Clubture

ŽENE MAŠINE

Nositelj
ŽIV ŽAR ŽUR
Partneri
KA - Matrix - Udruga za društveni razvoj, Seasplash - udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja, Udruga kreativnog alternativnog razvoja kulture ''Atribut''
Godina
2021
Mjesta
Karlovac, Knin, Pula

Projektom ŽENE MAŠINE promovira se stvaralaštvo žena u kontekstu DIY, tj 'uradi sam' kulture stvaranja i djelovanja. Kompletan program izvode žene koje su vještinu koju podučavaju velikim dijelom stekle samostalnom, van institucionalnom edukacijom te osim prenošenja konkretnog znanja žele inspirirati sve, a pogotovo druge žene, da počnu i/ili nastave stvarati umjetnost.

Karlovac (25. - 27. lipnja) - Događanja turneje u Karlovcu održana su u dvorištu Male scene HD-a gdje su održane radionice sitotiska, VJ-inga, radionica pjevanja i koncert grupe ŽEN. Na radionici sitotiska predstavljena je tehnika sitotiskanja uz savjete polaznicima kako kasnije sami mogu izrađivati svoje radove u svrhu promo materijala i/ili kreativnog izražavanja kroz tiskanje. Polaznici su se sami okušali u tiskanju, te su upoznati s postupkom tretiranja otisnutih materijala nakon tiskanja. Svi polaznici su materijale koje su otisnuli mogli ponijeti sa sobom kao svoj rad. Na radionici VJ-inga predstavljene su razne tehnike VJ-inga, tj. video projekcija uživo, od analognih do digitalnih tehnika, te njihovih kombinacija. Polaznici su se okušali u stvaranju projekcija na velikom zidu Male scene HD. Na radionici pjevanja polaznici su naučili tehnike zagrijavanja glasa, ispravnog disanja tokom pjevanja i usmjeravanja glasa, a nakon toga naučili su dvije tradicijske pjesme koje su na kraju radionice, zajedno s voditeljicom, otpjevali. ŽEN su izvedbom predstavile presjek njihovih triju albuma i 10 godina aktivnog sudjelovanja na glazbenoj sceni.

Knin (9. i 10. srpnja) - Događanja turneje, radionica sitotiska, radionica VJ-inga, radionica pjevanja i koncert grupe ŽEN, održana su u dvorištu Kluba A3.

Pula (10 i 11. rujna) - Događanja turneje u Puli, radionica sitotiska, radionica VJ-inga i koncert grupe ŽEN, održana su u dvorištu kluba Kotač.