English

Clubture

Kik Melone

(Umjetnička organizacija Kik Melone)


adresa
Marjanovićev prilaz 1, Zagreb
kontakt osobe
Silvija Marchig, Igor Hofbauer
članica od
2012. godine
Kik Melone je umjetnička organizacija koju su 2008. osnovali Silvia Marchig (plesačica, koreografkinja i plesna pedagoginja) i Igor Hofbauer (ilustrator, vizualni umjetnik). Organizacija se bavi kreacijom i produkcijom plesnih predstava, stvaranjem i izlaganjem likovnih djela, istraživanjem hibridnih područja scenske i likovne umjetnosti i izdavanjem publikacija vezanih uz djelatnosti umjetničke organizacije.