-mail
info@silba-environment-art.hr
facebook
https://www.facebook.com/silbaenvironmentart/
web
http://www.silba-environment-art.hr/
članica od
2019. godine
SILBA ENVIRONMENT ART je umjetničko – ekološka multimedijalna platforma koju su osnovali zaljubljenici u Silbu i njezine prirodne i kulturne ljepote. Već desetljećima otok Silba poznat je kao „otok umjetnika“ jer je oduvijek privlačio ljude željne mira i tišine u kojoj mogu stvarati, i stalno iznova privlači nove generacije ljudi, te smo 2010. godine osnovali neformalnu umjetničku platformu unutar koje zajedno stvaramo i radimo na poboljšanju uvjeta, nabavci tehničkih potrepština i logističkoj pomoći ostalim zainteresiranim ljudima iz cijelog svijeta koji žele provesti neko vrijeme na Silbi u radu na vlastitim ili zajedničkim umjetničkim, kulturnim, ekološkim i projektima održivog razvoja, u suradnji s lokalnim organizacijama i ljudima, a u svrhu unaprijeđenja života na otoku. Od 2015. godine Silba Environment Art registrirana je kao umjetnička organizacija pri Ministarstvu kulture RH.
+

Sindikat biciklista

(Udruga Sindikat biciklista)


adresa
Drage Gervaisa 9, Zagreb
telefon
01 88 95 110
kontakt osobe
Marijan Sutlović
e-mail
info@sindikatbiciklista.hr
web
http://sindikatbiciklista.hr/
članica od
2013. godine
Sindikat biciklista je udruga koja se zalaže za poboljšanje uvjeta za korištenje bicikla kao efikasnog, održivog i zdravog prijevoznog sredstva. Zagovaramo i radimo na transformaciji gradova u čiste, sigurne, ugodne i zelene gradove, po mjeri čovjeka, promičući bicikliranje kao poželjan oblik prijevoza. Putem radionica, edukacija i mnogih projekata stvaramo sigurnije uvjete za bicikliranje i povećavamo kvalitetu života u urbanim sredinama. Smatramo da u oblikovanju prometa prioritet treba dati potrebama pješaka, biciklista i javnog prijevoza. Udruga djeluje i kao platforma koja okuplja stručnjake iz područja prometa, urbanizma, energetske efikasnosti, pedagogije, društvenih, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, ekologije te je kao takva prepoznata kao jedna od vodećih organizacija civilnog društa u regiji u području biciklističkog prometa.
S
+

siva) (zona - prostor suvremene i medijske umjetnosti

(Siva zona - prostor suvremene i medijske umjetnosti)


adresa
Ulica Giunio 11, Korčula
kontakt osobe
Darko Fritz
e-mail
info@sivazona.hr
web
http://sivazona.hr/
članica od
2020. godine
siva) (zona - prostor suvremene i medijske umjetnosti nastoji pozitivno redefinirati poziciju kulturne periferije otoka na kojem djeluje, shvaćajući kulturu u proširenom smislu što uključuje i svakodnevne prakse, kulturnu i umjetničku produkciju sagledane u širem društvenom i političkom kontekstu. Osnovne djelatnosti su podupiranje i promicanje suvremenog audio i vizualnog jezika urbane kulture te one s perifernih kulturnih pozicija, poglavito u Mediteranskoj regiji, podržavanje i pomaganje umjetnosti koja kao svoj izraz koristi jezike suvremene umjetnosti, medijsku kulturu i nove tehnologije (čl. 11. Statuta udruge). Misija na lokalnom nivou je povezivanje lokalnog stanovništva kroz kulturne sadržaje i unapređivanje likovne i medijske kulture otoka Korčule. Misija na regionalnom i međunarodnom nivou je stvaranje i poticanje kulturne politike otoka prema suvremenim oblicima kreativnog izražavanja. Među dugoročnim prioritetima je razvijanje međunarodne suradnje u Mediteranskoj regiji, djelovanje u lociranim poljima izvaninstitucionalne kulture, umjetničke produkcije, nezavisne znanosti i društvenog razvoja prema vrijednostima civilnog društva. Udruga nastoji aktivno uključiti suvremeno lokalno i međunarodno stvaralaštvo u postojeće okvire tzv. kulturnog turizma koji se uglavnom oslanja na tradicionalne sadržaje. Istovremeno stvaramo kritički diskurs s ciljem društvene transformacije ka civilnom, pravednijem, osvještenijem društvu ravnopravnih subjekata.
+

