English

Clubture

Povijest

2001. iniciran proces izgradnje programske platforme nezavisnih kulturnih organizacija, inicijativa i neprofitnih klubova koji je rezultirao kasnijim osnivanjem mreže Clubture

2002. započeta realizacija prvih suradničkih projekata u okviru platforme kroz program Clubture-HR: programska razmjena i suradnja

svibanj 2002. održana osnivačka skupština Saveza udruga Klubtura

16. srpanj 2002. formalno registriran Savez udruga Klubtura

2002. održan Tjedan Clubture u Rijeci (25. studenog - 1. prosinca) u organizaciji udruge Spirit

2003. kreirano pilot izdanje 04 - Megazina za hakiranje stvarnosti

2003. održan Tjedan Clubture u Splitu (31. siječnja - 7. veljače) u organizaciji Koalicije udruga mladih (KUM) u Domu mladih

2004. u Galeriji Nova u Zagrebu organizirana izložba Clubture: Podaci (producirana u partnerstvu sa Što, kako i za koga – WHW, Platformom 9.81 i Multimedijalnim institutom kao dio projekta Zagreb – Kulturni Kapital Evrope 3000)

2004. započete aktivnosti okupljanja i povezivanja organizacija nezavisne kulture u regiji, pokrenut program Regionalna inicijativa mreže Clubture

2005. pokrenut portal www.kulturpunkt.hr

2005. pokrenut program Kultura aktiva orijentiran na razvoj  lokalnih kulturnih politika i izgradnju kapaciteta organizacija  

2005. pokrenut program Edukacije za strateški kulturni menadžment

2005. u prostorima zagrebačke tvornice Badel-Gorica održana prva manifestacija Operacija grad

2006. osnovana zagrebačka platforma organizacija nezavisne kulture i mladih Savez udruga Operacija grad (ex. Savez za centar za nezavisnu kulturu i mlade)

2006. pokrenuta inicijativa i započete akcije Prava na grad (zajednička zagovaračka inicijativa platformi Zagreb - Kulturni kapital 3000 i Clubture, Mreže mladih Hrvatske te tri zagrebačka kluba: Attack, Mama i Močvara)

2006. - 2007. provedena je eksperimentalna, pilot faza programske razmjene i suradnje između organizacija nezavisne kulture u regiji

2007. Clubture postaje članica krovne zagovaračke platforme u kulturi na europskoj razini Culture Action Europe

2007. obilježeno 5 godina djelovanja mreže, objavljena publikacija Clubture: kultura kao proces razmjene

2008. pokrenut program Clubture Forum te je održan prvi forumski susret u Rijeci u suradnji sa Savezom udruga Molekula

2008. održana međunarodna konferencija Poprišta neoliberalizma (u suradnji sa Savezom udruga Operacija grad, Multimedijalnim institutom, Platformom 9.81 i udrugom BLOK)

2008. osnovan POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, prva javna ustanova u kulturi temeljena na principima civilno-javnog partnerstva

2009. održan 2. Clubture Forum u Zagrebu u suradnji s Udrugom Attack i AKC Medika

2009. pokrenut proces Exit Europe, u Zagrebu organizirana međunarodna konferencija o razvoju kulturnih politika u regiji i ostatku Europe (u suradnji s platformom Culture Action Europe, Savezom udruga Operacija grad i Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade - POGON) 

2010. održan 3. Clubture Forum u Dubrovniku u suradnji s Art radionicom Lazareti

2010. realiziran 10. ciklus provedbe suradničkih projekata u okviru programa Clubture-HR: programska razmjena i suradnja

2011. održan 4. Clubture Forum u Puli u suradnji s udrugom Metamedij i organizacijama aktivnima u prostoru bivše vojarne Karla Rojca

2012. Tribinom u književnom klubu Booksa obilježeno 10 godina djelovanja mreže i desetljeće provedbe programa programske razmjene i suradnje

2012. održan 5. Clubture Forum u Zadru u suradnji s udrugom Zadar snova

2012. formalno osnovana Kooperativa - regionalna platforma za kulturu, inicijalno pokrenuta u okviru programa Regionalna inicijativa mreže Clubture

2013. pokrenut pilot program Clubtureov akcijski kulturni laboratorij (CT Lab) u sklopu programa Centra znanja za društveni razvoj u području nezavisne kulture

2013. održan 6. Clubture Forum u Splitu u suradnji s Platformom 9.81 i organizacijama aktivnima u prostoru Doma mladih u Splitu

2013. u Rijeci održan simpozij Perspektive kulturnih industrija u Hrvatskoj u suradnji s udrugom Drugo more

2014. u Zagrebu održana konferencija Kultura, zajednička dobra i institucionalna inovacija (u partnerstvu sa Savezom udruga Operacija grad, udrugom Pravo na grad i Kooperativom - Regionalnom platformom za kulturu te u suradnji s Europskom kuturnom fondacijom i fondacijom Heinrich Böll – Hrvatska)

2014. održan 7. Clubture Forum u Čakovcu u suradnji s Autonomnim centrom - ACT

2014. Clubture u suradnji s dva cestarska sindikata (Nezavisni cestarski sindikat i Sindikat radnika Hrvatskih autocesta i cesta), pet sindikalnih središnjica (NHS, SSSH, MHS, HURS, URSH) te šest drugih organizacija civilnoga društva (Mreža mladih Hrvatske, Pravo na grad, Zelena akcija, GONG, Centar za mirovne studije, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju) pokreće inicijativu Ne damo naše autoceste! U suradnji ovih organizacija prikupljeno je više od 520.000 potpisa građana za raspisivanje referenduma o pitanju davanja autocesta u Hrvatskoj u koncesiju

2015. održan 8. Clubture Forum u Karlovcu u suradnji s udrugama KA-matrix i platformom KA-operativa.

