English

Clubture

Savez udruga Klubtura / mreža Clubture osnovana je 2002. godine sa sjedištem u Zagrebu

Savez udruga Klubtura / Clubture je neprofitna, inkluzivna, participativna mreža organizacija, koja radi na osnaživanju nezavisne kulturne scene. Glavne aktivnosti mreže usmjerene su programskom povezivanju, podizanju javne vidljivosti, poticanju organizacijskog razvoja scene te jačanju njezina utjecaja na promjenu institucionalnog okvira u kojem djeluje.

Ciljevi:

  • Stvarati uvjete za programsko i projektno povezivanje aktera na nezavisnoj kulturnoj sceni u Hrvatskoj i u regiji
  • Zagovarati mjere kulturne politike koje pogoduju stabilnosti nezavisne kulturne scene u Hrvatskoj
  • Povećati vidljivost nezavisne kulturne scene u Hrvatskoj i međunarodno
  • Osigurati kontinuiran prijenos vrijednosti, znanja i vještina akterima na nezavisnoj kulturnoj sceni u Hrvatskoj i u regiji