English

Clubture

Pozitivna sila

(Udruga za kulturu i sport Pozitivna sila)


adresa
Biskupa Jurja Dobrile 6, Split
telefon
021/461826
kontakt osobe
Antonia Kuzmanić
e-mail
positivef@gmail.com
web
www.room100.org
Udruga za kulturu i sport Pozitivna sila u sklopu koje djeluje eksperimentalna izvedbena kompanija ROOM 100 bavi se produkcijom i distribucijom predstava suvremenog cirkusa, performansa i eksperimentalnog kazališta te prezentacijom inozemnih suvremenih cirkuskih kompanija kroz različite projekte i programe (Festival suvremenog cirkusa u Splitu, suradnja s Festivalom novog cirkusa i Malom performerskom scenom, projekcijom filmova cirkuske tematike...). Realizacijom projekta izravno se djeluje na razvoj suvremenog cirkusa u Hrvatskoj i njegovu relevantnost u lokalnom, nacionalnom i međunarodnom okviru. Inovativnim, istraživačkim i angažiranim pristupom u produkcijskom i distribucijskom radu izravno se utječe na poimanje suvremenog cirkusa kao izvedbene umjetnosti i njegovog postavljanja u ravnopravni položaj s tradicionalnim kazališnim žanrovima. Prezentacijskim radom širi se kulturna ponuda grada inovativnim i novim formama suvremenog izvedbenog stvaralaštva, a lokalna se zajednica stavlja u europski kontekst. Tako se i kontinuirano stvara nova i njeguje postojeća publiku te se širi edukacijsko i informacijsko polje djelovanja u upoznavanju povijesti, razvoja, slojevitosti i značaja suvremene cirkuske umjetnosti.