Clubture

Don’t hate the media, be the media - druga faza, napredne radionice i praksa

Nositelj
Fantastično dobra institucija - Fade In
Partneri
Fantastično dobra institucija - Fade In
Godina
2006
Mjesta
Zagreb, Split, Pazin, Desinić, Ičići, Rijeka, Osijek

Druga faza projekta u većem je dijelu nastavak edukacijskog programa FADE IN-a koji se sastoji od 10-dnevne napredne radionice i 2-tjedne prakse polaznika na lokalnim televizijama. Prva jedinica projekta je nastavak osnovnih, trodnevnih radionica, kako bi se održao kontinuitet i obučili novi ljudi u gradovima u kojima još nije realiziran ovaj edukacijski program. Glavni cilj projekta je povećati broj angažiranih tema, tema o civilnom društvu te nezavisnoj kulturi na televiziji kao najutjecajnijem mediju. Emitirani prilozi namijenjeni su široj ciljanoj skupini s namjerom da ih se informira o manje poznatim temama, potaknu javne rasprave na određene teme važne za njihovu lokalnu zajednicu i da se utječe na promjenu javnog mnijenja (npr. negativan stav prema strancima, Srbima, Romima, jednakosti žena…). Susret s novinarskim, snimateljskim i montažnim vještinama omogućuje im da sami postanu medij i time preuzmu konkretnu ulogu u mijenjanju i korektnom informiranju društva. To se odvija na dvije razine: jedna je kroz lobiranje na televizijama, a druga, kao alternativa onim medijima koji određene priče ne žele ili ne mogu emitirati.

Sadržaji koji su obuhvaćeni projektom su: osnovna radionica, napredna radionica, praksa.