Clubture

DIY - MARKETING

Nositelj
Udruga Protest
Partneri
Autonomni centar - ACT, Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture - K.V.A.R.K.
Godina
2005
Mjesta
Labin, Križevci

U ovoj projektnoj liniji pokušalo se na modelu jednog događaja obraditi sve segmente marketinga. Teorijski dio se sastojao od kratkog uvoda u marketing mix i povezivanjem istog sa DIY metodama. Praktični se dio sastojao od upoznavanja polaznika radionica s osnovnim grafičkim softverom, pripremom za sitotisak te sitotiskom kojim se izrađuju promotivni materijali. Radilo se i na marketing planu za koncert koji se održao u drugoj fazi. U trećoj fazi evaluirani su postignuti rezultati te je održana tribina na temu «Što mogu mladi».

Labin - U KuC Lamparna održane su DIY marketing radionice. Prvi dan je bio rezerviran za teorijska objašnjenja pojma marketinga, do it yourself načina rada te njihove zajedničke interakcije koje su trebale proizvesti alate za rad. Voditelj prve radionice bio je Marijan Galović (Protest), a Saša Lončarić (K.V.A.R.K.) vodio je radionice brainstorminga čiji je zadatak bio da se koriste DIY alate koji su nam dostupni. Preostala 2 dana su bila rezervirana za dizajniranje, snimanje sita, oslikavanje tkanine i papira. Voditelj tih radionica je bio Damir Šarić (Udruga ACT)

U Klubu X u Labinu 18. 11. održan je koncert bendova NervousStand i PlanB.

U KuC Lamparna je 10. 12. održana tribina «Što mogu mladi». Gosti tribine bili su Ivan Posinjak i Igor Roginek, a glavni je fokus bio na potencijalima mladih ljudi.

Križevci - U Domu kulture u Križevcima 16. 12. koncert su održali bendovi AK47 i Bakterije.