Skribonauti

(Udruga Skribonauti)


adresa
Slavićeva 30, Split
kontakt osobe
Luiza Bouharaoua
e-mail
skribonauti@gmail.com
web
https://www.facebook.com/skribonauti
članica od
2013. godine
+

SKUP

(Sinjski urbani kulturni pokret)


adresa
Andrije Kačića Miošića 5, Sinj
kontakt osobe
Mate Maleš, Ante Bilić
web
http://www.skup-sinj.hr/
članica od
2013. godine
Sinjski kulturni urbani pokret (S.K.U.P.) je neprofitna udruga građana, osnovana u Sinju 2004. godine s ciljem poticanja i unapređenja kulture življenja mladih, udruživanje mladih radi promicanja i zaštite njihovih interesa te ukazivanje na probleme mladih i poticanje njihovog rješavanja. Svoje ciljeve udruga ostvaruje promicanjem sadržaja koje osmišljavaju mladi za mlade, pripremanjem, organiziranjem, suorganiziranjem i prezentiranjem koncertnih, kazališnih, plesnih glazbenih i drugih manifestacija; organiziranjem izložbi, predavanja, seminara, filmskih i video projekcija, ekoloških i humanitarnih akcija. Udruga je nastala spontano, dobrom voljom nekolicine članova koji su svoje slobodno vrijeme odlučili prepustiti radu Udruge i poboljšanju kulturnog života u gradu Sinju koji u to vrijeme praktički nije ni postojao. Zbog nedostatka prijeko nam potrebnog prostora, gotovo sva dosadašnja događanja (koncerte, performanse, video projekcije, a zamalo i izložbe) smo održavali na otvorenom, često odgađajući već dogovorene termine održavanja kako ne bi narušili privatnost i atmosferu na raznim turnirima "na balota" i kojekakvim "tombolama", koje kotiraju jako visoko u kulturnoj ponudi našega gradića... No, niti smo se obeshrabrili, niti odustajemo od naših namjera da se u Sinju osjeti dah urbane kulture, atmosfera kreativnosti i stvaralaštva, duh grada.
+

Spirit

(Udruga Spirit)


adresa
Korzo 2a, Rijeka
kontakt osobe
Denis Pilepić, Helga Paškvan, Nazif Habibović
e-mail
info@spirit-ri.hr
web
www.spirit-ri.hr
članica od
2002. godine
Udruga građana Spirit postoji od 1997. godine i od tada je u više od 1500 programskih dana pomagala "sebi samima"- članovima udruge i korisnicima programa da se ostvare na prilično razne načine, izvodeći programe i projekte i ostvarujući svoje snove. Neki snovi bili su lijepi, neki su bili noćne more, neki pjevni-plesni, filmski; neki su snovi bili mali, a neki veliki. U svemu je bilo nečeg lijepog, svi smo se družili i ponešto učili. Kulturu shvaćamo kao skup gledanja u sebe i oko sebe, vrlo vrlo širokim pogledom, preko i kroz puno zidova.
+

Studio Artless

(Umjetnička organizacija Studio Artless)


adresa
Prilaz sv. Josipa Radnika 16, Zagreb
kontakt osobe
Ana Janjatović - Zorica
e-mail
studioartless1@gmail.com.
web
www.studio-artless.hr
članica od
2008. godine
Umjetnička organizacija STUDIO ARTLESS organizira i producira umjetnička događanja, festivale, filmove, kazališne predstave, izložbe u području suvremene umjetnosti i teorije. Djelovanje Studija Artless ima i akcijski karakter jer pokreće događanja i producira umjetnička događanja od vitalnog značenja za javni interes.
+

SUB MOVEMENTS

(SUB POKRET - SUB MOVEMENTS)


e-mail
submovements@gmail.com
facebook
https://www.facebook.com/submovements
članica od
2023. godine
T
+

