Clubture

Katapultura

Nositelj
Katapult
Partneri
Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture - K.V.A.R.K., Alternativni kulturni centar Yuma Imotski, Domaći - Udruga za kreativni razvoj
Godina
2009
Mjesta
Karlovac, Križevci

Udruga Katapult, kao nositelj i organizator projekta, KatapulTurom je elementarno proširila svoje djelovanje na šire područje Hrvatske pružanjem potpore mladim piscima i spisateljicama kroz promocije njihovih knjiga te ostvarivanjem osobnog kontakta s mladim piscima i spisateljicama koji žive izvan Rijeke. Ciljevi ovog projekta išli su prema širenju edukativne komponente kroz omogućavanje mladim spisateljicama i piscima da steknu iskustva u javnim nastupima na promocijama njihovih knjiga objavljenih u Ediciji Katapult; kao i potaknuti mlade i neafirmirne pisce u lokalnoj sredini na daljnji kreativni rad te pružiti primjer dobre prakse u mjestima gostovanja; stupiti u kontakt s mladim ljudima zainteresiranima za kreativno pisanje i objavljivanje njihovih rukopisa te obogatiti književno-kulturna dešavanja u mjestima gostovanja. Korisnici ovog projekta su: mladi i neafirmirani pisci i spisateljice koji su objavili knjigu u Ediciji Katapult, mladi ljudi u Hrvatskoj koji se bave ili se žele baviti kreativnim pisanjem, uredništvom, lekturom i drugim vještinama primijenjivim u izdavaštvu.

Karlovac - Književne večeri s voditeljicom Marinom Beleš i autorima Lukom Rukavinom i Josipom Potnarom. Oba autora su ove godine objavili svoje prvijence u ediciji Katapult (Luka Rukavina zbirku drama “Bludilište”, a Josip Potnar roman “Mrtva puhala žive vječno”).

Križevci - Književne večeri s voditeljicom Marinom Beleš i autorima Lukom Rukavinom i Josipom Potnarom.