English

Clubture

Filmaktiv

(Udruga Filmaktiv)


adresa
Delta 5, Rijeka
kontakt osobe
Sanja Kapidžić
e-mail
filmaktiv@filmaktiv.org
web
http://www.filmaktiv.org
članica od
2006. godine
Filmaktiv je neprofitna organizacija koju čine kreativni i dinamični pojedinci okupljeni s ciljem razvoja nezavisne kulture i poticanja društvene promjene kroz neformalnu edukaciju, produkciju i promociju audiovizualne umjetnosti te suradnju s drugim organizacijama i zainteresiranim građanima, a poštujući ljudska prava i slobodu izražavanja. Snažno orijentiran prema društveno angažiranom filmu, Filmaktiv od 2001. godine (registriran 2004. kao udruga građana) realizira brojne radionice dokumentarnog filma u Rijeci i Hrvatskoj, organizira ili sudjeluje u organizaciji filmskih festivala i revija (Festival filmova o ljudskim pravima, Revija afričkog filma, Revija talijanskog filma, Liburnia Film Festival) i razgovora o filmu, te producira dokumentarne, eksperimentalne i animirane filmove. Kroz radionice dokumentarnog filma Filmaktiv je educirao nekoliko desetaka osoba koje su nastavile rad u polju (kao snimatelji, montažeri i redatelji) i svoju edukaciju, primjerice na Sveučilištu u Edinburghu i Sveučilištu u Tallinu. Filmaktiv je dio Saveza udruga Molekula. Od 2006. Filmaktiv je član Saveza udruga Klubtura u okviru kojeg provodi svoje aktivnosti u partnerstvu s drugim srodnim organizacijama.