Tricycle Trauma

(Udruga za razvoj cirkuskih i izvedbenih umjetnosti - Tricycle Trauma)


adresa
Valpovačka 4, Zagreb
telefon
0996000946
kontakt osobe
Jasmin Dasović
e-mail
info@tricycletrauma.hr
facebook
https://www.facebook.com/tricycletrauma/
web
www.tricycletrauma.hr
članica od
2019. godine
Tricycle Trauma je izvedbeni kolektiv okupljen oko ljubavi prema cirkusu i svemu onom što amalgam suvremenog cirkusa obuhvaća. Naš je cirkuski život svakodnevno prožet zemljanim i visinskim radovima, treninzima, padanjima, učenjem i usavršavanjem vještina, kreativnim procesima s masnicama na tijelu, ali i osmijesima na licima. Kao kolektiv orijentirani smo na istraživanje tijela, pokreta i glazbe s ciljem kritičkog progovaranja o brojnim pitanjima koja nam se motaju po glavi. Odlučni i ustrajni u otporu prema ukalupljenim životnim obrascima, sretni smo zbog osobne i kreativne slobode koja prožima naš svakodnevni život i mogućnošću da uistinu radimo ono što volimo. Letjeti je moguće. Svi oni koji se ne boje postaviti pitanje i bez straha upustiti i istraživačke procese, dobrodošli su u naš mali cirkus.
U
+

UIII

(Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja)


adresa
Olibska 25, Zagreb
kontakt osobe
Sonja Leboš
e-mail
udrugaiii@gmail.com
web
https://uiii.hr/start
članica od
2024. godine
UIII usmjerava svoju misiju ka interdisciplinarnim istraživanjima naročito u području urbanologije i razvoja građanskog angažmana u sferi oblikovanja neposrednog okoliša s naglaskom na snažan upliv umjetnosti u tu sferu. Kroz dugi niz interdisciplinarnih programa UIII je uvela inovativne presjeke brojnih disciplinarnih polja: arhitekture, urbanizma, antropologije, povijesti umjetnosti, filmologije, suvremene umjetnosti s naglaskom na javni prostor i performativnost istog, socijalne medicine, vizualne i urbane antropologije, usustavljujući tako programske smjernice koje vode ka sinergiji progresivnih ideja suvremene umjetnosti i društveno-humanističkih znanosti. U praksi to znači produkciju i distribuciju autorskih i umjetničkih radova u formi izložbi u galerijskim i muzejskim okruženjima ali i u nekonvencionalnim prostorima, intervencija u javnom prostoru, organizacije tribina, projekcija, okruglih stolova, promocija, izvedbi, kao i publicističke aktivnosti (izdavanje knjiga i publikacija). 
+

UKE

(Udruga kultura i edukacija)


adresa
Svetog Mihovila 11, Lovinac
kontakt osobe
Kruno Jošt
e-mail
udrugauke@gmail.com
web
www.uke.hr
članica od
2004. godine
Udruga UKE dobrovoljna je udruga građana sa svrhom uzajamnog pomaganja i podržavanja u ostvarenju zajedničkih ciljeva. Svi zajednički i pojedinačni ciljevi koje promiče Udruga usmjereni su ka razvoju i kontinuitetu eksperimentalnog umjetničkog stvaralaštva i produkcije u novim medijskim kulturama s transdisciplinarnim strategijama te razvoju fleksibilnih i autonomnih sustava uključujući izvan-institucionalnu i neprofitnu kulturnu scenu.
+

URK

(Udruženje za razvoj kulture)


adresa
Trnjanski nasip bb, Zagreb
telefon
01 6159 667
fax
01 6159 668
kontakt osobe
Kornel Šeper
e-mail
mochvara@urk.hr
web
www.mochvara.hr
članica od
2002. godine
W
+

