English

Clubture

Mreža Clubture - 20 godina razmjene i suradnje

Publikacija je nastala povodom dvadesete obljetnice mreže Clubture kao pogled unatrag na iscrpno i opsežno djelovanje mreže unutar hrvatskog kulturnog sustava (i prema hrvatskom kulturnom sustavu). Uzbudljiva dinamika rada tijekom posljednjih dvadesetak godina osobito je zabilježena iz perspektiva suradnika intenzivno uključenih u različite programske aktivnosti mreže. Ono što je evidentno iz svih tekstova jest golemo iskustvo, trud i vrijeme predano “intenzivnom suživotu” s mrežom Clubture u proteklim godinama. Publikacija bilježi razvojne momente, ali i ograničenja s kojima se susreću akteri koji djeluju u području nezavisne kulture. Istodobno, intervjui sa suradnicima okupljenima oko mreže Clubture upozoravaju na potrebu za sustavnijim pregledom postignuća mreže i tema iz područja kulturnih politika koje su bile dotaknute posljednjih dvadesetak godina. Takav pregled bi mreži potencijalno omogućio jasnije pozicioniranje u kulturnom polju te unaprijedio komunikaciju o vlastitoj ulozi. Nadamo se da ova publikacija predstavlja korak prema obuhvatnijoj povijesti djelovanja mreže, iako smo unaprijed svjesni toga da ne možemo ispuniti sva iščekivanja u nastojanju da budemo sveobuhvatni. Stoga bi najvažniji cilj ove publikacije bio pružiti vrijedan uvid u vrijednosti i viziju zajedničkog djelovanja u (nezavisnom) kulturnom sustavu kao zajedničkom prostoru slobode, ali i brojnih ograničenja koja uporno nastojimo prevladati.