Clubture

Swarm Intelligences

Nositelj
Blok - Lokalna baza za osvježavanje kulture
Partneri
Platforma 9.81 - Institut za istraživanja u arhitekturi, Multimedijalni institut
Godina
2003
Mjesta
Zagreb

Zagreb - U auli Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu 1. prosinca održano je predavanje SMS / Looking of October. Srđan Jovanović Weiss, Ivan Kucina, Stevan Vuković i Catherine Karl su kao predstavnici platforme za eksperimentalno obrazovanje "School of Missing Studies" održali predavanje-prezentaciju o svojem dosadašnjem radu. Bilo je riječi o projektu, nizu radionica "U potrazi za oktobrom" koje su ispitivale različita kulturalna značenja oslobođanja prostora, na primjeru 20. listopada 1944. tj. dana oslobođenja Beograda.

Zagreb - U klubu net.kulture [mama] 11. prosinca Ugo Vlaisavljević odražao je predavanje "Komunistički humanizam i produkcija novih ljudi" u kojem je predstavio rezultate svoje studije "Lepoglava i univerzitet: ogledi iz političke epistemologije". Posebno je bio istaknut kontinuitet tzv. etno-političke sprege znanja i moći kako u real-socijalističkom tako i u nacionalističkom diskursu na području bivše Jugoslavije.

Zagreb - U sklopu Urban festivala 2003. održao se Slicing Zagreb 2003 / Komadanje Zagreba. Radi se o trodijelnom projektu (prvi dio: web-site s alatima za modeliranje Zagreba, drugi dio: javna radionica u paviljonu na Trgu bana J. Jelačića (4. - 9. 10.), treći dio: prezentacija rezultata u Društvu arhitekata Zagreba (19. 12.) u kojem uz arhitekte i urbaniste sudjeluju i svi zainteresirani građani. Kao protuteža klasičnim shemama urbanog planiranja strategija 'komadanja' dovodi arhitekturu u direktan kontakt s finalnim korisnicima te seli arhitekte s pozicije dizajnera iz inicijalne faze planiranja na poziciju moderatora. U srpnju je pokrenut web-site (http://www.slice252.org/) na kojem su svi zainteresirani mogli na virtualnoj razini mogli uzeti svoj komad Zagreba i poigrati se s njime i tako dati vlastiti prijedlog i ukazati na urbanistički problematične točke grada. Prva prezentacija održana je u zagrebačkom naselju Travno koje je bilo planirano kao centralna točka projekta. Tijekom listopada grupa slice 252 održala je radionicu na glavnom gradskom trgu. U zaigranoj atmosferi prolaznici su bili pozvani da daju prijedloge i komentare na trenutno kao i buduće kreiranje grada. Reakcije su bile iznad očekivanja: u tjedan dana sakupljeno je više od 200 kolaža, crteža i upitnika, što jasno potcrtava želju javnosti da progovori o odlukama koje se provode nad njihovim gradom. U trećem dijelu Urbanog festivala prezentirani su svi rezultati i dokumentacija s radionice kako bi se stimulirala diskusija, ne samo o prezentiranim rezultatima već i o potencijalnoj vrijednosti takvih participativnih strategija za procese urbanog planiranja uopće.