English

Clubture

Video zapisi konferencije DKC-HR:
Mreža društveno-kulturnih centara


Uvod i rezultati projekta
Panel 1:
Perspektive umrežavanja i suradnje DKC-a u Hrvatskoj
Panel 2:
Društveno-kulturni centri u regionalnom kontekstu
Audio zapis konferencije DKC-HR:
Mreža društveno-kulturnih centara


Projekt DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara provodi Savez udruga Klubtura u partnerstvu s Pogonom - Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade, Platformom za Društveni centar Čakovec, Savezom udruga KAoperativa, Platformom Doma mladih, Art radionicom Lazareti, Savezom udruga Molekula i Savezom udruga Rojca.

Izrada video materijala sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Saveza udruga Klubtura.