English

Clubture

Rad skupštine

Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je prisutna većina koju čini dvije petine svih članica Saveza.

Skupština donosi pravovaljane odluke dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članica Saveza

Sudjelovanje u radu skupštine:

  • kao predstavnik redovne članice u radu Skupštine može sudjelovati osoba ovlaštena za zastupanje organizacije ili član/ica organizacije-članice koji je posebnom odlukom, potpisanom od osobe ovlaštene za zastupanje organizacije, imenovan/a kao predstavnik/ca u Skupštini Clubturea.
  • ukoliko predstavnik/ica određene redovne članice neopravdano ne sudjeluje u bilo kojem od dijelova Skupštine, smatrat će se da uopće nije sudjelovao/la u radu Skupštine.
  • Neopravdani izostanak je svaki onaj koji nije unaprijed najavljen i odobren od Predsjednika/ice Skupštine. Pravilo se ne primjenjuje u slučaju više sile čije se prisustvo mora dokazati.
  • Osim članova Skupštine, Skupštini mogu prisustvovati i predstavnici drugih organizacija.

 

Zapisnici Skupština dostupni su u izborniku s lijeve strane. Zapisnike Skupština održanih prije 2009. provjerite u arhivi.