English

Clubture

1. krug DKC-HR: mreža društveno-kulturnih centara// poziv za predlaganje suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti za 2019. i 2020. godinu

15.04.2019

Rok prijave prijedloga: 15. svibnja 2019. u 14 sati

ONLINE PRIJAVA!

||| Za koga: građani, organizacije nezavisne kulture (udruge, umjetničke organizacije i neformalne grupe/inicijative) koje pripadaju području djelovanja Clubturea

||| Što i gdje: suradničke kulturno-umjetničke aktivnosti koje se razmjenjuju između postojećih društveno-kulturnih centara u Hrvatskoj (Čakovec, Dubrovnik, Karlovac, Pula, Rijeka, Split, Zagreb)

||| Kada: realizacija u razdoblju od 15.6.2019. do 31.5.2020.

Rok za online prijavu prijedloga: 15. svibnja 2019. u 14 sati

Sadržaji koji se predlažu moraju biti u skladu s principima i ciljevima SU Klubtura koji su dostupni u temeljnim dokumentima organizacije.

Kroz program DKC-HR: mreža društveno-kulturnih centara podupire se realizacija sadržaja iz sljedećih područja:

 • suvremena umjetnost (vizualna, filmska, izvedbena, književnost, glazbena itd.) i nove umjetničke prakse
 • urbana kultura i kultura mladih
 • novi mediji i tehnologije
 • interdisciplinarni kulturni projekti
 • suvremene umjetničke, društvene i kulturne teorije i istraživanja
 • arhitektura i urbanizam
 • razvoj kulturne politike
 • edukacija vezana za gore navedena područja

Kako prijaviti suradničke kulturno-umjetničke aktivnosti?

Najkasnije do navedenog roka (15. svibnja 2019. u 14 sati) potrebno je isključivo putem online prijavnice dostaviti prijedlog suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti. Upute za ispunjavanje online prijavnice dostupne su ovdje.

Prijedlog sadržava:

 • odgovore na pitanja navedena u online prijavi za predlaganje suradničkih aktivnosti uz budžet potreban za realizaciju suradničkih aktivnosti
 • potpisom i žigom ovjerenu izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja za predložene aktivnosti (opcija za upload izjave nalazi se u online prijavnici)

O pozivu:

SU Klubtura u 2019. godini započinje s provedbom poziva za predlaganje kulturno-umjetničkih aktivnosti kroz projekt DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara, kojim se umrežavaju i programski povezuju postojeći društveno-kulturni centri na razini Hrvatske.

Poziv je otvoren građanima te svim organizacijama koje pripadaju području djelovanja Clubture-a, uključujući organizacije članice SU Klubtura, u obaveznom partnerstvu ostvarenom s minimalno jednom od organizacija/ustanova voditelja postojećih društveno-kulturnih centara u Hrvatskoj:

 • Art radionica Lazareti, Dubrovnik
 • Platforma Doma mladih, Split
 • Platforma za Društveni centar Čakovec
 • Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade
 • Savez udruga Kaoperativa, Karlovac
 • Savez udruga Molekula, Rijeka
 • Savez udruga Rojca, Pula

Napomena: Navedene organizacije ne mogu se u svojstvu nositelja prijavljivati na ovaj poziv već isključivo djelovati kao partner (hosting, mentor i sl.) građanima i organizacijama koje provode razmjenu kulturno-umjetničkih aktivnosti.

Aktivnosti u sklopu ovog kruga provodit će se u svakome od postojećih društveno-kulturnih centara. Na temelju prikupljenih prijedloga putem ovog poziva konačnu odluku o tome koje će se aktivnosti financirati donijet će Skupština SU Klubtura zajedno sa svim prijaviteljima na sjednici u lipnju 2019. godine. 

PRAVILA ZA SURADNIČKE KULTURNO-UMJETNIČKE AKTIVNOSTI UNUTAR PROGRAMA DKC-HR

Pod prijedlogom suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti podrazumijeva se određen niz međusobno povezanih događaja u različitim gradovima, istovjetnih događaja (turneja) ili njihova kombinacija. Događaji moraju biti otvoreni za širu javnost.

Aktivnosti koje se predlažu mogu biti različiti kulturni događaji (npr. koncerti, predstave, izložbe, projekcije, predavanja i slično), ali i događaji namijenjeni nekom užem krugu (kao što su radionice, simpoziji i slično). Moguće je organizirati i boravak (rezidenciju), ali samo ukoliko boravak umjetnika ili suradnika u konačnici rezultira javnim događajem. Unutar “DKC-HR” programa ne mogu se predlagati aktivnosti isključivo produkcijske naravi (npr. produkcija nekog umjetničkog rada), kao ni one koje su namijenjene isključivo članovima pojedine organizacije (npr. edukacijske aktivnosti za članove). Nije moguće predlagati sadržaje koji su u istom mjestu već bili ranije realizirani u sklopu programa “Clubture-HR”.

