Clubture

Forward towar-d 2

Nositelj
Kulturno umjetnička udruga Uzgon - Split
Partneri
DADAnti - Udruga za promicanje Eksperimentalne Umjetnosti, UKE - Udruga kultura i edukacija, Udruga 4 grada Dragodid
Godina
2017
Mjesta
Split, Lovinac, Vis

Projekt objedinjuje umjetničku, edukativnu, turističku, ekološku i društvenu komponentu. U sklopu prve dvije godine projekta završeno je snimanje većine materijala za produkciju dokumentarnog filma o procesu treninga magaraca te izrade tehničko-programskog sklopa računala i magarca. U 2017. godini u Splitu, Lovincu i na Visu realizirane su javne prezentacije projekta, performansi, tiskana je publikacija te je nastavljeno snimanje filma o praktičnoj sintezi obnovljivih izvora, tradicije i umjetnosti predočenoj kroz koncept "towar-d" jedinica.

Split - Prvo događanje u sklopu “forward towar-d2” projekta odvilo se u Splitu pod nazivom “Dan tovara”, a program se sastojao od predstavljanja prvog “solarnog samara” – u formi predavanja od 40 minuta uz otvoreni prostor za postavljanje pitanja iz publike, glazbenog performansa kolektiva Sivi uz prigodni DJ program te javnog izvođenja poezije od strane udruge “Dadanti”. Djeca i odrasli družili su se na Marjanu uz tradicionalne društvene igre, kukičanje, balote, laštik i grupa traži grupu.

Lovinac - Drugo događanje u sklopu “forward towar-d2” projekta odvilo se u Lovincu u sklopu manifestacije EEII (Experimental Electronics Interventions), a program se sastojao od predstavljanja prvog “solarnog samara” – u formi predavanja od 40 minuta uz otvoreni prostor za postavljanje pitanja iz publike, javnog izvođenja radio drame “Sakrij sunce”, glazbenog performansa kolektiva “Sivi” te praktičnih pokusa sa solarno magarećim sklopom.

Vis - Treće događanje realiziralo se na otoku Visu, u mjestima Dragodid, Komiža i Vis. U Dragodidu je napravljen radni sastanak članova udruge Uzgon, 4 grada Dragodid i Pokret otoka, uz sudjelovanje lokalnih stanovnika. Osim dodatnih snimanja za film “Cargo”, 8 volontera sanirali su (raskrili i složili) jedan suhozidni krov, te za potrebe zajedničkog prijavljivanja na EU fondove, trasirali GPS-om topografski suhozidnu stazu od Komiže do Dragodida. U Visu, u prostorima turističke agencije “Vis special” održali projekciju trailera “Cargo” uz kratku 20 minutnu prezentaciju projekta “Toward europe”. U Komiži je obavljen razgovor s profesorom Joškom Božanićem i kalafatom Pepetom Božanićem na temu "Kako zaštititi baštinu od turizma".