Clubture

Swarm intelligences

Nositelj
Blok - Lokalna baza za osvježavanje kulture
Partneri
Platforma 9.81 - Institut za istraživanja u arhitekturi, Multimedijalni institut, Udruga ''I'' - proizvodnja suvremenih umjetnosti, Community Art Zagreb
Godina
2004
Mjesta
Zagreb

Naglasak projekta leži na kolaboraciji različitih vrsta inteligencija u prostoru, tj. različitih načina ophođenja i ponašanja prema zadatom socijalnom prostoru: to su sjecišta arhitektonsko-urbanističke, umjetničko-organizacijske i teorijske racionalnosti. Projekt prije svega ističe edukacijski i istraživački karakter u aktivnostima partnera. Refleksija o tome kako jednostavno ponašanje jedinke/partnera u kolektivu generira kompleksne strukture i rezultate koje na početku nije bilo moguće predvidjeti - to je misao vodilja triju partnera.

Zagreb - U zagrebačkom klubu Mama, 5. ožujka, Armano Srbljinović je održao predavanje i prezentaciju o inteligenciji roja, prema knjizi "Swarm Intelligence" Jamesa Kennedyja, Russella C. Eberharta i Yuhui Shia. Proučavanje kolonija insekata, jata ptica ili riba, krda antilopa i sličnih prirodnih kolektivnih fenomena izvor je nadahnuća za proučavanje apstraktnih "rojeva" apstraktnijih "jedinki" u još apstraktnijim "prostorima". Jesu li takve strukture inteligentne i u čemu je njihova "inteligencija"? Kakve uvide omogućuju računalne simulacije takvih fenomena? Koje nove mogućnosti u proučavanju ljudskih društava otvara primjena sličnih metoda? Mogu li na taj način stečeni uvidi poslužiti u rješavanju složenih znanstvenih problema? Takva i slična pitanja postavlja, te na njih pokušava odgovoriti interdisciplinarno znanstveno, ali ne i isključivo znanstveno, područje u nastajanju, nazvano "inteligencija roja".

U Društvu arhitekata Zagreb, 12. ožujka, Marjetica Potrč govorila je o svom istraživanju o Caracasu (Caracas Case Project) i svom najnovijem projektu 'Hybrid House: Caracas, West Bank and West Palm Beach' u Palm Beach Institute for Contemporary Art. Ukazala je na činjenicu da su dvije najbrže rastuće urbane forme danas 'Gated Communities' (ograđene urbane zajednice) i Shantytowns (slamovi, nekontrolirana naselja), a oba slučaja favoriziraju privatni nad javnim prostorom.

U klubu Mama, 15. travnja, Vinko Zlatić s Instituta Ruder Bošković i Miran Božičević održali su predavanje ''Mreža ili parangal?'' o najnovijim znanstvenim pomacima u proučavanju mreža, prema knjizi "Six Degrees" Duncana Wattsa. Zahvaljujući razvoju informacijskih tehnologija i pomalo nepristojnom miješanju fizičara i matematičara u pitanja sociologa, ekonomista i biologa, tijekom posljednjih desetljeća počela su istraživanja nepoznatih matematičkih osobina složenih sustava. Jedan od najplodonosnijih pristupa bio je proučavanje takozvanih kompleksnih mreža gdje god ih možemo pronaći -- mreža poznanstava, distribucije električne energije, poslovne suradnje, živčanog sustava, Interneta. Neka njihova zajednička svojstva pomogla su nam ponuditi nove odgovore ili bar bolje postaviti pitanja poput: Koliko je dug niz poznanstava što dijeli bilo koje dvoje ljudi na svijetu, i kako ga pronaći? Zašto neki izumi, glasine, autori brzo steknu popularnost, a drugi, jednako dobri ili loši, čame anonimni desetljećima pa i zauvijek? Kako dolazi do pada tržišta ili sustava Elektre, a kako do njegova oporavka? Zašto na moru svi cvrčci cvrče u ritmu?

Predavanje Toma Medaka i Petra Milata, 22. travnja u klubu Mama, bilo je prvo u seriji izlaganja o Jugoslaviji kao paradigmi biopolitičkih refleksija, a tematiziralo je dvije fokalne točke jugoslavenske politike i socijalne teorije - Novu klasu Milovana Đilasa i Jugoslaviju kao nedovršenu državu Zorana Đinđića. S jedne strane socijalna revolucija kao vrhunska perverzija politike, a s druge pak država u potrazi za suverenošću - to su teme koje se otvaraju mišljenju u razmatranju navedenih autora.

