Clubture

Recycled Art Dome - RAD

Nositelj
UKE - Urbana kultura i edukacija
Partneri
Udruga za razvoj 'uradi-sam' kulture Radiona, Udruga POPUP
Godina
2014
Mjesta
Rijeka, Zagreb, Deringaj, Osijek

"Recycled Art Dome - RAD" participativni je umjetnički rad koji koristi elemente uradi-sam kulture. Sastoji se od geodezijske kupole promjera 8 metara i visine 3.6 m. Kupola posjeduje akustična i arhitektonska svojstva te se koristi kao mobilni, privremeni društveni prostor za participativne umjetničke prakse. U RAD-u se odvijaju radionice na temu recikliranja i upcyclinga. Materijali za preradu i upcycling skupljaju se participacijom lokalnog stanovništva.

Rijeka - kupola je postavljena s radionicama kao dio programa "Platforme za transdisiciplinarne prakse"

Zagreb - postavljena je kupola s radionicama na temu recikliranja i upcyclinga

Deringaj - postavljena je kupola s kampom i radionicama

Osijek - predstavljena je kupola s izložbom instalacija, foto i video arhive