English

Clubture


Clubtureov kulturni akcijski laboratorij - CT LAB

Clubtureov kulturni akcijski laboratorij (CT Lab) je program mreže Clubture na koji se mogu prijaviti organizacije članice mreže i njihove partnerske organizacije koje žele djelovati na planu zagovaranja i borbe za infrastrukturu za nezavisnu kulturnu scenu prema lokalnim vlastima te po pitanjima razvoja i primjene različitih modela upravljanja i korištenja prostora nezavisne kulture. 

Program CT Lab je smišljen s ciljem pružanja podrške lokalnim akterima u:

  •  organizaciji i provedbi zagovaračkih aktivnosti
  •  izgradnji i razvoju koalicija organizacija na lokalnoj razini
  •  razvoju i primjeni različitih modela upravljanja prostorima 
  •  razvoju i primjeni različitih modela korištenja prostora 


Pored navedenih aktivnosti, program obuhvaća i analize prostornih potreba organizacija te analize prostornih mogućnosti potencijalnih prostora važnih za nezavisnu kulturu.

 

 


+ CT Lab u 2013. godini: Karlovac

CT Lab u Karlovcu - prostor Hrvatskog doma

(partneri: Domaći i KA-Operativa, Karlovac)

Aktivnosti CT Laba započele su u travnju 2013. vezano uz probleme karlovačke nezavisne scene koja se već čitav niz godina suočava s permanentnim nedostatkom prostora za provedbu programa nezavisne kulture. Aktivnosti mreže započete su konkretno vezano za zgradu Hrvatskog doma, odnosno za Malu scenu istoga prostora. Održano je više sastanaka predstavnika Clubturea s predstavnicima nezavisne kulturne scene grada Karlovca tijekom proljeća, s ciljevima unapređenja metodologije zagovaračkih aktivnosti, pomoći sukladno prijašnjim iskustvima zagovaračkih mreža u drugim gradovima, savjetovanja oko modela upravljanja i financiranja budućeg centra za nezavisnu kulturu i mlade u Karlovcu, iznalaženja modela i načina komunikacije (i pregovaranja) s lokalnom upravom, predstavljanja doprinosa razvoja nezavisne kulture široj javnosti. 
27. svibnja 2013. održana je Javna tribina “Potrebe dodjeljivanja, otvaranja i upravljanja prostora namijenjenog nezavisnoj kulturnoj sceni” na Maloj sceni Hrvatskog doma u Karlovcu.

U drugom dijelu godine nastavile su se aktivnosti vezane uz zagovaranje problematike prostora i upravljanja njime, a taj se je proces vremenski poklopio s izradom dokumenta Strategije kulturnog razvoja Grada Karlovca, u kojem su sudjelovale i karlovačke organizacije nezavisne kulture. Ovi su akteri okupljeni u platformu KA-Operativa u 2013. objavili Operandum - javni dokument kojim se analizira stanje nezavisne kulturne scene u Karlovcu, pojašnjava aktere na kulturnoj sceni te daje preporuke za unaprjeđenje trenutne pozicije.

U prosincu 2013. godine realizirana je kampanja koja je obuhvatila niz aktivnosti, među kojima su akcije plakatiranja, postavljanja biloarda i telopa uz korištenje drugih medijskih alata s kojima se radilo u svrhu senzibilizacije javnosti. 13. i 14. prosinca 2013. u prostoru Male scene Hrvatskog doma održan je program pod nazivom Operacija koji je obuhvatio više događanja u produkciji aktera karlovačke nezavisne kulturne scene. Operacija je uključivala izložbu fotografija, plesne multimedijalne predstave, projekcije, koncert i party. O događanjima je snimljen i na Internet postavljen kratki film u produkciji karlovačke udruge Izvan fokusa

 

 + CT Lab u 2013. i 2014. godini: Zagreb, Galerija Nova

CT Lab u Zagrebu - prostor Galerije Nova

(partneri: WHW i Operacija grad, Zagreb)