2015. u Osijeku organizirana javna tribina „Abeceda nezavisne kulture – razgovor s predstavnicima organizacija“ u suradnji s udrugama Kurziv i M-art. Tom prilikom u Osijeku je predstavljena izložba "Nezavisni prostori - prostori nezavisnih" nastala u suradnji Clubturea, Kulturtregera i Kurziva, a čiji su autori Dunja Kučinac i Dejan Dragosavac Ruta. Osim u Osijeku, izložba je prethodno premijerno postavljena u sklopu 8. Clubture Foruma u Karlovcu, a zatim je posjetila i Split, Čakovec, Pulu, Vukovar, Zagreb, Rijeku i Zadar.

2015. realiziran 15. ciklus provedbe suradničkih projekata u okviru programa Clubture-HR: programska razmjena i suradnja

2015. na stranicama mreže Clubture objavljena arhivska mapa s pregledom suradničkih projekata provedenih u sklopu programa Clubture-HR: programska razmjena i suradnja

2016. održan 9. Forum u Vukovaru u suradnji s Vukovarskom udrugom kulturnog aktivizma, Mirovnom grupom mladih Dunav, Kulturtregerom/Centrom za dokumentaciju nezavisne kulture i Kurzivom - Platformom za pitanja kulture, medija i društva

2016. Klubturini predstavnici Miljenka Buljević i Tomislav Domes izabrani za članove Savjeta za razvoj civilnog društva

2016. objavljen je stručni i istraživački tekst “Uvođenje reda u udruge - poticajno okruženje ili nadzor civilnog društva” autora i urednika Tomislava Domesa i Katarine Pavić uz stručni prilog sociologa dr. Krune Kardova kojim se kritički razmatraju motivi i idejne osnove reforme politike prema civilnom društvu (2012. - 2015.)

2017. održan 10. Forum u Rijeci u suradnji sa Savezom udruga Molekula i udrugom Drugo more

2018. održan 11. Forum u Križevcima u suradnji s udrugom Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture (K.V.A.R.K.) i u suradnji sa sljedećim organizacijama: Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva, udruga Vibra, Autonomni kulturni centar, udruga KLFM - radio u zajednici i udruga Drugo more

2018. početak provedbe projekta DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara (u okviru poziva Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi)

2019. održan 12. Forum u Zagrebu u partnerstvu sa Savezom udruga Operacija grad i u suradnji sa sljedećim organizacijama: Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Liburnia Film Festival, Kontejner | Biro suvremene umjetničke prakse, Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Udruženje za razvoj kulture i Autonomni kulturni centar

2020. realiziran 20. ciklus provedbe suradničkih projekata u okviru programa Clubture-HR: programska razmjena i suradnja

2020. održan 13. Clubture Forum u Splitu u partnerstvu s Platformom Doma mladih i u suradnji s organizacijom Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva

28. svibnja 2020. osnovana nacionalna Mreža društveno-kulturnih centara (DKC-HR) među čijim su osnivačima: Art radionica Lazareti, Forum udruga nezavisne kulture - FUNK, Platforma Doma mladih Split, Platforma Hvar, Savez udruga Kaoperativa, Savez udruga Klubtura, Savez udruga Molekula, Savez udruga Operacija Grad i Savez udruga Rojca
 
2020. Klubturini predstavnici Domagoj Šavor i Miljenka Buljević izabrani za članove Savjeta za razvoj civilnog društva
 
2020. Početak provedbe projekta Nova javna kultura i prostori društvenosti (u okviru poziva Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada)
 
2021. realiziran 21. ciklus provedbe suradničkih projekata u okviru programa Clubture-HR: programska razmjena i suradnja
 
2021. održan 14. Clubture Forum u Osijeku u partnerstvu s udrugom ReArt i u suradnji s organizacijom Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva
 
2021. ususret 20 godina mreže Clubture objavljena je publikacija Mreža Clubture - 20 godina razmjene i suradnje
 
2022. Savez udruga Klubtura, Operacija Grad i Mreža društveno-kulturnih centara u Novinarskom domu u Zagrebu organiziraju javnu raspravu o prijedlogu Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi
 
2022. izrađen Kodeks dobre prakse uspostave i funkcioniranja civilno-javnog partnerstva, u sklopu projekta Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje na kojem je Klubtura bila partner
 
2022. realiziran 22. ciklus provedbe suradničkih projekata u okviru programa Clubture-HR: programska razmjena i suradnja
 
2022. održan 15. Clubture Forum u Puli u partnerstvu sa Savezom udrugom Rojca i Udrugom Metamedij te u suradnji s organizacijom Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva
 
2022. objavljena analiza utjecaja financiranja iz Europskog socijalnog fonda na organizacije nezavisne kulture Uključeni u sve, prioritet ni u čemu - može li ESF zamijeniti sustavnu kulturnu politiku? autorice Matije Mrakovčić
 
2023. Klubturini predstavnici Domagoj Šavor i Matija Mrakovčić izabrani za članove Savjeta za razvoj civilnog društva
 
2023. u sklopu projekta Nova javna kultura i prostori društvenosti izrađene su Smjernice za unapređenje kulturnih politika vezane za infrastrukturu za kulturu i društvene aktivnosti
 
2023. realiziran 23. ciklus provedbe suradničkih projekata u okviru programa Clubture-HR: programska razmjena i suradnja
 
2023. održan 16. Clubture Forum u Zadru u suradnji s Platformom Scena, Udrugom za kulturu i umjetnost Punktum, Nigdjezemskom, projektom Kino Zona (Centra nezavisne kulture) te Kurzivom - Platformom za pitanja kulture, medija i društva.