English

Clubture

Pravila i procedure

Clubture pokriva troškove:

 • puta
 • smještaja
 • prehrana (do 15% ukupnog iznosa Clubture budžeta) ili dnevnice 
 • promocija (obavezan trošak, osim u slučaju da je ona pokrivena iz nekog drugog izvora, što treba dokazati)
 • honorari za izvođače
 • transport opreme
 • najam opreme 
 • materijalni troškovi za provedbu programa

U budžetu moraju biti uključeni svi porezi, prirezi i ostala obavezna davanja, odnosno svi troškovi moraju biti izraženi u brutto iznosima. U dijelu budžeta koji se pokriva iz sredstava Saveza, potrebno je imati najmanje tri različita tipa  troška, od kojih niti jedna ne može preći 50% ukupnog budžeta.  Iz sredstava Saveza ne mogu se financirati troškovi produkcije niti troškovi organizacije.  CT­HR radna grupa  procjenjuje primjerenost svih troškova. 

 Procedura odlučivanja:

 • Nakon primanja prijedloga koordinator komunicira s predlagateljima projekata i radi na formalnom usuglašavanju predloženih linija s pravilima Clubture-a. *Odluku o prihvaćanju predloženih projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Clubture-a donosi Radna grupa za Clubture – HR programe.
 • Koordinator objavljuje prijedloge na web-siteu Clubture-a i time započinje proces odlučivanja koji završava na Skupštini, na koju su osim redovnih članova pozvani i predlagatelji projekata.
 • Nakon prezentacije projekata Skupština pristupa ocjenjivanju na temelju kojeg Radna grupa za Clubture – HR programe predlaže dva budžeta. Skupština bira jedan od dva predložena budžeta te se time donosi konačna odluka.