English

Clubture

Pravila i procedure

Clubture pokriva troškove:

 • puta
 • smještaja
 • dnevnica (troškovi prehrane pokrivaju se isključivo iz dnevnica)
 • promocije (obavezan trošak, osim u slučaju da je ona pokrivena iz nekog drugog izvora, što treba dokazati)
 • honorara za izvođače
 • honorara za organizaciju i koordinaciju projekta
 • transporta opreme
 • najma opreme 
 • materijala za provedbu programa

U budžetu moraju biti uključeni svi porezi, prirezi i ostala obavezna davanja, odnosno svi troškovi moraju biti izraženi u bruto iznosima. U dijelu budžeta koji se pokriva iz sredstava Saveza, potrebno je imati najmanje tri različita tipa troška, od kojih niti jedan ne može preći 50% ukupnog budžeta. CT­HR radna grupa procjenjuje primjerenost svih troškova. 

 Procedura odlučivanja:

 • Nakon primanja prijedloga koordinator komunicira s predlagateljima projekata i radi na formalnom usuglašavanju predloženih linija s pravilima Clubture-a. 
 • Odluku o prihvaćanju predloženih projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Clubture-a donosi Radna grupa za Clubture–HR programe.
 • Koordinator objavljuje prijedloge na web-siteu Clubture-a i time započinje proces odlučivanja koji završava na Skupštini, na koju su osim redovnih članova pozvani i predlagatelji projekata.
 • Nakon prezentacije projekata Skupština pristupa ocjenjivanju na temelju kojeg Radna grupa za Clubture–HR programe predlaže dva budžeta. Skupština bira jedan od dva predložena budžeta te se time donosi konačna odluka.