U klubu Mama, 23. travnja Toma Medak održao je predavanje ''Zrno društvenosti - Socijalna ontologija elektronske pokretne slike''. Konstrukcijom vremena u postupku montaže i konstitucijom iskustva u kolektivnom činu opažanja, film je u 20. stoljeću kristalizirao subjektivnu strukturu moderne društvenosti. Pretpostavljajući da medijalnost ne sudjeluje samo u izvanjskom obrazovanju društvenih fenomena, već da medijalnost u povlaštenom smislu odražava strukturu društvenosti, predavanje će uzeti elektronske pokretne slike kao moguću matricu za kristaliziranje socijalne ontologije suvremene, postfordističke subjektivnosti.

U klubu Mama, 24. travnja Petar Milat održao je predavanje ''Geisteprodukt - ili blokada pisanja kao kreacija poslije umjetnosti'' o jednoj posve čudesnoj mogućnosti društvene produkcije: mogućnosti odbijanja sudjelovanja u materijalnoj produkciji što proizvodi intelektualne produkte, koje ovdje razumijemo kao mogućnost revolucije ljudskog genetičkog materijala.

U klubu Mama, 11. svibnja, Lada Adamic održala je predavanje ''Dinamika informacija u umreženom svijetu''. Interakcija među ljudima sve se više odvija elektronskim putem, što nam otvara nove mogućnosti analize socijalnih mreža. Izučavanje e-maila, blogova i online zajednica pomaže nam u razumijevanju prateće socijalne strukture i dinamičkih procesa poput pretrage i protoka informacija. Jednostavna analiza online zajednice na sveučilištu otkriva koje aktivnosti i sklonosti okupljaju studente. Možemo ispitati kako pronaći put ovom mrežom koristeći jednostavno lokalizirano načelo pretraživanja i to usporediti sa značajno struktuiranijom mrežom što prati komunikaciju e-mailom unutar jedne organizacije. Osim što pitamo možemo li i kako uručiti poruku na zadano odredište, pratimo i slobodno širenje informacije kroz mrežu. Proučavajući e-mail nalazimo da se, za razliku od virusa, informacija ne prenosi nehotično i nasumice, a prateći širenje informacija u mediju webloga možemo konstruirati moguće puteve prijenosa i prepoznati utjecajne čvorove na mreži.

U klubu Mama, 15. lipnja, Josip Stepanić održao je predavanje ''Sociofizike'' kojim je opisao nekoliko međusobno neovisno razvijanih sociofizika. Iz okvira fizike, prirodne znanosti pokreće se pitanje primjenjivosti fizikalnih koncepata za opis pojava u drugim znanostima, npr. društvenim. Okvir svakog od takvih nastojanja uobičajeno se naziva sociofizika. Između ostalog, govorilo se i o socijalnoj mehanici, pozitivizmu, socijalnom atomu, polju sila, informacijskoj i socijalnoj entropiji te ekonofizici, s kritičkim osvrtom na tekuću sociofiziku i mogućnosti njenog doprinosa metodologiji opisa društvenih pojava.

U klubu Mama, 28. lipnja, Eric Johnston, predstavio je poznata i tekuća istraživanja koja motiviraju formiranje zakonodavstva zasnovanog na kompleksnim sustavima kroz primjere i koncepte iz teorije igara, aktantskog modeliranja, kulturnih i tehnoloških difuzionih modela, Giddensove političke teorije trećeg puta i ostale. Kako možemo oblikovati zakonodavstvo koje utječe na složene interakcije od pojedinca do nivoa društva? Na to pitanje nailazimo izučavajući izmedu ostalog inovaciju proizvoda, korupciju i etničku mobilizaciju. Složeni sustavi kombiniraju metodologije raznih disciplina i predlažu višedimenzionalnu robusnu garnituru smjernica za takve zakonodavne inicijative.

U klubu Mama, 28. i 29. lipnja, održano je predavanje Cesarea Casarina Simulakrum side. Predavanje se bavi temom simulakruma u Deleuzovoj Logici smisla, u Debordovom Društvu spektakla i Guibertovom Prijatelju koji mi nije spasio život. Predavač je pokazao kako, s jedne strane, samo simulakrum može računati da se odupre spektaklu side, dok, s druge strane delezijanska artikulacija simulakruma mora proći radikalnu metamorfozu kada se suoči sa zadaćom bavljenja s nepredstavljivom temom side.