3 partnera - 3 mjesta - 3 događaja

U suradničke kulturno-umjetničke aktivnosti moraju biti uključena najmanje tri partnera. Sadržaji unutar suradničkih aktivnosti moraju se odvijati u najmanje tri različita društveno-kulturna centra te biti dostupni javnosti. U sklopu prijedloga moraju se realizirati najmanje tri javna događaja. Isti događaj ne može se realizirati dvaput u istom mjestu.

FINANCIRANJE KROZ DKC-HR PROGRAM

Maksimalan iznos sredstava koji se unutar programa “DKC-HR” može ostvariti za pojedini prijedlog suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti je 30.000 kuna.

Ukupni iznos kojim se financira ovaj poziv je 129.500 kn.

Što se financira?

Iz sredstava SU Klubtura mogu se pokriti isključivo troškovi koji proizlaze iz suradnje, i to:

 • putni troškovi: put, prehrana
 • smještaj
 • tisak plakata i letaka (obavezan trošak u budžetu)
 • honorari za izvoditelje
 • najam i transport opreme

U budžetu pojedinog prijedloga potrebno je imati najmanje tri različita tipa troška, od kojih niti jedan ne može prijeći 50% ukupnih troškova. Svi troškovi moraju biti izraženi u bruto iznosima, odnosno moraju uključivati sva porezna i druga obavezna davanja.

U sklopu ovog poziva iz sredstava SU Klubtura ne mogu se financirati materijalni troškovi, organizacijski troškovi, troškovi najma prostora niti drugi troškovi koji nisu gore navedeni. Svi planirani troškovi moraju biti realni, moraju direktno proizlaziti iz planiranih aktivnosti te moraju biti u skladu s ovim pravilima.

Projekt DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali te je u skladu s time podložan pravilima informiranja, komunikacije i vidljivosti za sve prijedloge suradničkih aktivnosti koje će se provoditi u sklopu ovog poziva.

Što čini prijedlog suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti:

U prijedlozima je potrebno navesti: sve uključene partnere, plan događanja (preliminarni program) te mjesta odvijanja. Nije potrebno navoditi konkretne datume osim ako oni već nisu dogovoreni.

Ukoliko je primjenjivo, potrebno je navesti podatke o izvođačima (umjetnici, predavači, itd.) te priložiti najvažnije reference vezane uz predloženi sadržaj (mjesta dosadašnjih izvedbi, kritike, recenzije, poveznice na audio i video materijale itd.).

Potrebno je navesti sve troškove koji se planiraju financirati iz sredstava SU Klubtura.

Relevantni dokumenti pri apliciranju

(obavezno pročitati prije ispunjavanja prijavnice)

Sljedeći koraci u proceduri odlučivanja i realizacije:

(sudjeluju prijavitelji, partneri, koordinator aktivnosti te Radna grupa za praćenje provedbe programa)

 • odluka o tome koji su prijedlozi zadovoljili formalne uvjete i obavijest Skupštini SU Klubtura putem mailing liste (maksimalno 15 dana od zatvaranja poziva)
 • konačne dorade prijedloga; konzultacije i usuglašavanje te detaljno definiranje prijedloga suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti
 • lipanj 2019. - konačna odluka o tome koji su prijedlozi zadovoljili formalne uvjete; online objava svih predloženih i detaljno definiranih prijedloga suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti (najkasnije 7 dana prije Skupštine) te sjednica Skupštine na koju su pozvani svi predlagatelji: prezentacije i diskusije, ocjenjivanje, donošenje odluka o budžetu
 • 15. lipnja 2019. do 31. svibnja 2020. - provedba prihvaćenih suradničkih aktivnosti, revizije provedbe te izvještavanje o provedbi

Napomene:

Ukoliko predlagatelj ili redovni član nije u mogućnosti prisustvovati prezentacijama i sjednici Skupštine, obavezan je svoje ocjene poslati mailom najkasnije 1 dan prije održavanja sjednice. Predlagatelji koji ne ispune ovu obavezu bit će isključeni iz daljnjeg procesa. Nakon prikupljenih ocjena, Radna grupa za praćenje provedbe programa na temelju će istih predložiti dva budžeta, od kojih će Skupština izabrati jedan. Time se donosi konačna odluka.

Informacije i pitanja:

 • Popisu kontakata obaveznih partnerskih organizacija možete pristupiti ovdje
 • Za ostale informacije oko prijave suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti, kontaktirajte nas na clubture@gmail.com
 • U slučaju tehničkih poteškoća s prijavnicom kontaktirajte programera Branimira Šlosera na branimir.sloser@slobodnadomena.hr

Projekt DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Saveza udruga Klubtura.