Clubture

FULLFILMIUM

Nositelj
Udruga građana Spirit
Partneri
UKE - Urbana kultura i edukacija, Domaći - Udruga za kreativni razvoj, Autonomni centar - ACT
Godina
2005
Mjesta
Rijeka, Omišalj, Krk, Križevci, Karlovac, Čakovec

Projektom se promoviraju zaboravljena kulturna dobra, a ujedno se stvara zanimljiv art materijal kroz suradnju više udruga iz različlitih gradova. Fulfinum je rimski grad iz I st. čije su iskopine nađene na otoku Krku. Od njegovog imena nastala je izvedenica za ime projekta i tema - temelj za obradu foto, audio i video motiva Krka na kampu koji je održan od 20. do 25. srpnja 2005. Kroz radionice su nastali A/V materijali koji su se prikazali na nastupima na Krku, a kasnije i u gradovima udruga partnera. Nastup kod udruga partnera ujedno se iskoristio kao poziv za sličan proces u tim gradovima koji se održao dan nakon nastupa, pri čemu su se obrađivale lokalne teme.

Rijeka - U klubu Spirit 15. srpnja održan je najavni program kojim je prezentirana ideja projekta (prikaz materijala iz prošlih projekata - fotografije i film) te je upućen poziv za sudjelovanje.

Omišalj - Na glavnom trgu u Omišlju 17. srpnja održan je najavni program kojim je prezentirana ideja projekta (prikaz materijala iz prošlih projekata - fotografije i film) te je upućen poziv za sudjelovanje.

Krk - U kampu Voz od 20. do 25. srpnja na multimedijalnom kampu održale su se audio, video, foto i V.J.-ing radionice.

Prikazivanje video i audio materijala nastalog na radionicama tijekom kampa održalo se na otoku Krku u Caffeu Volsonis 29. srpnja, u Punat Cinema - 5. kolovoza, u Caffeu kampa Stara Baška 9. kolovoza i u Bingo Caffeu u Ćižićima 18. kolovoza.

Križevci - radionica i projekcija u Križevcima održane su 11. i 12. rujna.

Karlovac - radionica i projekcija u Karlovcu održane su 1. i 2. listopada na terenu i na Gazi.

Čakovec - radionica i projekcija u Čakovcu održane su 7. i 8. listopada na terenu i u Starom hrastu.

Rijeka - u klubu Spirit 17. studenog te 25 i 26. studenog održane su A/V radionice na kojima je oblikovan materijal s prošlih događanja u prezentaciju.

Krk - U Domu Punat i u privatnim kućama članova Masline 17. studenog te 25 i 26. studenog održane su A/V radionice na kojima je oblikovan materijal s prošlih događanja u prezentaciju.

Rijeka - Projekcije video i audio obrade uz živi nastup voditelja audio dijela projekta Igora Lalića održane su 4. prosinca u klubu Spirit.

Karlovac - Projekcije video i audio obrade uz živi nastup voditelja audio dijela projekta Igora Lalića održane su 14. prosinca na Gazi.