English

Clubture

Uključeni u sve, prioritet ni u čemu - može li ESF zamijeniti sustavnu kulturnu politiku?

Analiza utjecaja financiranja iz Europskog socijalnog fonda na organizacije u nezavisnoj kulturi u Republici Hrvatskoj

Savez udruga Klubtura u 2021. godini izradio je analizu utjecaja financiranja iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova na organizacije okupljene oko mreže Clubture koje su u proteklom razdoblju provodile projekte u okviru Europskog socijalnog fonda.

Poticaj za izradu ove analize nastavlja se na ranije napore Saveza udruga Klubtura da osigura ravnopravno mjesto organizacijama nezavisne kulture pri kreiranju adekvatnih poziva financiranih iz EU izvora te da prati provedbu projekata i promjene koje zbog njih nastaju unutar polja u kojem organizacije u nezavisnoj kulturi djeluju.

S obzirom na to da se postojeći institucionalni okvir djelovanja organizacija u kulturi posljednjih godina rapidno sužava, što je posebice vidljivo u vrijeme pandemije, sredstva osigurana kroz Europski socijalni fond potrebno je promatrati kao značajan iskorak u održavanju kontinuiteta rada organizacija, kao i jačanja njihovih kapaciteta za aktivnosti koje redovito provode.

Međutim, zbog nepovoljnih praksi upravljanja Fondom i administrativnog preopterećenja koje su organizacije u nezavisnoj kulturi iskusile, proteklo programsko i financijsko razdoblje (2014.–2020.) doima se nedorečeno, nedovršeno i neiskorišteno u kontekstu potencijala za značajnije promjene položaja organizacija u kulturi u odnosu na ostale aktere u polju kulture.

Donositeljima odluka i ostalim dionicima uključenima u kreiranje politike financiranja kroz EU fondove zato je važno isticati da je sudjelovanje organizacija civilnoga društva u polju kulture u osmišljavanju tih politika nužno, kao i njihovo uključivanje među prioritete financiranja, kako bi održali progresivno, kreativno i uključivo društvo. Ova je analiza zalog tom promišljanju.