Kolektiv Što, kako i za koga/ WHW od 2003. godine vodi program zagrebačke galerije Galerija Nova, jedne od najznačajnijih gradskih institucija za suvremenu kritičku umjetnost i nezavisnu kulturu. Još od svojih početaka sredinom sedamdesetih godina Galerija Nova isticala se radikalnim programom izlažući avangardne modernističke umjetnike, dok je u posljednjih desetak godina koliko prostor galerije vodi WHW program galerije dodatno profiliran kao međunarodno vidljivo mjesto za suvremenu umjetnost i kritičko razmišljanje o kulturnoj produkciji i društvenom kontekstu koje je otvoreno i usmjereno nezavisnoj kulturnoj sceni. Problemi s prostorom galerije započeli su sredinom 2013. godine u procesu izdvajanja i privatizacije podružnica Zagrebačkoga holdinga, među kojima je i poduzeće AGM, u čijem je sklopu prostorom Galerije Nova upravljano od početka devedesetih godina. AGM je u lipnju 2013. godine jednostrano zatražio sporazumni prekid ugovora o vođenju prostora s WHW-om, čije je stupanje na snagu privremeno obustavljeno medijskim istupima WHW-a uz potporu kulturne javnosti. Aktivnosti u sklopu programa CT Laba započete su krajem 2013. godine, a s ciljevima senzibilizacije javnosti za problematiku prostora Galerije Nova i opstanka ove važne javne kulturne institucije. U studenom i prosincu održan je niz sastanaka partnera sa svrhom informiranja, savjetovanja i planiranja aktivnosti. 

21. veljače 2014. godine u Novinarskom domu u Zagrebu održana je javna tribina pod nazivom: "Trebaju li Gradu Zagrebu male kulturne institucije?" Tribina je okupila niz renomiranih umjetnika, kustosa i kritičara, stručnjake za razvoj kulturnih politika te predstavnike medija. Na tribini su otvorena pitanja opstanka i budućnosti same galerije, ali i važna pitanja o odnosu vladajućih struktura prema "malim" kulturnim institucijama koje drugačijom vrstom dijaloga, intenziteta i kontinuiteta doprinose kulturnoj proizvodnji, ali  aktivno i angažirano tematiziraju društveni i politički kontekst u kojem djeluju.

Govornici na tribini:
Boris Bakal / umjetnik, Bacači sjenki
Želimir Koščević / kustos i kritičar
Emina Višnić /direktorica Pogona –Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade
Sabina Sabolović, WHW
Ivet Ćurlin, WHW
moderatorica: Marina Škrabalo, GONG

Istim je povodom objavljena publikacija Galerija Nova: kronologija 1975. - 2014. kojom se dokumentira 39 godina rada ove galerije.

 + CT Lab u 2014. godini: Rijeka

CT Lab u Rijeci: prostori nezavisne kulturne scene (Filodrammatica, Palach, Marganovo)

(partneri: Savez udruga Molekula, Rijeka)

Rujan 2013. godine je Savezu udruga Molekula iz Rijeke donio nekolicinu novih izazova. Nakon gotovo 6 godina rada u prostorima bivše zgrade Ivex-a putem Javnog natječaja Odjela za kulturu grada Rijeke, riječkoj nezavisnoj sceni dodijeljeni su prostori kluba Palach, zgrade Fillodrammatice i dijela Marganova na programsko upravljanje na period od 5 godina bez naknade ili s djelomično plaćenom naknadom (Palach). Savez je razvojem aktivnosti u okviru novih prostora i u svakodnevnoj praksi zamijetio nužnost razvoja jasnih uvjeta korištenja te pripreme modela upravljanja koji će funkcionirati prema potrebama nezavisne kulturne scene i njezinih svakodnevnih aktivnosti u gradu Rijeci. Suradnja u okviru programa CT Lab realizira se s ciljevima prijenosa specifičnih praksi i znanja o već izgrađenim modelima upravljanja i korištenja prostora te sa svrhom osnaživanja javne vidljivosti programa i aktivnosti koje se realiziraju u navedenim prostorima u Rijeci.

Provedba aktivnosti u okviru programa CT-Lab započela je u kolovozu 2014. godine, održavanjem dvodnevne radionice pod nazivom „Modeli korištenja prostora i iskustvo POGONA“ koja je 19. i 20.8. okupila predstavnike Saveza udruga Molekula i partnerskih organizacija uz voditelje radionice Eminu Višnić i Nenada Barića iz Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade - POGON. U dvodnevnom radu operativna iskustva Pogona, posebice u pogledu definiranja i provedbe uvjeta korištenja te koordinacije različitih prostora poslužila su kao smjernice za izradu pilot projekta korištenja prostora nezavisne kulturne scene u Rijeci. Uvjeti će biti predstavljeni na ažuriranim stranicama Saveza što je uz medijsko predstavljanje idući korak provedbe programa CT Lab.