WHW

(Što kako i za koga / What, How and for Whom)


adresa
Bogovićeva 1, Zagreb
telefon
099 779 4013
kontakt osobe
Gordana Borić, Ana Dević
e-mail
whw@whw.hr || office.whw@gmail.com
web
www.whw.hr || https://akademija.whw.hr/
članica od
2002. godine
Što, kako i za koga/WHW je kolektiv čiji članovi i članice surađuju i djeluju na području vizualne kulture i društveno angažirane umjetnosti od 1999. godine. Udruga je registrirana u Zagrebu 2001. godine. Aktivnosti udruge WHW usmjerene su na istraživanje potencijala kritičkih kustoskih i umjetničkih praksi koje generiraju inovativne modele samoorganizacije u području suvremene umjetnosti te uključuju organizaciju brojnih kulturnih događanja kao što su samostalne i grupne izložbe, performansi, predavanja hrvatskih i međunarodnih kustosa, umjetnika i teoretičara, seminari, okrugli stolovi i javne rasprave, kao i publikacije o suvremenoj umjetničkoj produkciji, teoriji i kustoskoj praksi.Od svibnja 2003. godine udruga vodi program Galerije Nova u Teslinoj ulici u Zagrebu. Fokus programa galerije je na produkciji i prezentaciji suvremene likovne umjetnosti, ali ujedno i na ostvarivanju veza između likovne kulture i drugih oblika kulturne produkcije. Osnovna struktura galerijskog programa temelji se na nizu samostalnih i grupnih izložbi domaćih i međunarodnih umjetnika, kao i na brojnim diskurzivnim programima kao što su predavanja, seminari i javne rasprave. Udruga WHW broji 13 članova a njen programski tim čine kustosice i povjesničarke umjetnosti: Ivet Ćurlin, Ana Dević, Nataša Ilić i Sabina Sabolović te dizajner i teoretičar Dejan Kršić.Od 2019. godine članice kolektiva Što, kako i za koga / WHW (Ivet Ćurlin, Nataša Ilić i Sabina Sabolović) obnašaju ulogu direktorica Kunsthalle Wien, institucije koja raspolaže s dva prostora smještena u samom centru Beča:velikom zgradom unutar kompleksa Museumsquartiera te manjim paviljonom na Karlsplatzu. Svoj program temelje na orijentaciji na teme relevantne u bečkom, regionalnom, i globalnom kontekstu, interesu za veze umjetnosti s društvenim i političkim kontekstom te fokusom na nove umjetničke produkcije. Članica kolektiva Ana Dević s Anom Kovačić, Martinom Kontošić i Gordanom Borić vodi WHW Akademiju i program Galerije Nova te druge programe kolektiva u Zagrebu, u koje su uključene i ostale članice kolektiva.  
Z
+

Zadar Snova

(Udruga Zadar snova)


adresa
I. Meštrovića 9, Zadar
telefon
023 250 708
kontakt osobe
Samanta Stepčić
e-mail
info@zadarsnova.hr
web
www.zadarsnova.hr
članica od
2008. godine
Ž
+

Živ Žar Žur

(Živ Žar Žur)


facebook
https://www.facebook.com/zivzarzur
članica od
2022. godine
+

Živi atelje Dajht Kralj

(Živi atelje DK)


adresa
Ilica 110, Zagreb
kontakt osobe
Cyrille Cartier
e-mail
projekti@ziviatelje.dk
facebook
https://www.facebook.com/ziviateljedk/
web
https://ziviatelje.dk/
članica od
2019. godine
Živi atelje Dajht Kralj udruga je koja promovira umjetnost kao obrazovni alat i oblik aktivističkog djelovanja, baveći se istodobno očuvanjem umjetničke ostavštine Vere Dajht-Kralj. Riječ „Živi” odnosi se na živući organizam koji se razvija, komunicira, prilagođava i oblikuje svoj okoliš. „Atelje” je centar stvaranja, eksperimentiranja,  prijateljstva i suradnje. „DK” se odnosi na inicijale prezimena umjetnice i akademske kiparice Vere Dajht-Kralj čija zbirka umjetnina – njezina fizička i kreativna ostavština – predstavlja nadahnuće i osovinu oko koje Živi atelje DK temelji svoje aktivnosti. Živi atelje DK nezavisna je, interdisciplinarna, nevladina i neprofitna organizacija usredotočena na podupiranje i suradnju s mladim umjetnicima, istraživanje i razumijevanje drugoga i drugačijega, uključivanje lokalne i međunarodne javnosti kroz i u umjetnost te očuvanje i promociju Verine ostavštine.